(AnkaraAks)’tan “Yenilik Manifestosu”

AnkaraAks, AB Ankara Bilgi Merkezi işbirliği ve AB Türkiye Delegasyonu ve Almanya Büyükelçiliği katkılarıyla 28 Haziran – 4 Temmuz tarihleri arasında “New European Bauhaus” kapsamında yüz yüze atölyeler ve online söyleşilerden oluşan hibrit bir kurguda  “Yeniliğin Genç Ruhu” etkinliğini ve sergisini düzenledi. 

Tasarımın günlük sorunlara çözüm bulmasına olanak sağlamak için bilim ile teknoloji, sanat, kültür, mimari ve kapsayıcılık arasındaki sınırları ortadan kaldıran yaratıcı bir girişim olan “New European Bauhaus” aynı zamanda tasarımda sürdürülebilirlik üzerine düşünmeyi ve dünyanın sahip olduğu mevcut krizlerle yüzleşmeyi hedefliyor.

Artık mevcut yöntemler ile daha fazla ilerleyemez hale gelen, kaynakların tükendiği dünyada yeni bir düzene, yaşam alışkanlıklarına ve akıma olan ihtiyaçla “Başkentin Genç Ruhu” olarak #AnkaraAks, dünyaya yayılacak bir hareket başlatmayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda tasarım, sanat ve mimarlık disiplinleri öğrencilerinden oluşan (mimar, iç mimar, ressam, şehir bölge plancısı, endüstri mühendisi vb.) katılımcılarla “Geçmiş – Günümüz – Gelecek” olarak üç aşamalı bir kurgu gerçekleştiriyor. Bu kurgu içerisinde düzenlenen online seminerler ve yüz yüze atölyeler ile katılımcıların konu hakkında derin bilgiye sahip olmalarını ve kendi bakış açılarını oluşturmalarını amaç ediniyor.

#AnkaraAks;

  • Geçmiş aşamasında; “New European Bauhaus” ismindeki kilit isim, tasarımdaki büyük devrim Bauhaus’u ve ortaya çıktığı zamanın koşullarını en iyi detaylarıyla öğrenmek ve anlamak amaçlanıyor. Daha sonrasında ise bütün bunları atölye çalışmaları ile kendi bakış açılarından yorumluyor.
  • Günümüz aşamasında; bugünün koşullarını; ekonomik, politik, bilimsel ve sanatsal gelişmeleri konuşuyor ve tasarımla ilişkisini kuruyor. Geçmişi ve bugünü düşünüyor, Ankara’daki Bauhaus etkilerini taşıyan yapılarda 21. yüzyıldan bir bakışla deneyimlemek için yapı gezileri ve atölye çalışmaları düzenliyor. Sürdürülebilirlik ve kaynakların tükeniyor oluşunu tartışıyor, tasarım ve mimarlıkta yeni malzemeleri ve yeni yöntemleri öğreniyor.
  • Gelecek kısmında ise; “New European Bauhaus” üzerine düşünülüyor. Etkinlik sürecindeki deneyimler ve atölyelerdeki üretimlerin sonucunda bir yıllık bir programa yayılacak üretim ve tasarım süreci hedefleniyor. Geleceğimiz üzerine düşünülerek ve yeni bir söylem olarak “Yenilik Manifestosu”nu ortaya koyuluyor. Etkinliğin çıktıları ve manifesto 5 Temmuz günü Almanya Büyükelçiliği’nin bahçesinde, Avrupa Birliği Delegasyonu Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi Jürgen Schulz ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın katılımlarıyla düzenlenen sergi ve kapanış etkinliğinde gösterildi.

AnkaraAks, bütün bu etkinliğin sonunda “ilk aşamayı” tamamladı ve ortaya bir manifesto koydu.

“Yenilik Manifestosu”na şuradan ulaşılabilir: AnkaraAks – Yenilik Manifestosu

Gelecekte çok sesli, tüketimin azaltıldığı, tasarımın kapsayıcı olduğu ve standartlaştırılmadığı, doğaya karşı değil doğayla birlikte düşünülen bir dünya hayal eden AnkaraAks bu hayali gerçekleştirmek için geçmişi düşünerek, bugünü şekillendirip doğayı ve kültürü yarınlara sürdürmeyi hedefliyor.

Proje dosyası aşağıdaki linkten görüntülenebilir:
https://www.yumpu.com/tr/document/view/65821337/yeniligin-genc-ruhu.”


AnkaraAks: Ankara’daki kültür, sanat, mimarlık ve tasarım başlıkları altında faaliyet gösteren 22 üniversite topluluğunun temsilcilerinden oluşan bir sosyal girişimdir, kent için üretir. Aks adını Başkent Ankara’nın modern kurgusunu yansıtan Jansen Planı’ndaki gelişim aksından yani Atatürk Bulvarı’ndan alır. Şubat 2019 itibariyle faaliyetlerine başlayan Aks, kent üzerine proje ve faaliyetler gerçekleştirmeye devam etmektedir.