(Türkiye İMSAD) İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi EYLÜL 2020 Sonuçları Açıklandı!

Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi Eylül 2020 sonuçlarına göre, faaliyetler endeksi değer olarak pandemi öncesi dönemin üzerine çıktı. İnşaat sektörünün destek krediler ile mevcut işlerine hızlı dönüşü, inşaat malzemelerine yönelik iç talepte sıçrama yarattı. Eylül ayında ihracat pazarlarındaki toparlanma da ivme kazanarak devam etti.   

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi’nin Eylül 2020 sonuçları açıklandı. Bileşik Endeks’te şu bilgiler yer aldı: Yaz ayları boyunca ve eylülde önemli bir toparlanma gösteren Bileşik Endeks’te hızlı toparlanmaya karşın güven ve beklentilerde iyileşme daha yavaş ve temkinli gerçekleşti. Bu da toparlanmanın halen kırılgan olduğunu gösterdi.

İnşaat malzemeleri sanayisinde faaliyetler eylül ayında da önemli bir yükselme gösterdi ve pandemi öncesi dönemin de oldukça üzerine çıktı. İnşaat sektörünün kullandığı destek krediler ile mevcut işlerine hızlı geri dönüşü inşaat malzemelerine yönelik iç talepte sıçrama yarattı. İhracat pazarlarındaki toparlanma da ivme kazanarak devam etti.

Bileşik Endeks 4 aydır üst üste arttı

İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi eylül ayında da artışını sürdürdü. Böylece Bileşik Endeks’te toparlanmanın sonbaharda da devam ettiği, özellikle faaliyetlerde görülen hızlı büyümenin Bileşik Endeks’te sürükleyici olduğu görüldü. Yurtdışı pazarlar da artan Covid-19 salgınına rağmen genişleme eğiliminde oldu. Eylül ayında 1,11 puan daha artarak 74,34 puana yükselen Bileşik Endeks’te üst üste 4 ay artış yaşandı. Eylül ayındaki bu yükseliş ile Covid-19 öncesi mart endeks seviyesi üzerine çıkıldı.

Eylül ayında faaliyetler salgın öncesi dönemin üzerine çıktı

İnşaat malzemeleri sanayisinde faaliyetler eylül ayında önemli ölçüde genişledi. İnşaat sektöründe kredi olanakları mevcut işlerde önemli bir sıçramaya yol açtı. Buna bağlı olarak inşaat malzemeleri iç talebinde hızlı bir artış yaşandı. İhracat pazarlarındaki toparlanma da hızlandı. Faaliyet Endeksi eylül ayında bir önceki aya göre 3,8 puan daha yükseldi. Yaz aylarında faaliyetlerde görülen sıçrama eylül ayında da devam etti. Böylece faaliyetler seviyesi salgın öncesi dönemin de üzerine çıktı.

Yurtiçi satışlarda eylül ayında önemli ölçüde artış yaşandı. İhracatta da yüksek bir artış gerçekleşti. Bu artışta pazarların toparlanması etkili oldu. Üretimde de eylül ayında kuvvetli bir artış yaşandı. Kapasiteler yüksek oranlı kullanıldı. Cirolar eylül ayında iç satışlar ve ihracattaki artışlara bağlı olarak önemli bir sıçrama gösterdi. Yurtdışı ihracat fiyatlarında da önemli bir artış gerçekleşti.

İnşaat sektöründe mevcut işlere hızlı dönüş ile inşaat malzemeleri sanayi faaliyetleri de önemli bir ivme kazandı. Bu ivme büyük ölçüde ikinci çeyrek kayıplarını telafi etti. İnşaat sektörü kaynaklı ivmelenmenin en azından yıl sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

Güven Endeksi eylül ayında sınırlı ve temkinli bir artış gösterdi           

Güven Endeksi eylül ayında sınırlı ölçüde arttı ve birçok alt endeks durağanlaştı. Güven seviyesi eylül ayında bir önceki aya göre sadece 0,17 puan arttı. Faaliyetlerde görülen önemli genişlemeye karşın eylül ayında da Güven Endeksi temkinli artış eğilimi içinde olmayı sürdürdü. Güven Endeksi’ndeki bu eğilim kırılganlıklara işaret ediyor.

Türkiye ekonomisine ilişkin güven seviyesi durağanlaştı. İnşaat sektöründe güven değişmedi. İnşaat malzemeleri sanayisine güven de durağanlaştı. Yurtiçi pazarlarda güven eylül ayında aynı kaldı. Eylül ayında tek artış ihracat pazarlarına olan güvende yaşandı.

Beklenti Endeksi’nde de temkinli artış gerçekleşti

Beklenti Endeksi’nde artış eylül ayında önemli ölçüde yavaşladı. Faaliyetlerdeki önemli artışa rağmen beklentilerde de temkinli bir dönem yaşanıyor. Beklenti Endeksi eylül ayında bir önceki aya göre 0,10 puan arttı. Beklenti Endeksi 4 ay üst üste yükseldi. Ancak artış hızının oldukça yavaşladığı görüldü. Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerde sınırlı bir düşüş yaşandı. Eylül ayında önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurtiçi siparişlerde artış yavaşladı ancak ihracat siparişleri önemli ölçüde arttı.

Önümüzdeki üç ayın üretim beklentisi eylül ayında durağanlaştı. İhracat siparişlerindeki artışlar üretim beklentilerini destekledi. Beklentilerde temel belirleyici Covid-19 salgınının yanı sıra ekonomi ve diğer alanlardaki mevcut riskler oldu.  Covid-19 salgınında yeni dalga endişesi sektörü temkinli olmaya iterken, Türkiye’nin finansal kırılganlıkları ile jeopolitik gerginlikler de beklentileri sınırlamaya devam ediyor.


Türkiye İMSAD:
Kuruluşundan bu yana geçen 36 yılda, Türk inşaat sanayisini gerek yurt içinde gerekse yurt dışında temsil eden bir sivil toplum örgütü olan Türkiye İMSAD, 88 sanayici firma, 52 sektör derneği ve 3 üniversite üyesiyle, pazarda 32 binden fazla noktaya etkin bir şekilde ulaşmaktadır. Sürdürülebilir büyüme için yurt içinde ve yurt dışında iş birlikleri geliştiren Türkiye İMSAD, iç pazardaki gelişmeleri yakından izlemekte ve ihracatta ulaşılan başarının artarak sürdürülebilmesi için, dış pazarları yakından takip etmektedir. Türkiye İMSAD, inşaat sektörünün çok önemli grupları olan 35 farklı alt sektörü temsil etmektedir. 2011 yılında Brüksel, 2015 yılında ise Kamerun temsilciliğini kuran, sektörel projeler yürüten, raporlar yayınlayan Türkiye İMSAD, AvrupaKomisyonu’nun fonladığı birçok projeye de liderlik etmektedir.