(Türkiye İMSAD) çok katlı binalardan ev alacak olanları uyardı: “Yangın danışmanlığı hizmeti alın”

Türkiye İMSAD Adana’daki yangın faciasından dersler çıkarılmasını isteyerek çok katlı binalardan ev alacakları uyardı: “Yangın güvenliği konusunda danışmanlık hizmeti alın.”

ADANA’da bir yurt binasında meydana gelen yangın nedeniyle yaşanan facia binaların yangına karşı güvenliğini yeniden gündeme getirdi. Türkiye İMSAD (Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği)Yapısal Yangın Güvenliği Çalışma Grubu Adana’daki yurt yangınıyla ilgili, bilimsel çalışma yapılmasını ve ortaya çıkan hatalardan ders alınması gerektiğini açıkladı. Açıklamada kamu vicdanını teskin etmek için birilerini suçlamak yerine, daha uzun soluklu çalışmalarla sistemsel hataların bulunup çıkarılması istendi.

Türkiye İMSAD Yapısal Yangın Güvenliği Çalışma Grubu açıklamasında, “Her büyük yangından sonra hemen birkaç suçlu arıyoruz, buluyoruz. Ancak kısa süre sonra her şey unutuluyor ve ileride aynı hatalar tekrarlanıp duruyor. Hâlbuki alınan önlemlerin sürekliliği ve sürdürülebilirliği sağlanmalıdır. Son olayla ilgili kamuoyuna yansımış hataları sınıflandıracak olursak bunları; yönetmeliklere uymama, tasarım hatası, malzeme hatası ve işletme hatası gibi başlıklar altında özetleyebiliriz” dedi.

Yönetmeliklere uymama alışkanlığı

Türkiye İMSAD Yapısal Yangın Güvenliği Çalışma Grubu tarafından yapılan açıklamaya göre, toplumda kurallara uymama alışkanlığı var. Örneğin; yangın ruhsatı alınacağı zaman, maliyeti düşürmek için gerçekte yarar sağlamayacak göstermelik önlemlerle ruhsat almak üzere girişimlerde bulunuluyor. Bu durumda maliyet TL bazında düşüyor, ancak insan hayatı bazında ağır bedeller ödenebiliyor.

Pasif ve aktif yangın önlemleri

Binalarda pasif ve aktif yangın güvenliği önlemleri, mimari ve statik projeler ile elektrik ve mekanik proje safhasında hayati rol oynuyor. Burada pasif yangın önlemleri derken iki temel öge kastediliyor. Birincisi, yapısal olarak binanın taşıyıcı sistemleri yangına dayanıklı ve yangın riskinin en aza indirilmesine yardımcı olacak şekilde projelendirilmeli; ikincisi ise, yangın anında binadaki insanların en uygun şekilde tahliye edilmelerine ve yangına müdahale edeceklerin kolayca müdahale etmesine olanak sağlayacak şekilde tasarım yapılmalı. Aktif yangın önlemleri ise esas olarak bir yangını en kısa zamanda tespit ve ihbar edecek donanımlar ile yangının en kısa zamanda söndürülmesine olanak sağlayacak sistemleri içermektedir.

Tasarım safhasında, yangın güvenliği tasarımı hayati önem taşıdığı göz önüne alınarak mutlaka pasif ve aktif yangın önlemleri konusunda yetkin yangın güvenliği danışmanlarından destek alınmalı. Türkiye’de yangın mühendisliği olmadığına dikkat çeken Türkiye İMSAD Yapısal Yangın Çalışma Grubu, bu konuda da çalışmalar yürütüyor.

Sertifikalı malzeme seçilmeli

Yukarıda belirtilen projelerin işlevsel olarak hayata geçirilebilmesi için, inşa edilecek binanın kullanım amacına, tehlike sınıfına ve bina yüksekliğine uygun yangın güvenlik tedbirlerinin alınması, yangına karşı tepki ve yangın dayanım testleri yapılmış sertifikalı malzeme seçimi son derece önemli.

Doğru uygulama ve denetim şart

İnşaat safhasında pasif ve aktif yangın güvenlik sistemlerinin imalat ve montajları yetkin kişi ve kurumlar tarafından yapılmalı. Bunun için meslek standartlarının geliştirilmesine ve yetkin kişi ve kuruluşların belgelendirilmesine ihtiyaç bulunuyor. Bu amaçla, proje, imalat ve montaj safhalarında yetkin kişi ve kuruluşlar tarafından kontrollerinin sağlanması ve yapım sürecinin tasarıma uygun olarak gerçekleştirilmesi şart.

Bina sakinlerine yangın eğitimi verilmeli

Binadaki yangın merdivenlerinin kuralına uygun yapılmış olsa dahi sonradan kuraldışı kullanımı veya tadilatlar yapılması durumunda işlevini yitirecektir. Bu nedenle binanın kullanım amacına uygun ve yangın güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanılmasının denetlenmesi sağlanmalı.

Ayrıca bina kullanımı safhasında da yangın kaçış yollarının doğru kullanımı dahil temel yangın güvenlik konularında binadaki kullanıcıların eğitimi, acil durumlarda ne yapacakları ve nasıl davranacakları konusunda bilinçlendirilmeli.


Türkiye İMSAD:
Kuruluşundan bu yana geçen 31 yılda, Türk inşaat sanayini gerek yurt içinde gerekse yurt dışında temsil eden bir sivil toplum örgütü olan Türkiye İMSAD’ın, 32 sektör derneği, 80 sanayici firma ve paydaş kurum üyeleriyle birlikte, pazarda 21 binden fazla noktaya etkin bir şekilde ulaşmaktadır. Sürdürülebilir büyüme için yurt içinde ve yurt dışında işbirlikleri geliştiren Türkiye İMSAD, iç pazardaki gelişmeleri yakından izlemekte ve ihracatta ulaşılan başarının artarak sürdürülebilmesi için, dış pazarları yakından takip etmektedir. Türkiye İMSAD, inşaat sektörünün çok önemli grupları olan 30 farklı alt sektörü temsil etmektedir. Avrupa Yapı Malzemeleri Konseyi CPE’nin yönetim kurulunda olan, 2011 yılında Brüksel, 2015 yılında ise Kamerun temsilciliğini kuran, sektörel projeler yürüten, raporlar yayınlayan Türkiye İMSAD, Avrupa Komisyonu’nun fonladığı birçok projeye de liderlik etmektedir.