(Interface) Öğrencileri BİYOFİLİK Tasarımla Buluşturuyor!

Interface Tasarım & Satış Yöneticisi Neslihan Küçükaslan tarafından yürütülen “Human Centric Design” konseptli üniversite atölyelerinde; insanların doğayla bağlantılı olma ihtiyacı anlamına gelen Biyofili ve bu mekansal ihtiyacı karşılayan Biyofilik Tasarım kavramını tartışılıyor. Atölye kapsamında şimdiye kadar Bilkent Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, MEF Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi öğrencileri ile buluşuldu.

Atölye; doğanın mekanlara dahil edildiği tasarımların insanlar üzerindeki etkisine dair araştırma sonuçlarıyla beraber Biyofilik Tasarım’ın 14 deseninin detaylı tanımlarını öğrencilere aktarıyor.  Tüm bu etkilerin ve desenlerin üzerinden geçildikten sonra, katılımcılar gruplara ayrılıyor ve verilen mekan planlarına bu 14 deseni entegre etme yoluyla bu mekanlar biyofilik mekanlara dönüştürülüyor.