[Sergi]: “Uygun Adım Marş!

Maria Andersson ve Nancy Atakan, Uygun Adım Marş! , SALT Beyoğlu, 2019 Fotoğraf: Mustafa Hazneci, SALT

Maria Andersson ve Nancy Atakan’ın 20. yüzyıl başında İsveç jimnastiğinin modernleşme sürecindeki Türkiye’nin beden eğitimi sistemine nasıl temel oluşturduğunu inceledikleri Uygun Adım Marş! sergisi 27 Haziran’da SALT Beyoğlu’nda açıldı.


Uygun Adam Marş!
Tarih: 27 Haziran-30 Ağustos
Yer: SALT Beyoğlu, Forum


Maria Andersson ve Nancy Atakan, 20. yüzyıl başında İsveç jimnastiğinin, modernleşme sürecindeki Türkiye’nin beden eğitimi sistemine nasıl temel oluşturduğunu inceliyor. Yedi yıldır ortak bir araştırma yürüten sanatçılar, Türkiye’nin model aldığı kültürfizik anlayışı ve uyarladığı folklorik ögelere bakıyor; ülkede beden eğitimi ve olimpizmin öncüsü Selim Sırrı Tarcan ile izinden giden kızlarının hikayesi etrafında çok yönlü görsel anlatımlar geliştiriyor.

Maria Andersson’un 2019 tarihli The Traveler [Gezgin] video işinden bir kare Uygun Adım Marş!, SALT Beyoğlu

Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyun mezunu bir asker olan ve spora büyük ilgi duyan Tarcan (1874-1957), II. Meşrutiyet’te siyasi olaylara karışmasından ötürü 1909’da bir yıllığına yurt dışı görevine atandı. Bu zorunlu seyahati, spor yazarlığı ve öğretmenliği merakını geliştirme imkânı olarak gören Tarcan İsveç’e gönderilmeyi talep etti. Pehr Henrik Ling’in 1813’te Stockholm’de kurduğu Gymnastiska Centralinstitutet’te (Kraliyet Jimnastik Merkez Enstitüsü) eğitim aldığı dönemde estetik, tıbbi, askerî ve eğitsel niteliklere sahip Ling jimnastik sistemine yoğunlaştı.

Maria Andersson, Traces [İzler], 2019 Uygun Adım Marş! , SALT Beyoğlu Fotoğraf: Mustafa Hazneci, SALT

İstanbul’a döndüğünde askerlikten istifa eden Tarcan, süregelen reformlar kapsamında bir beden eğitimi sistemi hazırlamakla görevlendirildi. Toplumsal yapıyı güçlendirme, sağlıklı ve kudretli kuşaklar yetiştirme hedefiyle öncelikle hem erkek hem de kadın öğretmenlerle çalışmalara başladı. Cumhuriyet Türkiye’sinin gelişiminde büyük önem arz edecek bu ülküler, ilk kez 1916’da Kadıköy’de düzenlenen İdman Bayramı’yla hayat buldu. Tarcan, gençlere bir jimnastik felsefesinin yanı sıra, bayramlarda eşlik edebilecekleri bir marş kazandırdı. İsveçli besteci Felix Körling’in Tre trallande jäntor (Şakıyan Üç Genç Kız) adlı halk şarkısına 1916’da yazdırdığı Türkçe sözlerle Gençlik Marşı ortaya çıktı. İlerleyen yıllarda Ordu milletvekilliği de yapan ve çok sayıda kitabı bulunan Tarcan’ın büyük kızı Selma (Mimaroğlu) modern dans, küçük kızı Azade (Kent) ise terapötik jimnastik alanında öncü isimler oldu. Onların başarılarından yola çıkarak bağımsız ve kolektif işler üreten Andersson ve Atakan’ın Uygun Adım Marş! sergisi, Türkiye’de beden eğitiminin kurulmasının kadınların özgürleşmesi yolunda etkilerine dikkati çekiyor.

Nancy Atakan’ın 2018 tarihli Between Hope and Hopelessness [Umutla Umutsuzluk Arasında] serisinden Uygun Adım Marş!, SALT Beyoğlu Fotoğraf: Mustafa Hazneci, SALT

1906 doğumlu Selma’ya odaklanan Andersson, bedenin bir toplumsal değişim aracı olarak sunulmasından hareketle video, fotoğraf ve metinlerinde “ideal” kavramını sorguluyor. Bu bağlamda, Selma’nın Antik Yunan estetiğine dayanan dans felsefesini, ABD’li dansçı Isadora Duncan’ın yalınlık ve doğallığına önem verdiği hareketleriyle karşılaştırıyor. Sanatçı ayrıca, Tarcan tarafından kızı Selma’nın desteğiyle çiftler için bir salon dansı olarak düzenlenen Zeybek Raksı ile Gençlik Marşı’nın oluşumuna ışık tutuyor.

Nancy Atakan’ın 2015 tarihli Passing On II [Aktarma II] video işinden bir kare Uygun Adım Marş!, SALT Beyoğlu

Atakan’ın 1908 doğumlu Azade’ye dair üretimleri, Türkiye’deki kadın profesyoneller ve rol modellerle ilgili sürdürdüğü araştırmalarıyla ilişkileniyor. Sanatçı, 1970’lerde İstanbul’da özel jimnastik dersleri aldığı Azade’nin kendine özgü metotları üzerinden, beden hareketlerinin kuşaktan kuşağa aktarımına göndermede bulunuyor. Çizim, video ve tığ işlerinde, gerçek ve kurgu arasında gidip gelen kadın hikayeleri yazarak tarih yazımındaki boşluklara işaret ediyor.

SALT’tan Farah Aksoy’un programladığı Uygun Adım Marş!’ta, Andersson ve Atakan’ın 2018’de Göteborg’da gerçekleştirdiği sergiden seçili işlerin beraberinde, yeni ürettikleri video ve kumaş işleri sunulmaktadır. 27 Haziran’da SALT Beyoğlu’nda sanatçıların bir performansıyla başlayan sergi programlarının ayrıntıları, saltonline.org ve SALT Online sosyal medya hesaplarında duyurulacaktır.

Nancy Atakan’ın 2014 tarihli My Name is Azade (Freedom) [Benim Adım Azade (Özgür)] serisinden detay Uygun Adım Marş! , SALT Beyoğlu Fotoğraf: Mustafa Hazneci, SALT