(SALT Ankara)’da: “İnternette Doğru Bilgiye Erişim”

teyit.org izniyle

teyit.org editörleri Ali Osman Arabacı, Gülin Çavuş ve Mehmet Atakan Foça, SALT Ankara tarafından düzenlenen programda, internette doğru bilgiye erişim ve medya okuryazarlığını geliştirme yöntemlerini anlatacak.


9 Haziran Cumartesi, 14.00
Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi
Gülten Akın Salonu


Sosyal etki odaklı teyit.org girişimi, şüphe uyandıran sosyal medya paylaşımlarından şehir efsanelerine ve kitle iletişim araçlarındaki iddialara birçok alandan kaynağı tarayarak yazılı ve görsel içerik doğrulaması yapıyor. Ekim 2016’da kurulan platform, asli haber kaynağı olarak interneti kullananlar için kitle kaynaklı bilgileri seçiyor, tarıyor, araştırıyor ve analiz haline getirerek kamuya sunuyor.

SALT Ankara’nın 9 Haziran’daki bu programında, teyit.org editörleri Ali Osman Arabacı, Gülin Çavuş ve Mehmet Atakan Foça, doğrulama platformunun çalışmaları ve analiz yöntemlerini anlatacak. Ayrıca, eleştirel düşünme ve medya okuryazarlığını geliştirmenin yolları ile özellikle kriz zamanlarında önemini tartışmaya açacak.

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi Gülten Akın Salonu’nda herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek konuşmanın dili Türkçe’dir.