[Kitap]: Anılarla Son 50 Yılın Mimarlık ve Planlama Pratiği

Prof. Dr. Ahmet Alkan’ın, serbest çalışan mimar-şehir plancısı, yönetici, yüklenici, öğretim üyesi, belediye başkan danışmanı, milletvekili, belediye başkan adayı, parti kurucusu vb. farklı kimliklerle yaşadığı, 50 yıla yaklaşan meslek hayatında muhatap veya şahit olduğu yanlışlıklara dikkat çektiği yeni kitabı YEM Yayın’dan çıktı.

Hayal kurmayı, mimar kimliğini besleyen en verimli kaynak olarak tanımlayan Prof.Dr. Ahmet Alkan, mimari proje üretmeyi hayatın anlamı olarak görüp hayatının her döneminde çizen ve fırsat buldukça da inşa eden uygulamacı bir meslek adamı; öğretmen. Ancak Ahmet Alkan, bu çalışmasında, yaptığı mimari projelerin veya kent ölçekli planlama çalışmalarının kronolojik sunumundan öte, 50 yıla yaklaşan meslek hayatında muhatap veya şahit olduğu yanlışlıklara dikkat çekerek şunları söylüyor:

“Bunların bilinmesi, tartışılması ve önlenmesi, ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği için olmazsa olmazlardan ilki ya da bizim onlara karşı görevimizdir… Kamu yönetimini doğrudan ilgilendiren, ahlak ve etik değerleri çerçevesine girmekle beraber, ancak etkin bir ‘hukuk devleti’ normlarında tartışılıp çözülebilecek yaşanmışlıkların önemli bir bölümünün muhataplarının hayatta olması, çoğunluğu iki kişi arasında geçen olayların belgelendirilmesinin imkânsızlığı, ortaya önemli hukuki sorunları çıkarabilecekti. ‘Kamunun adil olmasının’ ve teşebbüs hürriyetinin bir ülkede olup olmamasının ne denli önemli sonuçlar doğurduğunu ortaya koyan bu olayların anlatılmaması ise, aynı çarpık ve haksız düzenin sürüp gitmesine göz yummak demekti. Öyleyse ne yapmalıydım?

Bu sorunun cevabını, aynı zamanda çalışmanın ana ekseninde olması gereken ‘çizdiklerimi’ de dışlamadan şöyle verebildim: Bu çalışma, benim meslek hayatımdan önemli bulduğum ‘ders’ niteliğinde anı ve olayları içermeliydi. Projenin boyutu önemli değildi. Bunu yaparken bir yandan çizdiklerime dair ipuçları vermiş bir yandan da bu sürece olumlu katkı sağlamış ve sürecin parçası olmuş dostlarımı hayırla yâd etmiş olacaktım. Bu bölümlerde gerçek isimlerin kullanılması aynı zamanda bir kadirşinaslıktı.

Benim için önemli gördüğüm projelerin başlangıç, projelendirme, sürdürme veya sonlandırma öykülerini paylaşarak, meslektaşlarıma ve öğrencilerime meslekte bir kulvarın yol haritasını çizmeleri konusunda yardımcı olabileceğimi düşündüm. Eskiler, ‘Denenmişi denemek aptallıktır’ der. Ya da ‘Müslüman aynı yılan deliğinden iki defa sokulmaz…’ Eğrisiyle doğrusuyla yaşanmışlıkları önceleyen bu bölümlerde de gerçek isimlerin verilmesinde sorun yoktu. Belgelendirilmesi, arşiv kayıtlarına dayandırılabilecek olaylarda isimlendirmeden fakat olay-yer-zaman üçgeninde çıkarsamalar yapılabilecek olayları da kayda almakta sakınca görmedim. Hatta bu çalışmanın ortaya çıkmasının öncelikli amaçlarından biri, bu tür olayları kayda geçirmek olmalıydı.

İki kişi arasında geçen ve muhakkak anlatmam gerektiğine inandığım az sayıda olayda ise, gerçek isimleri kullanmamaya ve mümkün mertebe olay-yer-zaman analizinden de isimleri tespite imkân vermeyecek, masum (!) ya da zorunlu çarpıtmalara giderek, genç kuşakların karşılaşabilecekleri kimi örnekleri de yazmayı konumumun bana yüklediği bir sorumluluk olarak görüp kabul ettim.

