(Kadir Has Üniversitesi) CİBALİ SOHBETLERİ’nde Cibali Tütün ve Sigara Fabrikası’nın Hikâyesi…

Endüstri tarihimizin mihenk taşlarından Cibali Tütün ve Sigara Fabrikası’nın hikâyesi, binanın yeni misafiri ve mirasının koruyucusu Kadir Has Üniversitesi içinde yer alan Rezan Has Müzesi’nde bir panel ile anlatılacak.


Cibali Tütün ve Sigara Fabrikası’nın hikâyesi
Tarih: 
11 Aralık 2018
Yer:
Kadir Has Üniversitesi Rezan Has Müzesi11 Aralık Salı günü düzenlenecek panelde İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü’nden Doç. Dr. Gülhan Balsoy ile “Fabrika Kızları: Cibali Tütün Fabrikası’nda Emek, Toplumsal Cinsiyet, Kadın İşçiler” üzerine bir sohbet gerçekleştirecek. “Cibali Tütün Fabrikası: Emeğin Mekânı” sergisi kapsamında gerçekleştirilen “CİBALİ SOHBETLERİ”, serginin atmosferi içinde fabrikayı ve ona dair öyküleri dinlemek isteyen dileyen herkesin katılımına açık.

Rezan Has Müzesi Cibali Sigara ve Tütün Fabrikası Eserleri Koleksiyonu

Cibali Tütün ve Sigara Fabrikası’nda kullanılan makinaların, eşyaların, belgelerin ve fotoğrafların ait oldukları yere dönebilmeleri adına 2005 yılında başlayan mücadele 2008 yılında sonuçlandı ve eserler İslam ve Bilim Teknolojileri Müzesi envanterine kaydedildikten sonra Rezan Has Müzesi’ne geçici süre ile devredildi.

Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemleri ile Türkiye Cumhuriyeti’nin endüstriyel, ekonomik, siyasal, sosyo-kültürel tarihine tanıklık etme olanağı sunan bu koleksiyon, Cibali Tütün Fabrikası’nın Türkiye emek tarihindeki yerini, özellikle de kadının iş gücüne verdiği katkı ve emeği de ortaya koyuyor.

100 yılı aşkın tarihinde gerek birimleri gerek çalışanları ile ülkenin ekonomik ve toplumsal değişim sürecinde hatırı sayılır katkıları olan önemli ve dinamik bir mekânın öyküsünü aktaran bu sergi aynı zamanda, yaşadığımız kentsel dönüşüm sürecinin toplumsal hafızamızdan neleri tamamen silip, neleri kökten değiştirdiğini de bir kez daha hatırlatıyor.


Rezan Has Müzesi, Kadir Has Üniversitesi Cibali
Ziyaret saatleri: Hergün 09:00-18:00 (Yılbaşı, dini ve resmi bayramların ilk günü hariç)