(Art!SPACEGallery)’de HEYECAN verici bir sergi: “Zihin Topoğrafyası”

42 Maslak Art!SPACE Gallery kapsamlı ve heyecan verici bir sergiyi sanatseverlerle buluşturacak. Erkan Özdilek ve Kerim Kılıçarslan’ın 2016’da başlamış oldukları ve son adımı 2018’de tamamlanacak olan, Kapadokya bölgesini bir deneyim alanı olarak kurguladıkları Zihin Topoğrafyası adlı serginin küratörlüğünü Marcus Graf üsteleniyor.

42 Maslak Art!SPACE Gallery, sanat tutkunlarını yine ilgi çekici bir sergiyle buluşturmaya hazırlanıyor. Bugünün sanat-piyasa koşullarında ikili veya çoklu ilişkiler ağıyla kendisini var etmeye çalışan sanatçı profiline muhalif yaklaşımları ve bu tavrı kendi sanatsal pratiklerine taşıyan projenin ilk sergisinin açılışı 5 Nisan’da Art!SPACEGallery’de gerçekleşecek. Kerim Kılıçarslan ve Erkan Özdilek’i bir araya getiren sergi, günümüz sanatındaki üretim pratiklerinin ve üretilen sanat nesnesinin yeniden tanımlanmasına yönelik bir tavır sergilemesiyle dikkat çekiyor.

Resim, fotoğraf, video, ışık ve ses yerleştirmelerinden oluşan uzun soluklu ve çok katmanlı bir proje olan Zihin Topoğrafyası, land art (arazi sanatı) uygulamalarının yanı sıra sergi mekanına özgü tasarlanmış enstalasyonları da içeriyor. İlk adımı 42 Maslak Art!SPACEGallery’de gerçekleşecek olan bu proje uluslararası bir dizi sergi, sunum, workshop ve tüm bu sürecin belgelendiği bir kitaba dönüşecek uzun ve zorlu bir çalışma sürecinin ürünü olarak öne çıkıyor.

Özdilek ve Kılıçarslan’ın,   “Zihin Topografyası”  isimli projelerini oluşturma, araştırma ve üretim süreci bağlamında; küratöryel sergilere ve sanat alanındaki ilişkisel ağı merkezine alan üretim modeline bir alternatif sunmaktadır. Sergilenen işler, estetik olanla ve kavramsallık arasındaki ilişkide olduğu gibi, mahrem olanla güncel-politik olan arasında da hassas bir denge kurarken, Kapadokya’nın sıra dışı coğrafyasında yer alan birey ve toplum arasındaki etkileşimin görünür kılınmasına da katkıda bulunuyor.

Zihin Topoğrafyası

Açılış:

5 Nisan Çarşamba saat 19.00
42 Maslak Art!SPACE Gallery

 


Küratör Marcus Graf sergiyi şöyle açıklıyor:

“Proje dahilinde Erkan Özdilek alt başlık olarak belirlediği “Sinyal Beklerken”  isimli projesine ait, projenin üretim ve araştırma sürecinde gerçekleştirdiği çizim, resim ve enstalasyon gibi çok sayıda farklı mecrayı kullandığı çalışmalarının bir bölümünü izleyici ile buluşturacak. Özdilek’in çalışmaları çocukluk ve gençlik yıllarını geçirdiği coğrafyadaki (Yeşilhisar, Soğanlı, Erdemli Vadisi) oluşumlar, olgular ve dinamikler üzerine kurulu bir söylem olarak tanımlanabilir. Sanatçı, yapıtlarında kişisel hafıza ile toplumsal hafıza arasında bir ilişki ortaya koyarak kendi varoluşunun izlerini taşıdığı gibi birçok eski medeniyetin de izlerini taşıyan bu saklı toprakları üretiminin merkezine koyuyor ve resim yapma pratiğinin çok ötesinde bu coğrafyanın kendi sanat pratiğindeki kodlarını keşfettiği bir yolculuğun ve bir “eve dönüş hikayesi”nin belgelerini sunuyor.

Kerim Kılıçarslan’ın “On / Off Land” adlı projesini biçimlendiren unsurların başında; küreselleşen ve bilgi akışının hızına yetişemediğimiz dijitalleşen dünyada -zaman ve mekan algısı bağlamında- bireyin kendisinin ait olduğu kültürel coğrafyada yeniden konumlandırmasına yönelik bir bakış yer almaktadır. Buradan hareketle, arazide seçilen çalışma mekanlarının kendi belleği üzerinden elde edilen verileri, bugünün hızlı tüketim dünyasının temsil biçimleriyle bir araya getiren Kılıçarslan, topografyayı yeniden konumlandırarak, çizim, resim gibi kendi üretim pratiğinde sıklıkla kullandığı medyumların yanı sıra bir dizi dijital tabanlı ve mekânsal yeni işlerle, çalışma sürecinde adeta bir haritası çıkartılmış olan coğrafyada deneyimlediği sürecin izlerini mekana taşıyor.

İki sanatçının bu topografyaya yaklaşımları; mekanla ilişkileri ve üretimleri bağlamında her ne kadar kesişse de içeriden ve dışarıdan iki farklı dinamik bakışı da biraraya getiriyor.”


 

 Ziyaret saatleri:
Pazartesi – Cuma 09:00 – 19:00
Cumartesi – Pazar 10:00 – 18:00