[Sergi]: Kurmaca Mekânlar

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde Dr. Beril Kapusuz Balcı tarafından verilen M3802 İmge İnşası ve Mimari Fotoğraf dersi öğrencilerinin üretimleriyle hazırlanmış olan “Kurmaca Mekânlar” başlıklı fotoğraf sergisinin açılışı ve sunumu, Mimarlar Derneği 1927 ev sahipliğinde 22 Ekim 2019 Salı günü saat 19:30’da gerçekleştirilecektir.


Kurmaca Mekânlar
Tarih: 
22 Ekim 2019 Salı, 19.30
Yer: Mimarlar Derneği 1927


Kurmaca Mekanlar, “araştırma mekanları” olarak belirlenen Cer Modern, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ptt Pul Müzesi ve Mimarlar Derneği 1927’nin, “spekülasyon araçları” olarak tanımlanan “ışık, gölge/karanlık, yansıma, şeffaflık, hareket, düzlemleri yerinden etmek” araçlarının kullanılmasıyla fotografik olarak yeniden-üretildiği anlatılar sunar. Fotoğraf aracılığıyla tanıdık mekanların alışılagelmedik biçimleri keşfedilir, görünmeyen görünür kılınır.

“İmge İnşası ve Mimari Fotoğraf” dersi, fotoğrafın mimarlık için bir eleştirel düşünme ve anlatı aracı olması konumuna odaklanır ve dönem boyunca pratik edilen görme egzersizleri aracılığıyla fotoğrafların düşünsel ve biçimsel olarak tasarlanmasıyla birlikte sergilenmeleri aracılığıyla yan yana geldiklerinde kurguladıkları anlatılar üzerinden tartışmalar açar.


Beril Kapusuz Balcı:
Lisans eğitimini 2009 yılında Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde tamamladı. Aynı yıl başladığı yüksek lisans eğitimini, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Mimari Tasarım Programı’nda “Perspective for the Reproduction of Architectural Space: ARCH524 as A Pretext” başlıklı teziyle 2012 yılında tamamladı. 2011 yılında Atılım Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde başladığı akademik kariyerine, 2012 yılında doktora eğitimine başladığı ve halen görev yapmakta olduğu Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak devam etti. 2016-2018 yılları arasında Venedik Bienali’nin Çağdaş Sanat Tarihsel Arşivleri’nde gerçekleştirdiği arşiv araştırmalarından temellenen “Venedik Bienali’nde Sanat-Mimarlık Eşlemesi ve Mekansal Pratik Olarak Ambiente” başlıklı doktora tezi ile Eylül 2018’de doktora derecesini aldı. 

Sanat ve mimarlık kuramı ve eleştirisi, görsel kültür ve mimarlık ilişkileri üzerine sürdürmekte olduğu akademik araştırmaları, disiplinlerarası bir zeminde sergi olgusu ve sergi tarihlerine odaklanmaktadır. Yürütmekte olduğu ders üzerinden araştırdığı ve 2013’ten beri profesyonel olarak pratik etmekte olduğu (www.berilkapusuz.com) mimari fotoğraf ile ilgili olarak da çok sayıda sanatsal/mimari işin fotografik üretimlerini gerçekleştirmiş, çeşitli yarışmalarda seçici kurul olarak yer almış, fotoğraf atölyeleri yürütmüştür.