(VERİMDER), Anadolu Buluşmaları’nın Yedincisini KONYA’da Gerçekleştirdi!

Türkiye’de enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda bilinçlendirme seferberliği başlatan ve gittiği her ilde enerji verimliliği konusunda bilinmeyenleri masaya yatıran Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği-VERİMDER,  Anadolu Buluşmaları’nın yedincisini Konya’da gerçekleştirdi.

Tüm Anadolu Buluşmaları’nda enerji verimliliği ve tasarrufun her ile özel ihtiyaçlarına dikkat çekerek ısı yalıtımı dolasıyla verimlilik konusunda farkındalık yaratmayı amaç edinen VERİMDER, Konya toplantısında özellikle “ısı yalıtımı ürünleri ve uygulaması” konusunda “merdiven altı uygulamaların” neden olabileceği hayati sonuçlara dikkat çekti.

VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin bu konunun yanı sıra tüketicilere enerji verimliliğiyle ev ekonomisinde oluşacak tasarrufu işaret etti.

Türkiye’nin dört bir yanında enerji tasarrufu ve ısı yalıtımı seferberliği başlatan Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği-VERİMDER, kamu kurumları, bürokrasi, üniversiteler, medya, inşaat – enerji sektörleri ve kanaat önderlerini bilgilendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl büyük ilgi ile karşılanan ve Samsun’dan Adana’ya, İzmir’den Antalya’ya kadar her ilde ısı yalıtımı ve enerji verimliliği alanında farklı konuların masaya yatırıldığı Anadolu Buluşmaları’nın yeni durağı Konya oldu.

VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin ve Arkın Konak

Toplantının başkanlığını yürüten ve yalıtım konusunda hayati başlıkları katılımcılara aktaran VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin,  “Bugün vatandaşın cebinden çıkan paranın büyük bir kısmı ısıtılamayan ya da soğutulamayan evlerde uçup gidiyor. Yapılarda en fazla enerji kaçağı, ısı yalıtımı olmayan binalarda oluşuyor. Binalarda tüketilen enerjinin yaklaşık %80’i ısıtma ve soğutma ihtiyacı için kullanılıyor. Isı yalıtımı yapan bina sahipleri, faturalarında da %50’ye varan tasarruf elde edebiliyor” dedi. VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin’in başkanlığında düzenlenen toplantıda, ısı yalıtımı için doğru malzeme seçimi ve sistem standartlarına sahip paket sistem kullanımının önemi katılımcılara detaylı bir şekilde sunuldu.

Yalıtım için sistem çözümlerini tercih edin 

Isı yalıtımının hem doğayı hem de cebi koruyacak faydalarının yanı sıra nasıl uygulanması gerektiği ile ilgili de detayların paylaşıldığı Konya buluşmasında, uzmanlar tarafından konuya ilişkin yapılan araştırmalar paylaşıldı.

Isı yalıtımının yapılarda önemli bir sistem bileşeni olduğunu belirten uzmanlar, yalıtım için kullanılacak çözümlerin tek bir elden yani paket sistem olarak” temin edilmesinin tüketiciyi de koruduğunu vurguluyorlar. Isı yalıtım sistemlerinin birçok bileşenden oluşan “kompozit yapılar” olması nedeniyle birbirinden farklı üretim hattından çıkmış ürünlerin dış cepheye zarar verdiğine ve uyumsuzluklar yarattığına dikkat çekiyorlar.

Ayrıca uzmanlar, farklı üretici ve markaların aynı cephede uygulanmaya çalışılmasından doğacak teknik sıkıntıların yanı sıra uygulama sonrası müşteri destek hizmetinde de “muhatap bulamama” sorunuyla da karşı karşıya kalındığına vurgu yapıyorlar.

Enerji verimliliği nedir?

 • Binaların ısı kayıplarının önlenmesi ve enerji tasarrufu sağlanması için dış yüzeyinde yapılan işlemlere ısı yalıtımı denir.
 • Binaların dışa bakan iç yüzey sıcaklığı ile iç ortam sıcaklığı arasındaki farkın 3 derecenin üzerinde olmaması
 • Dış duvarın iç yüzey sıcaklığındaki artış, iç ortamda hava akımını engeller. Bu sayede ısı kayıplarının önüne geçilir.
 • Binaların içi kış aylarında daha hızlı ısınırken yaz aylarında ise daha hızlı soğur. Verimli kullanılan enerji ile ısınma ve soğutma maliyetleri azalarak, tasarruf etmenizi sağlar.

 Enerji verimliliği için ısı yalıtımı şart 

 • Hem ülkemizde hem de dünyamızda sanayileşme ve şehirleşme yaygınlaşmaya devam ediyor.
 • Bu duruma bağlı olarak enerji ihtiyaçlarımız her geçen gün daha da artıyor.
 • Ancak gelecek nesillerin de yeryüzünde az olan doğal kaynaklarımızı kullanabilmeleri için çevreyi korumak ve yenilenebilir enerji ile enerji tasarrufu konularına dikkat etmemiz gerekiyor.
 • Ülkemizde enerjinin %37’si konut ve sitelerde tüketiliyor.
 • Binalarda kullanılan enerjinin %80’ine yakını yapıların ısıtılması veya soğutulması için kullanılıyor.
 • Evlerin hem ısıtılması hem de soğutulması için her yıl fazladan harcadığımız maliyetler ülke ekonomisini de etkiliyor.
 • Ülkemizin enerjideki dışa bağımlılığının azalması, ekonominin canlanması, istihdam oranlarının artması enerji verimliliği ile elde ediliyor.
 • Enerjinin temiz elde edilmesi kadar kullanılan enerjinin verimliliği de çok önemlidir. Enerji verimliliği denilince ilk akla gelen teknoloji ısı yalıtımıdır.
 • Hem hükümetin hem de finans sektörünün destekleyici uygulamaları ile ısı yalıtımı artık birçok binada uygulanıyor.

Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER):
Her geçen gün azalan mevcut enerji kaynaklarımızı korumak ve daha verimli kullanarak gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakabilmeyi hedefleyen VERİMDER, kamuoyunu yapılarda ısı yalıtımı, enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda bilinçlendirmek ve toplumumuzda farkındalık oluşturmak amacıyla kurulan sivil toplum kuruluşudur.

Mevcut enerji kaynaklarından daha uzun süre yararlanılmasına destek sağlayacak projeleri hayata geçirmeyi hedefleyen VERİMDER, toplumun her kesimi ile işbirliği yapmak, bilinçlendirmek, bilgilendirme ve eğitim seminerleri düzenlemek, çözümler üretmek ve ortak çaba göstermektir. Ayrıca ülkemizdeki yönetmeliklerin AB ve diğer dünya standartlarıyla uyumunda bilgi ve birikimiyle destek vermek önceliğidir.