(MİMARLAR DERNEĞİ) Ankara Şubesi’nden SUNUM: “Bir Film Seti Olarak Ankara”

Mimarlar Derneği Ankara Şubesi’nde 15 Ocak Salı günü saat 19:30’da Aylin Atacan’ın “Bir Film Seti Olarak Ankara: ‘Ankara Filmleri’ Üzerinden Kentin Mimarlık Tarihini Okumak” başlıklı sunumu gerçekleşecek. 


Bir Film Seti Olarak Ankara: Ankara Filmleri Üzerinden Kentin Mimarlık Tarihini Okumak
Tarih:
15 Ocak 2019, 19:30
Yer:
Ankara Mimarlar DerneğiAnkara filmlerinde sahne, mimari imgelerden oluşan Ankara kentidir. Ankara filmleri üzerinden; üretilen, yeniden canlandırılan ve temsil edilen mekânların izlerini sürmek, mekansal değişimi ve dönüşüm mimarlık tarihinin kendi kronolojisi ve dinamikleri içerisinde değerlendirmeye, dönüşen kent kimliğini algılamaya ve incelemeye olanak sağlar.

Bu sunumda bir film seti olan Ankara’nın objektif arkasında filtrelenerek hareketli imajlar olarak yeniden üretimi sırasında etkin olan aktörlerin rolleri ve Ankara’nın bir film platosu olarak seçilmesi sorgulanacaktır.


Aylin Atacan:
Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde tamamladıktan sonra, Gazi Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimi aldı ve modern mimarlıkta yabancılaşma sorununu Fransız yönetmen Jacques Tati filmleri üzerinden sorgulayan bir tez üretti. Filmleri mimarlık tarihi pratiğinin temsil araçlarından biri olarak gören Aylin Atacan’ın çeşitli kurumlardan aldığı görüntü yönetmenliği ve sinema okur-yazarlığı sertifikaları bulunmaktadır. Doktora eğitimine aynı zamanda araştırma görevlisi olarak çalışmakta olduğu Odtü’de Mimarlık Tarihi Lisansüstü programında devam etmekte, Pompeii antik kenti üzerinden antik dönem filmleri ve mimarlık tarihi ilişkisini irdelemektedir.