Bursa’nın İLK ÖZEL SANAT MEKÂNI (İMALAT-HANE) “Açık Mekân 3” Sergisiyle 8 Ocak’ta Açılıyor!

Bursa’nın ilk özel sanat mekânı olma özelliğini taşıyan İMALAT-HANE, “Açık Mekân 3” başlıklı sergiyle 8 Ocak Cumartesi günü kapılarını açıyor. Kurucu direktörlüğünü Bora Gürarda’nın, sanat danışmanlığını ise Murat Alat’ın üstlendiği İMALAT-HANE, Bursa’da güncel sanat eserlerinin üretimine, sergilenmesine ve tartışılmasına imkân yaratmayı amaçlıyor. 


“Açık Mekân 3”
Sergi

Sanatçılar: Murat Akagündüz, Suat Akdemir, Nermin Er, Deniz Gül, Ali Kazma, Nuri Kuzucan, Sinan Logie, Seçkin Pirim, Kemal Seyhan, Canan Tolon, Nil Yalter
Tarih: 8 Ocak 2022 Cumartesi | Saat: 14.00
Yer: İMALAT-HANE, Nilüfer / Bursa


Alternatif bir sanat rotası yaratmak amacıyla kurulan ve Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ni mesken edinen İMALAT-HANE, sanat için yerel ile küresel olanın iç içe geçtiği merkez dışı bir durak olmayı arzuluyor. İMALAT-HANE ayrıca eser üretimi için genç sanatçılara kaynak yaratmayı ve sergileme alanı açmayı; kapsamlı programıyla aynı zamanda bir eğitim kurumu rolü üstlenmeyi ve tüm bunlar aracılığıyla Bursa’yı mevcut sanat ağına entegre etmeyi hedefliyor. Farklı gereksinimlere ihtiyaç duyabilecek sergiler ve etkinlikler için donanımlı altyapıya sahip olan İMALAT-HANE’nin programında sergilerin yanı sıra seminerler, eğitim programları, gösterimler ve atölyeler de yer alıyor.

 

İMALAT-HANE’nin açılış sergisi “Açık Mekân 3” ise Nuri Kuzucan’ın davetiyle bir araya gelen Murat Akagündüz, Suat Akdemir, Nermin Er, Deniz Gül, Ali Kazma, Nuri Kuzucan, Sinan Logie, Seçkin Pirim, Kemal Seyhan, Canan Tolon ve Nil Yalter’in, kimi merkez için özel olarak üretilmiş, kimi ise izleyiciyle ilk defa buluşacak video, heykel, resim ve yerleştirme gibi farklı mecralarda üretilen eserlerine yer veriyor. Sanatçıların dünyanın karmaşasına verdikleri farklı cevapların koreografisini ortaya koyan “Açık Mekân” sergi dizisi, içerisi ve dışarısı diye ikiye ayrılmış, çift kutuplu mekânı birleştirmeyi, süreklilik olarak tesis etmeyi hedefliyor.

Duyguların, düşüncelerin devindiği, alışkanlıktan ötürü “içimiz” dediğimiz mekânla bedenimizin yuvalanıp hareket ettiği, “dışarısı” diye bildiğimiz mekânın aynı şeyin farklı yüzleri olabileceği fikrinden yola çıkan seri, bu farklı yüzlerin birbirlerine dolandıkları noktaları açık ediyor. Alana konumlanan eserlerin ziyaretçiyle birlikte form aldığı bir sergi deneyimi sunuluyor.

İMALAT-HANE‘nin ilk sergisi “Açık Mekân 3”, 9 Nisan 2022 tarihine kadar ziyarete açık olacak. Sergiye dair ayrıntılı bilgi için İMALAT-HANE web sitesi veya Instagram sayfası incelenebilir.


Bora Gürarda
Bora Gürarda, Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden lisans derecesini tamamladı. 2019-2020 yıllarında Fransa’da Essec Üniversitesi’nde değişim öğrencisi olarak bulundu. Sanat tarihi, felsefe ve güncel sanat alanlarında dersler aldı. 2 yıldır akademisyenler ve sanat profesyonelleriyle kurduğu iletişimler sonucunda 2021 yılının Temmuz ayında İMALAT-HANE’yi kurdu.

Murat Alat
Murat Alat (1983, İstanbul), Bilgi Üniversitesi Kültürel İncelemeler Bölümü’nden yüksek lisans derecesini aldı. 2007–2015 arasında İKSV, Arter ve SALT’ta koordinatörlük, proje yürütücülüğü ve sergi yöneticiliği yaptı. 2015 yılından beri sanat üzerine metinler yazıyor; atölyeler, seminer ve eğitim programları düzenliyor. 2020-2021 yıllarında Saint Joseph Lisesi ve Poşe işbirliği ile Açık Seminer adlı kamusal araştırma programını düzenledi. 2020 yılından beri Bursa Nilüfer Belediyesi’nin sanat danışmanlığını üstleniyor. 2021 yılında SAHA Stüdyo’da misafir yazar ve programlamacı olarak bulundu.

İMALAT-HANE
İMALAT-HANE, Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ni mesken edinmiş bir sanat mekânıdır. Bursa’da güncel sanat eserlerinin üretimine, sergilenmesine ve tartışılmasına imkân yaratmayı amaçlar ve şehrin, sanat ekosistemine eklemlenmesine çabalar. Üretilmesine ve dolaşımına destek verdiği projelerin, Bursa’nın belleğine eklemlenen belgeler olduğunun bilinciyle hareket eder. Programını Bursa’nın ekonomik, toplumsal ve coğrafi altyapıları üzerine düşünen çalışmalarla kurgular.

Sanatın ekolojisi ile ekonomisinin birlikte çalışabileceği bir ağ oluşturmaya gayret eder. Farklı kesimlerden paydaşların desteğiyle kendi kendine yeten bir ekonomik sistemi hayata geçirerek sanatsal üretimin bağımsızlığını sağlamaya çalışır. Sanat için yerel olan ile küresel olanın iç içe geçtiği merkez dışı, alternatif bir durak olmayı arzular. Her sınıftan ve gruptan insanın mesken edinebileceği, içinde yaşamın imal edildiği bir varoluş alanı, sıradışı bir hane olmayı hedefler.