Prof. Dr. Bülent Özer Anısına III. ÇAĞDAŞ MİMARLIK VE SANAT SEMPOZYUMU

III. Çağdaş Mimarlık ve Sanat Sempozyumu 21 Mart 2019 tarihinde, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu’nda gerçekleşecek. Prof. Dr. Y. Müh. Mimar Bülent Özer’in anısına düzenlenen mimarlık ve sanat konulu sempozyumun ilk yılında çağdaş mimarlık ve sanat çeşitli açılardan irdelenmiş, ikinci yılında ise geçmiş ve günümüzün sanatı arasındaki ilişki değerlendirilmişti. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan sempozyumun konusu ise gelişen teknolojilerin mimarlık ve sanata etkisi olacaktır.


III. Çağdaş Mimarlık ve Sanat Sempozyumu
Tarih:
21 Mart 2019 
Yer:
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu


Tarih boyunca, teknoloji ve yeni teknikler yalnızca toplumsal hayatı değil, aynı zamanda sanatı ve mimarlığı doğrudan etkilemişti. Sanayi Devrimi’nin yeni enerji üretim modelleri, seri üretimin yeni endüstriyel ölçeği, bilgisayar ve telekomünikasyonun iletişim ağları ve şimdi de yapay zekânın damgasını vurduğu teknolojik katmanların izleri mimarlık ve sanatın çehresine yansımıştı. Yapay zekâ, dijitalleşme, gündelik hayatın parçası haline gelmiş yoğun iletişim, globalleşmiş üretim hatları, malzeme bilimleri, yapım teknikleri ve sağlık bilimleri mimarlık ile sanata ilham vermeye, yeni araçlar ve konular sağlamaya devam ediyor.

Teknolojik gelişmeler sadece sanata yeni olanaklar sunmakla kalmıyor, toplumsal beklentileri de değiştirerek mimar ve sanatçıların önüne yepyeni sorular da getiriyor.

III. Bülent Özer Sempozyumu günümüz ve yakın geçmişimizin teknolojik gelişmeleri ışığında farklı bir kimliğe bürünmekte olan sanat ve mimarlık dünyasını çok boyutlu bir bakış açısıyla ele almayı amaçlıyor.

Akademisyen, öğrenci ve tüm ilgilenenlere açık olan sempozyumun programı aşağıda görülebilir.