[Kitap]: “Antikler Ve Postmodernler”

Marksist eleştirmen Fredric Jameson, Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan  “Antikler Ve Postmodernler”de modern sanat eserlerini geç-modern ve postmodern eserlerle karşı karşıya getiriyor.

Rönesans’tan Neuromancer’a, Rubens ve Mahler’den The Wire’a, anlatı formlarının geçirdiği değişiklikler üzerinden toplumsal bütünlükteki dönüşümlerin izini süren bu makaleler, incelemede teferruat­lara odaklanmanın verimini gözler önüne seriyor. Jameson’ın sık sık atıf yaptığı Tho­mas Mann’ın deyişiyle, “Yalnızca inceden inceye anlatım gerçekten ilginçtir.”


Fredric Jameson:
Duke University’de Karşılaştırmalı Edebiyat Profesörü ve Duke Center for Critical Theory adlı kuruma bağlı Edebiyat Yüksek Lisans programının başkanıdır. Jameson’ın, Marksizm, yazın-kuramı, post-yapısalcılık ve postmodernizm üzerine çok sayıda çalışması bulunmaktadır. Eser­leri arasında, Marxism and Form (Marksizm ve Biçim, YKY 1997); The Prison-House of Language (Dil Hapishanesi, YKY 2002); The Political Unconscious (Siyasal Bilinçdışı, Ayrıntı 2011); The Ideologies of Theory: Essays 1971-1986; Fables of Aggression; Late Marxism: Adorno, or, the Persistence of the Dia­lectic; Jameson on Jameson (Jameson Jameson’ı Anlatıyor, YKY 2016) ve The Antinomies of Realism (Gerçekçiliğin Çelişkileri, Metis 2018) sayılabilir.


Antikler ve Postmodernler –Formların Tarihselliği Üzerine

Yazar: Fredric Jameson
Çevirenler: Özgüç Orhan, İlksen Mavituna, Öznur Karakaş
Editör:
Şeyda Öztürk
Sayfa: 320
Fiyat: 26 TL
YKY Cogito / Felsefe / Sanat