Osmanlı Bankası Müzesi KOLEKSİYONU (SALT Galata)’ya Yayıldı!

Personel Hikâyeleri, Osmanlı Bankası Müzesi Koleksiyonu, SALT Galata, Kat 3, 2017, Fotoğraf: Mustafa Hazneci

Osmanlı Bankası Müzesi (OBM), 1892 ile 1999 yılları arasında bankanın genel müdürlük binası olan SALT Galata’nın katlarına yayıldı. Türkiye’nin ilk özel banka müzesinin dijital sunumları, kuruluşundan genel müdürlüğüne, şubelerinden çalışanlarına bankanın 145 yıllık tarihini ayrıntılandırıyor.

OBM koleksiyonundan seçili belge, fotoğraf, mimari çizim, illüstrasyon ve gazete kupürleri, kurumun karmaşık tarihi kadar imparatorluğun son yarım asrı, Cumhuriyet’in kuruluşu ve özellikle de geçiş dönemindeki sosyo-politik dönüşümleri yansıtıyor. Bankanın kuruluşu ve dönüşümü -1 katında, genel müdürlük binasının yapımı giriş katında, şube ağının oluşumu birinci katta aktarılırken personel hikâyeleri üçüncü katta yer alıyor. Bu interaktif sunumlara, SALT Araştırma Ferit F. Şahenk Salonu’ndaki kasa dairesinde banknot, defter, hisse senedi, sicil ve müşteri dosyaları ile personel fotoğrafları gibi fiziki arşiv materyalleri eşlik ediyor.


Osmanlı Bankası
Ottoman Bank [Bank-ı Osmanî], Britanyalı girişimciler Peter Pasquali ve Stephen Sleigh tarafından, Kraliçe Victoria’nın 24 Mayıs 1856 tarihli fermanıyla İstanbul’da kurulur. Osmanlı İmparatorluğu’nda gelişmekte olan ticari bankacılık alanına girmeyi hedefleyen banka, Galata’daki Saint Pierre Han’da yaklaşık 20 memurla hizmete başlar. Sultan Abdülaziz’in 4 Şubat 1863 tarihli fermanıyla Bank-ı Osmanî-i Şahane adını alarak devlet bankası görevini üstlenir. Yıllar içerisinde şube ağı, Libya’da Tripoli ve Bingazi, Hicaz’da Hudeyde ve Irak’ın güneyinde Basra’ya Osmanlı coğrafyasına yayılır. 1931’de Merkez Bankası’nın hizmete girmesiyle resmî işlev ve sıfatlarını kaybederek özel banka statüsüne döner. 1996’da Doğuş Grubu tarafından satın alınarak 2001’de aynı grup bünyesindeki Garanti Bankası ile birleşmesi sonucu faaliyeti son bulur.