Kültür Ve Mekan Öğrenci Buluşmaları 3: Makale Seçkisi

IAPS-CS Network aktiviteleri kapsamında bir makale seçkisi yapılacaktır. Katılımcılardan “BİR ‘PALIMPSEST’ KENT OLARAK ve SONSUZ TASARIM KATMANLARI ” ana teması çerçevesinde ele alınması beklenen makalelerinde, Bienal ana teması içinde vurgu yapılan önermeler, özellikle TÜRÜMÜZ, SONSUZ TASARIM KATMANLARI ARASINDA DURMAKTADIR önermesi anahtar bir kavram olarak ele alınmalıdır.

Bienal temasında bahsedildiği haliyle (temayı güçlendirecek biçimde temanın açıklanması için İstanbul Arkeoloji Müzesi’nin seçilmesi yoluyla da vurgulandığı gibi) geçmişten tam da bugüne kadar uzanan bir “arkeoloji projesi” olması hedeflenen bienal, varlığından bu yana tasarlayan bir canlı olma özelliği atfettiği insanın tasarımlarına odaklanır. İstanbul da, fiziki olarak da katmanlarında barındırdığı, farklı zamanlara ait tasarlanmış öğeler aracılığıyla dikey bir kesit oluşturmaktadır. Söz konusu kesit, ‘palimpsest’ örneğinde olduğu gibi homojen değildir ve birçok koşula ve tarihin de işleyişine bağlı olarak doğrusal olmayan bir nitelik taşır. Hangi tarihsel katmanın diğerini dönüştürdüğü, hangi durumlarda geçmişin gelecek karşısında haklı çıkarak yeniden işlerlik kazandığı vb. durumlar tam da şehrin o coğrafi alanında bizatihi gerçekleşen kendine has durumların sonucudur. Sonuçlar da koşullar gibi sürekli yenilenerek kendilerinden daha güncel sonuçların tetikleyicisi ya da nedeni haline gelir; şehir içindeki sonsuz tasarım döngüsü böylece devam eder. ”TÜRÜMÜZ, SONSUZ TASARIM KATMANLARI ARASINDA DURMAKTADIR” önermesini temel alan makale seçkisi de bu dönüşümün nedenleri ve sonuçlarından çok olasılıklarına odaklanmaktadır, çünkü bu noktada dönüşümün sonsuzluğunu garanti eden unsur aslında olasılıklar yani yaşamdır. Tasarlayan bir özne olarak insan, yalnızca tasarım güdüsü taşıdığı anlarda değil, olasılıkları hissedip koşulları olasılıklar yönünde dönüştürmeye çalıştığı veya olasılıkları görmezden gelerek günceli kuvvetlendirdiği anlar aracılığıyla da tasarım yaparak bu döngüye katkıda bulunur.

Sonuç olarak, kasıtlı veya kasıtsız eylemleri aracılığıyla her koşulda bir tasarım ortaya koyan ve bu tasarımlar aracılığıyla türünün varlığından bu yana dünyayı dönüştüren tasarlayan-insanın varlığı bağlamında ele alınması beklenen metinler/önermeler ‘palimpsest’ bir kent olarak İstanbul’u incelemeli ve sonsuz tasarım katmanlarını açığa çıkartmak ya da teşvik etmek amacında olmalıdır.


Duyuru: Ağustos 2016

Makale Özetlerinin Teslimi: 30 Eylül 2016

Kabul Edilen Özetlerin İlanı: 10 Ekim 2016

Makalelerin Gönderilmesi: 21 Kasım2016

Kültür ve Mekan Buluşmaları 3:

(Sempozyum, Kolokyum, Sergi, ödül töreni): 17 Aralık 2016


Katılım Koşulları

Seçki, etkinlikler dizisinin belirlenmiş ana teması ile ilişkili olarak, son beş yıl içinde tez çalışmasını tamamlamış ya da halen çalışmasına devam etmekte olan Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin katılabileceği bir makale yarışmasıdır. Kabul edilen makalelerin tümünün, 17 Aralık 2016 tarihinde gerçekleşecek olan 3. IAPS-CS Kültür ve Mekan Buluşmaları Sempozyumu’nda sunulması beklenmektedir. Jüri değerlendirmesi sonucunda seçilen makaleler ise indeksli bir dergide yayın haline getirilecektir. Katılımcıların kısa özgeçmişlerini ve 500 kelimelik, kaynak referanslı makale özetlerini, Türkçe ve İngilizce olarak, 23 Eylül 2016 tarihine kadar https://goo.gl/forms/V0dRirdFzIPf7GWv1 adresindeki çevrimiçi formu doldurarak göndermeleri gerekmektedir.

