Kent ve Kentliliği Odağına Alan (İPA İstanbul) Dergisinin İLK SAYISI Çıktı!

İstanbul Planlama Ajansı tarafından İstanbullular için ortak bir bilgi ve deneyim ortamı oluşturmak hedefiyle hayata geçirilen araştırma ve düşünce dergisi İPA İstanbul’un ilk sayısı çıktı. 

Kent ve kentliliği odağına alan İPA İstanbul dergisi, kentte yaşanan çeşitli dönüşümleri inceleyen ve değerlendiren, kent deneyimlerini farklı kesimlerin dilinden aktaran sayfalarını, farklı konular üzerine düşünenlerin, fikir üretenlerin, araştırma yapanların, politika veya faaliyet üretenlerin, bilim insanlarının, yerel yöneticilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve yurttaşların ilgi ve beğenisine sunuyor.

İPA İstanbul, başlangıç sayısında kapağına, bir senede ayyuka çıkan kentsel adalet ve eşitsizlikler parantezinde pandemiyi taşıyor. Mart 2020’de ilan edilen pandemi birinci yılını doldururken pek çok farklı konuda uzman araştırmacı ve akademisyenlerce değerlendiriliyor. COVID-19’un kentlerin geleceğine muhtemel etkileri üzerine İlhan Tekeli’nin değerlendirmesi ve salgında kırılgan gruplara yönelik sosyal politikaların izini süren araştırmalarını özetleyen Ayşe Buğra ve Volkan Yılmaz’ın yazısı bunlardan ikisi.

Başlangıç dosyasında İstanbul Planlama Ajansı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren dört birimin ilgi alanları içinde yurttaş katılım yöntemlerine yer veriyor. Vizyon 2050 Ofisi’nin planlama sürecine katılım konusunda dünya metropollerine dair yaklaşımı, Enstitü İstanbul’un araştırma merkezi, Kamusal Tasarım Ofisi’nin kamusal mekân tasarım deneyimi ve İstatistik Ofisi’nin açık veriyi odağa alan çalışmaları bu başlığın konuları arasında bulunuyor.

İstanbul’la doğa ilişkisindeki ilk bakışta göze çarpmayan yönleri öne çıkarmaya çalışacak Ekosistem bölümünde Prof. Dr. Emrah Çoraman, doğanın sadece tabiat parklarıyla sınırlı olmadığını, kentin de merkezinde yer aldığını anlatıyor.

Kent meselelerinin çeşitli veçhelerine odaklanan Metropol bölümünde, Ruşen Keleş yerel demokrasinin önünde “vesayet virüsü” olarak tanımladığı engeli; Gürkan Akgün Kanal İstanbul’un anatomisini, Yaşar Adanalı “İstanbul’un en büyük keşkelerinden biri” Galaport’u, Ayşen Erdinçler iklim değişikliğiyle mücadelede İstanbul örneğini, Baran Alp Uncu İstanbulluların bu mücadeleyle ilgili tutumunu ve son olarak Hülya Dinç kentin kaybolmayan derelerini geçmişi ve bugünüyle birlikte kaleme alıyor.

Kentsel gündelik yaşamımızı aşağıdan dönüştürmek için gayret eden sivil toplum kuruluşları, demokratik kitle örgütleri ve sivil inisiyatiflerin sözlerini taşıyan Sahadan bölümünde 65+ Yaşlı Hakları Derneği, Eğitim Reformu Girişimi ve Derin Yoksulluk Ağı ile görüşmeler yer alıyor. Köklü ve kurumsal bir yapı olan Büyükşehir Belediyesi’nin bugüne gelmesinde emeği olan isimlerini dinleyip, anılarının kayda düşüldüğü Büyükşehir Hafızası’nda ise İETT’nin bugün en kıdemli çalışanı Selahattin Demirel hikayesini paylaşıyor.

Güncel yazına yer veren Akademi, İstanbul İstatistik Ofisi’nin çalışmalarını kaynak alarak pandemide İstanbul’un farklı alanlarda su yüzüne çıkan kırılganlıklarını sergileyen Gösterge ve Sayaç, geçmiş salgınlarla mücadelede önemli rol oynayan tebhirhaneleri sunmak için İstanbul Kitaplığı’nın görsel arşivine başvurulan Koleksiyon bölümleri İPA İstanbul’un sabit bölümleri olarak bundan sonraki sayılarda da yer alacak.

İPA İstanbul hakkında ayrıntılı bilgi için:
https://www.ipa.istanbul/dergi/ipa-istanbul-dergisi/detay