“Dönüşen Şehrin Yürüyüş Rotası, Gaziantep” Atölyesine Başvuru için Son Gün: 11 Ekim 2019

“Dönüşen Şehrin Yürüyüş Rotası, Gaziantep”, şehir ve dönüşüm temalı bir araştırma ve üretim atölyesidir. Kent araştırmaları, kentsel coğrafya, mimarlık, şehir planlama ve görsel sanatlar gibi disiplinlerle ilgilenen ve projede katılımcı olarak yer almak isteyen adaylar 11 Ekim 2019, Cuma, saat 18:00’a kadar başvurularını tamamlayabilirler.

2019 yılı Ekim ve Kasım ayları içerisinde gerçekleşecek olan projeyi, sanatçı ve araştırmacı Serkan Taycan, Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi işbirliğiyle yürütecektir. Proje her biri üçer gün sürecek iki atölye oturumundan oluşacak ve toplamda bir aylık bir çalışma dönemini kapsayacaktır.

Atölyenin Ekim ayındaki ilk oturumunda, üç gün boyunca uzmanlar tarafından seminerler verilecek ve katılımcılarla beraber yapılacak tartışmalarla, Gaziantep’in son yüzyıldaki dönüşümü çok boyutlu bir şekilde incelenerek dönüşümün dinamikleri analiz edilecektir. Ardından yapılacak saha araştırması gezilerinde, sosyal bilimler, mimari ve görsel sanatların çeşitli kavram ve araçları kente eleştirel bir gözle bakmaya yardımcı olacaktır.

Kasım ayında gerçekleşecek ikinci oturumda katılımcıların, alan ziyaretleri ve araştırmalar sonucunda topladıkları bilgilerle kolektif bir haritalama çalışması yapmaları planlanmaktadır. Proje sonucunda Gaziantep’in sanayi ve göç odaklı mekansal dönüşümünü bedensel olarak tecrübe etmeye imkan veren kalıcı bir yürüyüş rotası ortaya çıkacaktır.

Detaylı bilgi için: www.donusensehir.org