Mimarlar Ne Der +?: “Mimarlıkta Öğrencinin Yeri”ne SON BAŞVURU Tarihi 10 Mart…

Mimari Etkinlik Merkezi tarafından ikincisi düzenlenecek olan Arch + Design Summit 2018, “Mimari ve Tasarımda Yenilikçi Yaklaşımlar”  teması ile 6-7 Nisan 2018 tarihinde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecek. Arch+Design Summit 2018 kapsamında Mimarlar Ne Der +? paneli Ali Faruk Göksu, Aydan Volkan, Cengiz Bektaş ve 7 mimarlık fakültesi öğrencisinin katılımıyla düzenlenecek.

Mimarlıkta Öğrencinin Yeri’nin tartışılacağı bu panelde öğrencilerin aktif katılımıyla mimarlıkta öğrenciye farklı bakış açılarının geliştirilmesi  hedeflenmekte. Tartışma ortamında panelist olarak yer alacak mimarlık fakültesi öğrencileri seçilecek.

Başvuru Koşulları:

  • Türkiye’de eğitim gören mimarlık fakültesi lisans ve yüksek lisans öğrencileri ile yurt dışında yer alan ve Türkiye’deki üniversiteler ile akredite olan üniversitelerde okuyan mimarlık fakültesi lisans ve yüksek lisans öğrencileri başvuruda bulunabilir.
  • Mimarlık kuramıyla ilgili çalışmalarda bulunan mimarlık öğrencileri başvurabilirler.
  • İstanbul dışından katılacak öğrencilerin kendi ulaşım ve konaklama masraflarını karşılıyor olması beklenmektedir.

Başvuru Şekli:

Başvuru kapsamında öncelikle www.mimarlarneder.com adresindeki başvuru formu doldurulmalıdır. Mimarlıkta Öğrencinin Yeri konulu bir deneme yazısı başvuru formundaki ayrılan bölüme yazılıp, .pdf formatında gönderilmesi beklenmektedir. (Deneme yazısının 300-1000 kelime aralığında olması gerekmektedir.)

Sessiz bir ortamda çekilmiş, en fazla 1 dakika uzunluğunda, öğrencinin kısaca kendini tanıttığı ve panele katılma isteğinin sebebini içeren bir video gönderilmesi gerekmektedir. (Madde 3.3’te nasıl gönderileceği belirtilmiştir.)

Takvim:
27 Şubat 2018 – Başvurunun duyurulması
10 Mart  2018 – Başvurunun son günü
20 Mart 2018  – Panelist öğrencilerin duyurulması
6-7 Nisan 2018 – Mimari Tasarım Zirvesi

Başvuru formu ve Şartname için: mimarlarneder.com