BETONART Mimarlık Yaz Okulu 15. yaşında ADANAda!

2002 yılından beri TÇMB (Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği)’nin “BETONART”  markası altında mimarlık öğrencilerine yönelik düzenlediği BETONART Mimarlık Yaz Okulu’nun 15.si, OYAK Adana Çimento’nun desteğiyle Adana’da 5 Ağustos Cuma günü başladı.

Çalışmanın ilk günü TÇMB adına Sabit Uslu ve OYAK Adana Çimento Genel Müdürü Kemal Doğansel’in açılış konuşmalarıyla başladı. Doğansel, mimar adaylarına hem Adana Çimento hem de çimento sektörü hakkında bilgiler verdi. OYAK Kalite Kontrol Müdürü Deniz Sarıalioğlu betonun kıvamını belirleyen parametreler, çatlaklar ve betonun yüzey hatalarını örnekler üzerinden gösteren bir sunum gerçekleştirdi. Ardından koordinatör Ferhan Yalçın yaz okulunun önemi ve işleyişi hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Sabah oturumunun son sunumunda  küratör Nilüfer Kozikoğlu bu yılki çalışmanın teması “nFORM nSCRIPT” üzerine bilgilendirmede bulundu. Konuşmaların ardından öğleden sonra  moderatörler, Coşkun Çağlar Armağan, Ozan Avcı, Avşar Gürpınar, Ertunç Hünkar ve Ecem Sarıçayır odaklanmayı tercih ettikleri konular – yüzey kırıklarının sınırları, akışkanlıktan elde edilecek çeşitlilikler, hareketle formu yakalamak, betonun düşey kesiti ve yapısal örgü- hakkında yaptıkları sunumlar ve ardından öğrencilerin gruplara ayrılıp, ilk çalışmalarına başlamasıyla son buldu.

18 farklı üniversiteden 26 mimar adayının katıldığı atölye, mimarlık öğrencilerinin malzeme olarak betonun potansiyellerini ve uygulama tekniklerini deneyimleyerek öğrenmelerini amaçlıyor. 13 Ağustos tarihine kadar sürecek çalışmada öğrencilerin “nFORM nSCRIPT” temasını baz alarak bir dizi deneysel çalışma yapılıp betonun hemhal olma fırsatlarının gözlemlenmesi hedefleniyor.

Facebook için; https://www.facebook.com/betonartyazokulu/

Twitter için; https://twitter.com/betonart2016

Blog için; https://betonartyazokulu2016.wordpress.com2


TÇMB Hakkında;

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği, Türk çimento sektörünün ortak sesi olmak ve daha kaliteli ürün, daha verimli hizmet anlayışı ile sektörel sorunlara toplumsal, çevresel, yasal ve etik değerlere bağlı çalışma anlayışı ile çözüm bulmak amacıyla 1957 yılında Dernek statüsünde kurulmuş sivil toplum kuruluşudur. Türkiye’deki 50’si entegre, 15’i öğütme olmak üzere, toplam 65 kuruluşu temsil etmektedir. http://www.tcma.org.tr

Oyak Çimento Grubu Hakkında;

Türkiye Çimento Endüstrisi’nin kapasite ve pazar lideri olarak faaliyetlerini 6 şirkette, satışlarını 7 coğrafi bölgede sürdüren OYAK Çimento A.Ş, verimlilik, yaratıcılık ve kar odaklılık ilkeleri ile çimento kullanım alanlarını geliştiren, ülke pazarında etkin rol oynayan, saygın ve lider bir topluluk olma vizyonu ile çalışmalarını sürdürmektedir.

OYAK Çimento A.Ş, 6 şirketinin toplam klinker kapasitesi 11,3 Milyon Ton ile Türkiye klinker üretim kapasitesinin %15 ‘ini ve toplam 21,6 milyon ton çimento üretimiyle Türkiye çimento üretim kapasitesinin %16’sını temsil etmektedir.

BETONART Hakkında;

BETONART odağına beton malzemesini alan ve 3 ayda bir yayınlanan mimarlık ve tasarım dergisidir.

Betonun nitelikli ve yenilikçi kullanım örneklerine yer verirken mimari kültür, tasarım, teknoloji ve sanat ile okurlarını buluşturur. BETONART, Türkiye’nin en “nitelikli” mimarlık yayını olma özelliğini 2004’den beri koruyor. Ocak 2012’den itibaren Binat İletişim ve Danışmanlık tarafından yayınlanmaya başlanan dergi, bu tarihten itibaren dijital iletişime de olanak vererek bir yenilenme ve değişim sürecine girdi. 32.sayıdan itibaren bir konuk editör ve onun işlediği bir tema ile yayınlanıyor.

BETONART’ın okur kitlesi yapı sektörünün ve tasarım dünyasının tüm paydaşlarından oluşuyor. Betonla yapılan nitelikli tasarımların ön planda tutulduğu dergimizde, okurları iyi uygulama örnekleriyle buluştururken mimarlık kuramı, teknoloji, sanat ve tasarım gibi bu sektörün profesyonellerinin ilgi alanını 360 derece kapsayan bir içerik sunuyoruz.