Prof. Dr. Bülent Özer Anısına: Çağdaş Mimarlık ve Sanat Sempozyumu

Prof. Dr. Y. Müh. Mimar Bülent Özer’in anısına 30-31 Mart 2017’de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu’nda, Çağdaş Mimarlık ve Sanat Sempozyumu düzenlenecektir.

Bülent Özer Anısına:
Çağdaş Mimarlık ve Sanat Sempozyumu
30-31 Mart 2017
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi-Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu

 

MSGSÜ’nde Meslekî Temel Eğitim disiplinini de başlatmış olan; çalışmalarını özellikle kültür, sanat, mimarlık ve mimarî dizaynlama kuramı, metodolojisi ve sistematiği üzerinde yoğunlaştıran Bülent Özer, bu alanlarda çok sayıda kitabın, dergi özel sayılarının, içeride ve dışarıda yayımlanmış bilimsel yazının sahibidir.

Araştırmalarının büyük çoğunluğunda mimarlığın ve sanatın yakın geçmişini yepyeni görüş, yöntem ve terminoloji ile irdelemiştir. Bu nedenle Prof. Dr. Bülent Özer’in anısına düzenlenen sempozyum kendisinin başlıca ilgi alanı olan çağdaş mimarlık ve sanat konularına ayrılmış bulunmaktadır.

Konuşmacılar
Ayla Antel
Ayşe Hasol Erktin
Cafer Bozkurt
Doğan Hasol
Doğan Tekeli
Erol Evgin
Filiz Özer
Işık Aydemir
Gündüz Gökçe
Mehmet Sinan Niyazioğlu
Meriç Hızal
Ömer Gülsen
Suha Özkan
Süleyman Saim Tekcan

 


Program

30 Mart Perşembe

10:30 – 11:00 Açılış Konuşmaları
11:00 – 12:30 I. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Deniz İncedayı

 • Prof. Dr. Filiz Özer
  Prof. Dr. Bülent Özer ve Prof. Dr. Filiz Özer’in
  ‘Çağdaş Mimaride Sübjektif Davranışlar’ Üzerine Düşünceleri
 • Dr. Y. Müh. Mimar Doğan Hasol
  Mimarlık Sanat Değil mi?

12.30 – 12.40 Tartışma
12:40 – 13:30 Öğle Arası
13:30 – 14:30 II. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Beril Anılanmert

 • Prof. Meriç Hızal
  Kamusal Alanda Mekânlaşmış Heykel İçin İki Öneri
 • Y.Mimar / Müzisyen Erol Evgin
  Mimarlık ve Müzik

14.30 – 14.40 Tartışma
14:40 – 15:00 Kahve Molası
15:00 – 16:00 III. Oturum
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ebru Özeke Tökmeci

 • Y. Mimar Cafer Bozkurt
  Sinan’ın Kılıç Ali Paşa Hamamı: Restorasyonu ve Güncellemesi
 • Prof. Dr. Ayla Antel
  Tümdengelim ve Tümevarım Kavramlarının Mimari Tasarıma Yansımaları

16.00-16.10 Tartışma

31 Mart Cuma

10:00 – 11:00 IV. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sema Ergönül

 • Prof. Işık Aydemir
  Europa Nostra ve Kültürel Miras
 • Prof. Dr. Suha Özkan Çağcıl
  Mimarlığımızda Neler oldu? Neler olmadı?

11.00 – 11.10 Tartışma
11:10 – 11:30 Kahve Molası
11:30 – 12:30 V. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Ayşegül İzer

 • Prof. Süleyman Saim Tekcan
  Güzel Sanatlar Fakültesi: Öncesi ve Sonrası
 • Doç. Mehmet Sinan Niyazioğlu
  Garip ve İkinci Yeni’de Yeni Mekan

12.30 – 12.40 Tartışma
12:40 – 13:50 Öğle Arası
13:50 – 14.50 VI. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Demet Binan

