Ayın Konuğu’nda SENENİN İLK Söyleşisi: “Mimarlığın Tarihöncesi: Aşıklı Höyük”

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin 2015’ten bu yana düzenlediği, her oturumuna farklı disiplinlerden uzmanların katıldığı Ayın Konuğu etkinliklerinin 2021 yılındaki ilk etkinliği 23 Ocak, Cumartesi tarihinde, 19:00’da çevrimiçi canlı bir yayın ile gerçekleşecek. Etkinliğin bu ayki katılımcıları Prof. Dr. Mihriban Özbaşaran ve Doç. Dr. Güneş Duru oturumun konusu olan “Mimarlığın Tarihöncesi: Aşıklı Höyük” üzerine bir söyleşi gerçekleştirecekler.


Söyleşi: Mihriban Özbaşaran, Güneş Duru
Mimarlığın Tarihöncesi: Aşıklı Höyük
23 Ocak Cumartesi, 19:00
Zoom, mimarist.tv ve YouTube


Etkinlik kapsamında konu olarak Orta Anadolu Bölgesi’nin önemli tarih öncesi yerleşmelerinden biri olan Aşıklı Höyük (MÖ 8350-7300) mimalık odağında ele alınacak. Oturumun canlı yayını Zoom, YouTube ve mimarist.tv üzerinden takip edilebilecek.

23 Ocak, Cumartesi, saat 19:00’da gerçekleşecek etkinlik ücretsiz olup herkesin katılımına açık olacak. Etkinliğin Zoom üzerinden gerçekleştirilen oturumunun 100 kişinin katılımıyla kısıtlı olmasına karşın paralel olarak gerçekleşecek mimarist.tv ve YouTube yayınları sınırsız sayıda izleyiciye açık olacak.

Etkinliğin Zoom oturumuna katılım için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz:
Zoom Kayıt Bağlantısı

Etkinliğin eşzamanlı izlenebilecek yayınlarına ise mimarist.tv, mimarist.org veya Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi YouTube kanalı üzerinden uaşabilirsiniz.

Etkinlik hakkında detaylı bilgi için TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi‘nin etkinlik sayfasını ziyaret edebilirsiniz.


Prof. Dr. Mihriban Özbaşaran, Fotoğraf: İstanbul Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sistemi


Prof. Dr. Mihriban Özbaşaran:

İstanbul Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Tarih Öncesi Arkeolojisi (Prehistorya) Anabilim Dalı, Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Mihriban Özbaşaran‘ın bilimsel araştırmaları, avcı-toplayıcı yaşam biçiminden, ilk yerleşik yaşama, tarımcı ve hayvancı köy yaşamına geçiş süreci üzerine odaklıdır. Tarih öncesi toplulukların yaşam biçimleri ve sosyal yapıları ile Deneysel Arkeoloji, Etnoarkeoloji, Toplumsal Arkeoloji, Arkeolojik Düşünce Tarihi ile ilgilenen Özbaşaran, halen öğretim üyesi olarak görev aldığı İstanbul Üniversitesi’nde bu konularda lisans ve lisansüstü dersleri vermektedir.

2006 yılından bu yana uluslararası Aşıklı Höyük Araştırma Projesi başkanlığını yürütmekte olan Özbaşaran, aynı zamanda Amerikan İlmi Araştırmalar Enstitüsü – ARIT (American Research Institute in Turkey), Dünya Arkeoloji Kongresi – WAC (World Archaeological Congress), Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü (TEBE) ve ICOMOS-Türkiye üyesidir.

Doç. Dr. Güneş Duru, Fotoğraf: Gazete Duvar

Doç. Dr. Güneş Duru:

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü

Doç. Dr. Güneş Duru Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nde mimari ve arkeolojik restorasyon/konservasyon üzerine eğitim almıştır. Yüksek lisans derecesini İstanbul Teknik Üniversitesi’nde, Prof. Dr. Günkut Akın’ın danışmanlığında Neolitik Dönem Mimarlığı üzerine yaptığı tezle alan Duru, doktora derecesini ise İstanbul Üniversitesi Prehistorya Anabilim Dalı’nda, Prof. Dr. Mihriban Özbaşaran’ın danışmanlığında “Tarihöncesinde İnsan-Mekan, Topluluk-Yerleşme İlişkisi: MÖ 9. Bin Sonu-7. Bin Başı, Aşıklı ve Akarçay Tepe” isimli tezi ile almıştır.

University College London, Institute of Archaeology ve Cambridge Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulunmuş olan Güneş Duru, prehistorik dönem mimarlığı, insan ve mekân etkileşimi, mekân politikaları, hane halkları, yerleşme olgusu ve dokuları üzerine çalışmaktadır.