KADİR HAS ÖDÜLLERİ Bu Yıl “Kent Çalışmaları ve Yeni Kentsel Oluşumlar” Alanında Verilecek!

Bu yıl 13’üncüsü verilecek olan Kadir Has Ödülleri için başvuru süreci başladı. 2 Mart 2017 Perşembe gününe kadar sürecek olan başvuru ve aday gösterme süreci sonunda ödüller, “Kent Çalışmaları ve Yeni Kentsel Oluşumlar” alanında “Üstün Başarı Ödülü” ve “Gelecek Vadeden Bilim İnsanı Ödülü” kategorilerinde verilecek.

Türkiye’nin eğitim gönüllüsü merhum Kadir Has adına ihdas edilen ve bu yıl 13’üncüsü verilecek olan Kadir Has Ödülleri için başvurular başladı. Ödüller bu yıl “Kent Çalışmaları ve Yeni Kentsel Oluşumlar” alanındaki çalışmalara verilecek.

Kentlerin dönüşmesi ekonomik gelişmenin bir sonucu olduğu gibi, aynı zamanda onu hazırlayan bir etmen. Dönüşümler, çözülmesi gereken mimarlık ve mühendislik sorunlarının yanı sıra, çok ciddi sosyolojik sorunlar da doğuruyor. Bugünkü kültür çalışmalarının ağırlık merkezini oluşturan kimlik, aidiyet, mekan gibi olgular kent ölçeğinde meydana gelen değişimlerden etkilenerek yeni içerikler, boyutlar kazanıyor. Kent ölçeğinde ortaya çıkan melez kültürler ile farklı sosyal ve siyasal aidiyetlerin çarpışması da, daha önce kent incelemelerinde ele alınmayan farklı boyutları ortaya çıkarıyor.

Kadir Has Üniversitesi Merkez Cibali Kampüsü’nün önemli bir dönüşüm projesinin parçası olması, kampüsün yerleşik olduğu bölgenin gelişim ve dönüşümüne farklı şekillerde katkıda bulunup sorunların çözümüne bilimsel alternatifler üretmeye çalışması, üniversite bünyesindeki Mimarlık Bölümü ve İstanbul Araştırmaları Merkezi ile önemli kent sorunları ve kentsel dönüşümün farklı yönlerini düzenli şekilde ele alması 13’üncü Kadir Has Ödülleri’nin konusunun “Kent Çalışmaları ve Yeni Kentsel Oluşumlar” olarak belirlenmesinde etkili oldu. 2017 Kadir Has Ödülleri, ilgili konuda tüm bilim alanlarından başvurulara açık.

Son başvuru tarihi: 2 Mart

Aday gösterme ve başvuru süreci 2 Mart’a kadar devam edecek olan 13’üncü Kadir Has Ödülleri’nde bu yıl Üstün Başarı Ödülü’ne beratın yanında 50 bin TL’lik para ödülü, Gelecek Vadeden Bilim İnsanı Ödülü’ne ise yine beratın yanında 25 bin TL’lik para ödülü takdim edilecek.

Değerlendirme Kurulu’nda kimler var?

13’üncü Kadir Has Ödülleri Değerlendirme Kurulu’nda bu yıl, başta Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman ve Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Güvenç, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Öncü, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağlar Keyder, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayfer Bartu Candan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Tanyeli gibi çok değerli bilim insanları ve Mimar Han Tümertekin yer alıyor.

13.Kadir Has Ödülleri’nin gerekçe ve şartnamesi Kadir Has Üniversitesi Genel Sekreterliği’nden veya www.khas.edu.tr/news/1486 adresinden temin edilebilir.