 • Y. Mimar Ayşe Hasol Erktin
  20’nci Yüzyıl’da Öğrendiklerinizi Unutun
 • Dr. Y. Müh. Mimar Doğan Tekeli
  Tekeli-Sisa Mimarlığına İçten Bakış

14.50 – 15.00 Tartışma
15:00 – 15:20 Kahve Molası
15:20 – 16:20 VII. Oturum
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Elvan Gökçe Erkmen

 • Prof. Dr. Ömer Gülsen
  Mimaride Brütalizm Üzerine Prof. Gündüz Gökçe Strüktür ve Eklektisizm

16.20-16.30 Tartışma


Bülent Özer
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Bülent Özer İstanbul’da, Kadıköy’de doğmuştur. İstanbul Saint Joseph Fransız Lisesi’ ni bitirdikten sonra İTÜ Mimarlık Fakültesi’ nde mesleki öğrenim görmüş; bu Fakülte’de asistanlık yaparak doktorasını vermiş; yabancı misafir profesörlerin yardımcılığını üstlenmiş; burslu (DAAD) ve davetli olarak Berlin ve Viyana Teknik Üniversiteleri’ nde çalışmıştır. 1964 yılı sonundan itibaren DGSA’da Mimarlık Tarihi Kürsüsü’ nün yönetimiyle görevlendirilen Bülent Özer, iki yıl sonra burada Mesleki Temel Eğitim disiplinini başlatmıştır. Kendisi, 1964-72 yılları arasında İTÜ Teknik Okulu Mimarlık Bölümü’nde de mimarlık ve sanat tarihi derslerinin tümünü okutmuştur. Çalışmalarını özellikle sanat, mimarlık ve mimar dizaynlama kuramı, metodolojisi ve sistematiği üzerinde yoğunlaştıran Bülent Özer, bu alanlarda üç kitabın, dergi özel sayılarının, içeride ve dışarıda yayımlanmış çok sayıda bilimsel yazının müellifidir. “Rejyonalizm, Üniversalizm ve Çağdaş Mimarimiz Üzerine Bir deneme” (İTÜ Mim. Fak. Yayını) başlıklı doktora tezi mimarimizin son yüz elli yıllık geçmişini ilk defa bilimsel bir anlayışla uluslararası norm ve kriterlere dayanarak ele alıp incelemiş, sistematize etmiş, böylece başkalarınca da hâlâ izlenip uygulanan bir görüş, yöntem ve terminolojinin öncüsü olmuştur. Öte yandan, 1961 yılında yayımlamaya başladığı “Mimarlık ve Sanat” dergisi ile bu alanda yeni ve çağdaş bir anlayışın yeşermesini sağlamış; bunu MİMARLIK dergisi yayın komitesindeki çalışmalarıyla YAPI dergisinde 1973’den bu yana süregelen yayın kurulu üyeliği izlemiştir. Bülent Özer yurt içinde ve dışında birçok seminer, sempozyum ve kongreye katılmış, bunlardan bazılarını bizzat düzenlemiş; dışarıda çağrılı olarak başta Almanya, Avusturya, Fransa, İsviçre, İtalya gelmek üzere, çeşitli ülkelerde ders ve konferanslar vermiş; muhtelif ulusal ve uluslararası ödüllendirme jürilerinde üyelik yapmış; yurt içinde ve dışında, kültürel amaçlı birtakım kuruluş, vakıf, dernek, kurul ve komitelerde de, başkanlık dahil, çeşitli görevler üstlenmiştir. Kendisi Avusturya Cumhurbaşkanlığı’ nın 1. sınıf Bilim ve Sanat; Federal Almanya Cumhurbaşkanlığı nın 1. sınıf Liyâkat; Fransa Cumhurbaşkanlığı’nın Légion d’Honneur; İtalya Cumhurbaşkanlığı’ nın “Cavaliere Ufficiale” Liyâkat; Fransa Milli Eğitim Bakanlıği nın “Palmes Académiques”, ve yine bu ülkenin Kültür Bakanlığı’ nın “Arts et Lettres” nişanları ile bunlara bağlı ünvanlara sahiptir.