(Beykent Üniversitesi)’nden 1. ULUSLARARASI SU İLE YAŞAMA DAİR TASARIM SEMPOZYUMU

1. Uluslararası Su ile Yaşama Dair Tasarım Sempozyumu, 9-10 Temmuz 2019 tarihleri arasında, Beykent Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık İngilizce Bölümü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.  Sempozyum kapsamında, su ile entegre edilmiş mekanlardan, yüzer yapı modellerine kadar su ile birlikte düşünülmüş tasarım ve uygulama biçimleri tartışılacak. 

Bildiri çağrısı halen açık olan Sempozyuma, Akademik konukların yanı sıra,  Yüzer Mimarlık alanına odaklanmış dünyaca ünlü Hollandalı mimarlık grubu waterstudio.NL’nin kurucusu ve baş mimarı Koen Olthuis da uygulamacı konuşmacı olarak katılacak.

Sunumlar TR ve EN olarak yapılabilecektir. Simultane çeviri yapılacaktır.
Katılım ücretsizdir.
Etkinlik sonrası yayınlanacak Sempozyum Bildiri Kitabında hakem değerlendirmesinden geçen makaleler yayınlanacaktır.

Daha fazla bilgi için: www.isdlw.org


Önemli tarihler:

Özet bildiri teslimi: 25 Haziran’a uzatıldı
Tam metin bildiri teslimi: 8 Temmuz’a uzatıldı


Sempozyum Bildirisi:

“Su, doğumdan itibaren, insanın ana yaşam kaynağıdır. Tarih boyunca bu hayati unsur, yaşamın her alanını olduğu gibi insan için rahat ve yaşanılabilir mekan yaratma misyonuna sahip olan mimarlık ve tasarım disiplinlerini de etkilemiştir. Son yıllarda, geleneksel biçimlerdeki yerel mimarlığa alternatif yaşam alanlarından ayrı olarak, uzay otellerini, yüzen mekanları ve uzay istasyonlarının sahip oldukları özelliklerin kullanıcı üzerindeki etkilerini analiz eden çalışmaların arttığı gözlemlenmiştir. Bunun nedenlerinden biri, insanın alternatif yaşam alanlarına ve kaynaklarına olan gereksiniminin artmasıdır. İnsan-mekan-su kavramlarının birlikteliğine verilen önem de bu doğrultuda günden güne artmaktadır.

Son yıllarda, hissedilir derecede artan iklim değişiklikleri, nüfus yoğunluğu, ekonomik eğilimler ve sürdürülebilirlik sorunları nedeniyle suyla birlikte yaşam konusuna duyulan ilgi artmaktadır. Dünyanın her yerinden bilim insanları ve fütüristler su ile yaşama çözümlerine işaret etmekte ve insan ile su arasındaki ilişkinin artacağını öngörmektedir. Sadece sel veya deniz seviyesinde yükselme riski olan ülkeler değil, aynı zamanda iklim değişikliğinden etkilenme olasılığı bulunan diğer ülkeler de su odaklı çözümleri dikkate almaktadır. Ayrıca, sermayenin kanalize edildiği alan ve insanın değişen yaşam tarzının sonucunda ortaya çıkan gereksinimler de bize, suyu alternatif bir yaşam alanı olarak sunmaktadır.

Su ile yaşam kavramı, her ne kadar yenilikçi gözükse de, su ile insan ilişkisi yeni bir olgu değildir. Bu sempozyum kapsamında, su ile entegre edilmiş mekanlardan, yüzer yapı modellerine kadar su ile birlikte düşünülmüş tasarım biçimleri tartışılacaktır. Dünyanın sürdürülebilirlik sorunlarına bir cevap olarak, ekonomik, sosyo-kültürel ve ekolojik yönlerden, su ile yaşamanın öneminin anlaşılması gerekmektedir. “İklim değişikliği kuşağının” tasarımcıları ve mühendisleri olarak, geçmişe, şimdiye ve geleceğe bakarak, tasarımlarımıza uygulayabildiğimiz, tasarımlarımız üzerinden bilgi verebileceğimiz üretimleri, su ile bağdaştırmak sorumluluklarımız arasındadır.

Tasarımcılar, mimarlar, mühendisler, sosyologlar, öğrenciler ve iklim değişikliğine duyarlı çözüm üretme ihtiyacı duyan herkesi suya odaklanan tasarımlarıyla birlikte, sürdürülebilir bir dünya için sempozyumumuza davet ediyoruz.”


Koen Olthuis:
Koen Olthuis, 2003 yılında Waterstudio’yu kurduğu zaman,% 100 kıyı mimarisinin ötesinde yüzer mimariye ve kentsel planlamaya odaklanan ilk ofisti. “Mavi Daha İyidir” mottosunun ve konseptinin temsilcisidir. Şehirlerin yer, esneklik ve güvenlik için su kullanarak performansın arttırılabileceğine dair düşüncelerini paylaştığı çalışmalar yapmaktadır. FLOAT! (Su Topraklarındaki Esnek Arazi) kitabında ikinci yazardır ve fikirlerini dünya çapındaki konferanslarla paylaşmaktadır. İklim değişikliğinin ve artan kentleşmenin etkileriyle mücadele etmek için suyla ilgili yapılan çalışmalara ilk adımlarını atmak isteyen belediyelere danışmanlık yapmaktadır. 2007 yılında Time Dergisi tarafından Dünyadaki en etkili insanlar listesinde nr. 122 olarak seçilmiştir. Fransız dergisi Terra Eco tarafından, 2011’de dünyayı değiştirecek 100 ekolojik kişiden biri olarak seçilmiştir. 2015 yılında, 50Under50 kitabındaki 21. Yüzyılın elli genç yenilikçisinden biri olarak, uluslararası bir jüri tarafından seçildi. Mottosunda, bugünün tasarımcıları iklim değişikliği neslinin önemli bir parçasıdır ve kentsel bileşenlerin statik yerine dinamik olma konusundaki bakış açılarını geliştirmeye başlamalıdır. City Apps adı verilen çözümü, bir şehrin mevcut statik ızgarasına belirli bir işlev ekleyen değişken kentsel bileşenlerdir. Yeni yoğunluğa yer açmak için şehirlerin iklim değişikliği ve kentleşmeye esnek bir şekilde yanıt verebilmesi için Kentsel Su Laboratuvarı’nı kurmuştur.