Dünya Emekçi Kadınlar Günü Konferansı: “Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Dünü ve Bugünü”

TMMOB Mimarlar Odası siyaset bilimci, akademisyen ve yazar Prof. Dr. Fatmagül Berktay’ın, “Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Dünü ve Bugünü” başlıklı konferansını düzenliyor. Çevrimiçi olarak 14 Mart 2021, Pazar günü saat 16.00’da Zoom üzerinden gerçekleştirilecek etkinlik, aynı zamanda TMMOB Mimarlar Odası’nın YouTube kanalından canlı yayınlanacak.


“Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Dünü ve Bugünü”
Prof. Dr. Fatmagül Berktay
Tarih: 14 Mart 2021 Pazar saat 16.00
Zoom, Youtube


Cinsiyet eşitliği anlayışıyla, toplumdaki farklı cinsel kimliklerin kazanımları ya da kayıpları irdelendiğinde, ataerkil düzenin diğer kimlikler üzerindeki etkisi gözler önüne serilmektedir. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü bağlamında baktığımızda ise kadın hakları konusunda verilen mücadelenin çok eski tarihlere kadar gittiğini; süregelen eşitsizliğin, sosyal ve kültürel koşullara bağlı olarak tüm dünyada farklı biçimlerde ve düzeylerde yaşandığını görmekteyiz. Yine bu bağlamda, Türkiye’de kadın araştırmalarına “eşitlik / farklılık” perspektifinden bakıldığında “kadın hakları” sorunlarının kapsamlı boyutu, özellikle de kadına şiddet konusu oldukça ciddi bir sorun olarak ortada durmakta; toplumdaki çarpık cinsiyet algısı ve kültürel sorunlar nedeniyle günümüzde ise artarak devam etmektedir.

Bugün gelinen noktada ülkemizde ve dünyada kadın hareketi, tüm cinsel kimliklerin kamusal alandaki eşit haklarının ve sorumluluklarının kritik bir önem taşıdığını ve cinsiyet eşitliğinin sağlanması gerektiğini yüksek sesle dile getirmektedir. Günümüzde halen gerek güvenlikleri için gerekse elde edilen hakları ve kazanımları kaybetmemek için kadınlar büyük çabalar harcamakta, mücadele ve örgütlenmelerini özveriyle sürdürmektedirler.

Zoom: bit.ly/3e1xk7F
Meeting ID: 957 4003 3100 Password: 458199

YouTube Canlı Yayın: youtube.com/tmmobmimarlarodasi