(SALT)’ın Uzun Süreli Program Serisi Teşhir’de İlk Konuşma: Ahmet A. Ersoy

Dünya fuarlarının tarihsel miraslarını inceleyen program serisi “Teşhir”, Ahmet A. Ersoy’un 1873 Viyana Dünya Sergisi’nde Osmanlı’nın temsiline ilişkin konuşmasıyla 3 Nisan’da SALT  Galata’da başlıyor.

Dünya sergileri, müze, panorama ve bonmarşelerle 19. yüzyılın en gösterişli temas ve temâşâ alanlarındandı. Asimetrik güç ilişkileri, yoğun kültür alışverişi ve şiddetli rekabet barındıran bu prestijli etkinlikler, Batılı olmayan ülkelere yerel kimliklerini ana akım kültürel normlara devşirerek temsil etme imkânı tanıyordu. Osmanlı İmparatorluğu gibi katılımcılar, “otantik” birikimleri ve değişik kültürlerini kendi kimlik politikaları çizgisinde ve Avrupa merkezinin hâkim kodlarınca belirlenen sınırlı bir manevra alanında ifade etmek durumundaydı.

SALT’ın dünya fuarları mirasına odaklı Teşhir program serisi kapsamındaki ilk konuşmayı, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Ahmet A. Ersoy yapacak. 1873 Viyana Dünya Sergisi’nden hareketle Osmanlı yönetiminin kültürel temsil stratejilerini değerlendirecek olan Ersoy, söz konusu teşhir alanında yerellik fikriyle kurulan ilişkiyi geçerliliğini koruyan şu soru temelinde sorgulayacak: Kültürel farklılığın ticari bir meta olarak değer bulduğu küresel tüketim çağında yüzeysel ve egzotik klişelere düşmeden yerelliği temsil etmek mümkün müdür?

Program herkesin katılımına açıktır. Konuşma dili Türkçe’dir.