Lale Özgenel ve T. Elvan Altan’ın “KENT ve SERGİ İZLENİMLERİ” Sunumu (Mimarlar Derneği 1927)’de…

Mimarlar Derneği 1927, 11 Aralık Salı günü saat 19:30’da Lale Özgenel ve T. Elvan Altan’ın gerçekleştireceği “’Lost and at Risk: The Modern Heritage of the Capital Ankara, 1927-1939’ Sergisi Kaunas-Litvanya’da: Kent ve Sergi İzlenimleri” başlıklı sunuma evsahipliği yapacak.

“Kayıp ve Risk Altında: Başkent Ankara’nın Modern Mirası, 1927-1939” sergisi, Mimarlar Derneği 1927’nin 90. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında hazırlandı ve ilk kez 2017 yılında, “Savaşlararası Dönemde Kaunas Mimarlığı, Litvanya” sergisi ile birlikte Ankara’da sergilendi. Bu sunuşta, Ankara sergisinin Ekim 2018’de Kaunas’ta açılmasının ardından, iki kentin modern mimarlık miraslarını birlikte değerlendirerek kent ve etkinlik izlenimlerinin paylaşılması hedefleniyor.


LALE ÖZGENEL
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden 1987 yılında Lisans, 1992 yılında Yüksek Lisans (Mimarlık Tarihi) ve 2000 yılında Doktora (Mimarlık) derecelerini almıştır. 2001-2004 yılları arasında Oxford Üniversitesi, Atina Amerikan Akademisi ve Roma Amerikan Akademisi’nden burslar alarak doktora sonrası araştırma ve yayın yapmıştır. Antik döneme yoğunlaşan konut ve gündelik yaşam tarihi, cinsiyet ve mahremiyet çalışmaları odaklı araştırmaları, yayınları ve çevirileri vardır. Uluslararası arkeoloji projelerinde (Göksu Arkeoloji Projesi – İngiliz Arkeoloji Enstitüsü ve Avkat Arkeolojik Yüzey Araştırması – Princeton Üniversitesi) sorumlu mimar, ekip lideri ve koordinatör olarak çalışmıştır. 1992 yılından bu yana öğretim üyeliği yaptığı ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde mimarlık tarihi dersleri vermekte, 4. Sınıf mimari tasarım stüdyosu yürütücülüğü yapmaktadır. Çeşitli idari sorumluluklarının ve akademik çalışmalarının yanı sıra proje yarışmalarına katılmakta ve mimari tasarım araştırmaları ve uygulama çalışmaları gerçekleştirmektedir. Özgenel halen Amerikan İlmi Araştırmalar Derneği ve Mimarlar Derneği 1927’nin yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır.

ELVAN ALTAN:
ODTÜ’de Mimarlık Bölümü’nde lisans (1989), Mimarlık Tarihi alanında yüksek lisans (1991); SUNY Binghamton’da Mimarlık ve Sanat Tarihi alanında doktora (1999) eğitimini tamamladı. ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesi olan Altan mimarlık tarihi dersleri vermektedir. Araştırma ve yayınlarının odağını ondokuzuncu ve yirminci yüzyıl mimarlığı ile mimarlık tarihyazımı alanları oluşturur. Meslek kuruluşlarının komite ve kurullarında da görev almakta; DOCOMOMO_Türkiye Ankara temsilciğini yürütmektedir.