Kriz Koşullarında YEREL YÖNETİMLER, KENTLEŞME ve DEMOKRASİ Sempozyumu…

Mimarlar Odası, 3 Kasım 2018 Cumartesi günü, İstanbul’da “Kriz Koşullarında Yerel Yönetimler Kentleşme ve Demokrasi” temalı bir sempozyum düzenliyor.

Türkiye’de yaklaşan yerel yönetim seçimleri; siyasal rejimin değiştiği ve ekonomik krizle birlikte toplumsal ve sosyal kriz koşullarının ortaya çıktığı dönemde gerçekleştirilecek. Merkezileşme politikalarına bağlı olarak yerel yönetim alanında da yapısal değişikliklerin yapılması gündemde.

Bu bağlamda, Mimarlar Odası tarafından 3 Kasım 2018 Cumartesi günü, İstanbul’da “Kriz Koşullarında Yerel Yönetimler Kentleşme ve Demokrasi” temalı bir sempozyum düzenlenecek. Meslek Odaları temsilcileri, akademisyenler, yerel yöneticiler ve uzmanların katılımıyla Yerel Yönetimler alanındaki güncel gelişmeler, sorun alanları, kriz ve değişim dinamikleri ve çözüm önerilerinin ele alınması amaçlanıyor.

Kentsel yerleşimlerden kırsal yerleşimlere kadar mahalli idarelerde yaşanan değişim ve gelişmelerin; toplumsal, ekonomik ve sosyal yaşama, kent ve mimarlık mesleğine etkilerinin de değerlendirileceği programın; nitelikli mesleki hizmetlere erişimin kamusal politikaların her düzeyinde yer alması yönünde önemli kazanımlar sağlaması hedefleniyor.

Sempozyum, mimarlık meslek ortamına ve tüm ilgilenenlerin katılımına açık olacak.

Program için: www.mo.org.tr/etkinlikdocs/kkyy.pdf