Katılım Ücreti: Katılım ücreti 75 TL’dir. Ücret, özetleri kabul edilen katılımcılar tarafından ödenecektir. Kıdem Sanat’ ın – Finansbank A.Ş Kayseri Sanayi Şubesi(Şube No: 381) (Hesap no:0056 3103 00) TR36 0011 1000 0000 0056 3103 00 IBAN Numaralı hesabına yatırılacaktır. Açıklama kısmına IAPS-CS Etkinlikleri-Makale Seçkisi ücreti yazılmalı, ayrıca Ad-Soyad ve T.C. kimlik numarası bilgileri eksiksiz olarak belirtilmelidir. Her bir makale için ücretin yatırıldığını gösterir bir belge (ATM makbuzu, internet bankacılığı çıktısı vb.), aktivite e-posta adresine (iapscultureandspacenetwork@gmail.com) gönderilecektir.

Bilimsel Komite/Jüri

Orhan Hacıhasanoglu, Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Ayşe Özbil Torun, Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Levent Şentürk, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Murat Şahin, Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Hülya Turgut, Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Belkıs Uluoğlu, İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Duygu Yarımbaş, MSGSÜ, Mimarlık Fakültesi, (2014 İKSV Tasarım Bienali IAPS-CS Network Aktiviteleri kapsamında düzenlenen Makale Seçkisinde ödül alan makale yazarı)


Yazım Kuralları:

Makalelerin İngilizce (500 kelime) ve Türkçe (500 kelime) özetleri verilmelidir.

Makaleler, orijinal şekiller ve tabloları içerecek şekilde, verilen yazım formatına uygun (Word doc ve pdf olarak) olarak, Makale Seçkisi raportörlüğüne iapscultureandspacenetwork@gmail.com adresine gönderilmelidir.

Teslim edilen yazılar, yazarlarına iade edilmeyecektir. Tüm yazarlara ait isim, adres, kurum, unvan ve telefon ve e-posta bilgileri teslim ön yazısında bulunmalıdır. Bütün yazılar yazar isimleri kapalı olarak jüri incelemesinden geçirilecektir.

Başlık sayfası (sayfa 1): Yazının ilk sayfası kısa ve yeterli bilgiyi verecek bir başlık, tüm yazarların isimleri, kurum ve adres (e-posta) içermelidir. İletişimi sağlayacak (yazışmaların yapılacağı) yazar belirtilmelidir. 58 karakteri geçmeyen (harfler ve boşluklar) kısaltılmış bir başlık önerilmelidir.

Başlık, özetler ve anahtar kelimeler (sayfa 2): Yazının başlığını taşıyan, yazının amaçlarını, yöntemini ve bulguları özetleyen, 500 sözcük uzunluğunda İngilizce ve Türkçe anlatıcı birer özet ve Türkçe ve İngilizce makale başlığı verilmelidir. Anahtar kelimeler, okuyucuların araştırmalarına olanak verecek şekilde seçilmelidir. Bu sayfada yazar isimleri verilmemelidir.

Metin: Makalelerin 7000 sözcüğü geçmemesi gerekmektedir.

Notlar: Dipnot ve son not kullanılmaması tercih edilmektedir. Ancak kullanılması kaçınılmazsa (1), (2) şeklinde isimlendirilmeli ve yazının sonunda listelenmelidir.

Kaynaklar: Kaynaklar metinde parantez içinde yazarların soyadı, basım yılı olarak verilmelidir. Örneğin Stone (1980) veya (Stone, 1980). Aynı yazarın bir yıl içinde birden çok kaynağına referans veriliyorsa bunlara a, b şeklinde ek yapılmalıdır. Aynen aktarılan yazılar için sayfa numarası verilmelidir (Stone, 1980:25). Kaynaklar metnin en sonunda soyadı sırasına ve aynı yazara ait yazılarda kronolojik sıraya göre listelenmelidir. Kitap ve dergilerin isimlerinin tümü yazılmalıdır. Kitaplar ve bildiri kitaplarının basımevi ve basım yeri belirtilmelidir. Basılmamış bildiriler için sunulduğu yer ve bulunma koşulları belirtilmelidir. Yargı kararları, parlamento kararları, yürütme kararnameleri vb için tüm kaynak detayları verilmelidir. Aşağıda verilen örneklere uygun hazırlamış kaynak listesi basım işlerini kolaylaştıracaktır. Elektronik kaynakların gösterimi için Harvard System Referencing Guide kullanımı tavsiye edilir. Örnek:

Stone, P.A. (1980), Building Design Evaluation: Cost-in-use, E&FN Spon, London

Batten, D.F. (1995), Network Cities: Creative Urban Agglomeration for the 21st Century. Urban Studies, Vol. 32, No. 2, 313-328.

Cappleman, O. (1998), Communication in the Studio, FIDE’ 98 International Conference on First Year Architectural Design Education Proceedings, Faculty of Architecture Istanbul Technical University, Istanbul, 1.55- 1.5