[Sergi]: “Kreuzberg Shedding”

Bilsart, 18 Kasım – 30 Kasım tarihleri arasında Oddviz’in “Kreuzberg Shedding” isimli sergisine ev sahipliği yapıyor.


ODDVİZ
KREUZBERG SHEDDING
18-30 Kasım, 2020

Sanat Konuşmaları: Oddviz
Moderatör: Gökşen Buğra
18 Kasım 2020 saat 18.00


Berlin, sokaklardaki ifade özgürlüğünün, duvarlara yapılmış grafiti, şablon ve çıkartmalar şeklinde görüldüğü bir kent. Çoğunlukla bohem ve göçmen topluluklarını barındıran Kreuzberg, Berlin Duvarı’na yakınlığı nedeniyle yıllarca göz ardı edilmiş bir mahalledir.

Son yirmi yıl içinde, kentin görece düşük yaşam maliyetinden, kültürel zenginliğinden ve her şey mümkün mantığından etkilenen insanlar Berlin’e aktı. Şimdiyse kentte, durdurulamaz olduğu başka yerlerde de kanıtlanan bir şey düzenlenmeye çalışıyor: mutenalaştırma.

Bu mutenalaştırma süreci bir bölgede başladıktan sonra, orada yaşayan işçi sınıfına mensup nüfusun tamamı veya birçoğu yerlerinden edilene ve bölgenin sosyal karakteri tamamen değişinceye kadar hızla devam eder.


ODDVİZ:
Oddviz sanat kolektifi objeleri veya mekanları fotogrametri tekniği ile tarayarak 3 boyutlu dijital replikalarını üretir. Kolektif, dijitalleştirdiği değerleri sanal ortamda bir araya getirir, yerleştirmesini, mekan ve ışık tasarımını yaparak görselleştirir.

Çağrı Taşkın mimarlık eğitimi aldı. 3 boyutlu modelleme, görüntü işleme ve görselleştirme konularında çalışmaktadır.

Serkan Kaptan mühendislik okudu, çevre bilimleri konusunda lisansüstü eğitim aldı. Dijital sanatlar, performans sanatları, politik ekoloji ve kolektifler üzerine çalışmaktadır.

Erdal İnci resim eğitimi aldı, üretimini fotoğraf ve dijital sanatlar alanlarında yapmaktadır.

BİLSART:
Bilsar, video sanatının sergilenmesi için bir alan sağlamak amacıyla merkez binasının bir bölümünü kâr amacı gütmeyen, video sanatına odaklanan bir sanat mekânına dönüştürdü. 2018 yılından bu yana Bilsart, hem genç hem de deneyimli sanatçıların çağdaş video sanatı üretimlerini her 15 günde bir değişen bir programla sunmaktadır. Bu program, her sergide tek bir iş gösterme ilkesine dayanmaktadır. Bilsart’ın bu alana odaklanan bir kitaplığı da bulunmaktadır.

Bilsart, bu dinamik sergi programı kapsamında koleksiyoner seçkilerini, küratöryel projeleri, sanat kuruluşları/galerileriyle birlikte düzenlenen sergileri ve diğer çağdaş sanat disiplinleriyle paralel gösterimleri ağırlamaktadır. İstanbul’un çağdaş sanat rotasında konumlanan Bilsart, her sergiyi sergi üzerine gerçekleştirilen sanatçı konuşması etkinliğiyle açmakta ve tüm sanat konuşmalarını Bilsart Youtube kanalında arşivlemektedir.

Bilgi için: www.bilsart.com

INSTAGRAM:  www.instagram.com/bilsartistanbul
FACEBOOK: www.facebook.com/bilsartistanbul
YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCkcQHkCWfV-oSnwffRtrtrQ/featured