Umarım benden sonra gelen değerli meslektaşlarıma ve bütün insanlara, bedelleri oldukça ağır ödenmiş bu deneyimlerin küçük de olsa olumlu katkıları olur. Bu benim için hayatıma anlam katacak en büyük bahtiyarlık vesilesi olacaktır.”        

Kitaba tüm seçkin kitap satış noktalarının yanı sıra www.yemkitabevi.com internet adresinden ulaşılabilir.


Anılarla Son 50 Yılın Mimarlık ve Planlama Pratiği

Yayınevi: YEM Yayın
Yazar: Ahmet Alkan
Basım: Aralık 2019
Dil: Türkçe
Kapak: Karton kapak, siyah beyaz
Boyut: 14,5×20,5 cm
Sayfa sayısı: 232 sayfa


Ahmet Alkan:
1954 Konya, Ahırlı doğumlu. Yüksek mimar ve kent plancısı. Bilim ve siyaset insanı. Aynı zamanda, mimari proje üretmeyi hayatın anlamı olarak görüp her döneminde çizen ve fırsat buldukça da inşa eden uygulamacı bir meslek adamı. 1978 yılında başladığı akademik hayatında çok sayıda bildiri ve makale yayımlamış, seminer ve konferanslara katılımının yanı sıra düzenlediği ulusal ve uluslararası sempozyumlar ve yayıma hazırladığı dergi (ICONARP) ile kuruluşuna öncülük ettiği ve kurucu dekanlığını yaptığı (2012-2018) Selçuk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni kurumsal kimliğe kavuşturmak, hayatının önemli amaçları arasında yer almıştır.  Hayal kurmayı mimar kimliğini besleyen en verimli kaynak olarak gören Ahmet Alkan, şiir ve edebiyatla da meşgul olmaktan geri durmamıştır.

Yazarın Diğer Kitapları:

  • Tarihi Çevre Düzenleme İlkeleri (yüksek lisans tezinden), 1982.
  • Gelişim Süreci İçinde Kentin Sosyo-Ekonomik Analizi (ders notları), 1981.
  • Şehirsel Yerleşmelerde Teknik Altyapı Planlamasında Yararlanılabilecek Bir Yöntem Araştırması (doktora tezinden), 1983.
  • Konya; Tarihi Kentin Planlama Sorunları, Konya, 1994.
  • 20. Dönemden Kesik Çizgiler (siyasi konuşmalarından seçkiler), 1996.
  • Sevda Mevsimi, Palet Yayınları, Konya, 2013.
  • 68 İkliminde Tipi, Akçağ Yayınları, Ankara, 2015.
  • Naz Demi, Palet Yayınları, Konya, 2019.

YEM Yayın:
Türkiye mimarlık ve tasarım ortamına kalıcı katkılarda bulunmak, düşünsel ve teknik konularda yaygın bir bilgi paylaşım ortamı sağlamak amacıyla 1968’den bu yana kesintisiz olarak sürdürdüğü yayıncılık çalışmalarıyla ülkemiz mimarlık yayıncılığı alanında çok özel ve önemli bir yere sahiptir. Eklenecek yeni başlıklar, ürünler ve iletişim yöntemleriyle yayın yelpazesini genişleterek hizmetlerini sürdürmek YEM Yayın’ın ana hedefidir.

YEM Kitabevi:
1973’ten bugüne, alanında öncü olan YEM Yayın kitapları başta olmak üzere, Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen yayınevlerinin mimarlık, iç mimarlık, tasarım, inşaat mühendisliği, şehircilik, kentsel planlama, çevre, kültür, sanat vb. alanlarının uzmanlarınca hazırlanmış on binlerce Türkçe ve İngilizce kitabı okurlarına sunan, Türkiye’nin bu alanda uzmanlaşmış tek kitabevidir. YEM Kitabevi’nin tüm kitaplarına http://www.yemkitabevi.com adresinden kolayca ulaşılabilir.