KÜLTÜR VE MEKAN TOPLANTILARI Dizisi’nin Üçüncüsü ve Kültür ve Mekan ÖĞRENCİ BULUŞMALARI 15-16-17 Aralık’ta Bomontiada’da…

IAPS-CS ‘Kültür ve Mekan’ Çalışma Ağı tarafından düzenlenen KENT, KÜLTÜR ve KONUT temalı ulusal  ‘Kültür ve Mekan toplantıları’ dizisinin üçüncü toplantısı, Özyeğin Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, ‘Kültür ve Mekan Ögrenci Buluşmaları’ ile eşzamanlı olarak 15-16 Aralık 2016’da yapılacak.

Bu sempozyum ile küresel ve yerel etkiler ile değişen ve dönüşen İstanbul ve konut çevrelerine sosyo-kültürel ve mekansal boyutlardan bakmak, ve kenti bu  açılardan  irdelemek,  hedefleniyor. Bu bağlamda  kentsel mekandan konut ölçeğine kadar günümüz konut çevreleri üzerine kuramsal ve uygulamalı araştırma çalışmaları; evin sosyal bir kavram olarak önemi ve kentteki sosyal ve kültürel ilişkileri anlamak için ortaya koyduğu olgular, sorunlar ve sonuçları aşağıda verilen  iki başlıkta tartışılacak:

  1. Değişen ve dönüşen kent ve konut: Günümüzde kent ve konut mekanına yeniden ve toplu bir şekilde bakma gereği; konut politikaları ve yeni yaklaşımlar; kentsel mekan dinamiklerinin konut çevrelerine ve kavramına yansıması; kültürel süreklilik ve dönüşüm alanı olarak kentsel konut üretimi; Bu değişimlerin konut ve/veya konut alanlarının tasarımı ve uygulamalarına etkisi; Güncel tasarım ve uygulama biçimleri.
  2. Konut alanlarında kimlik ve aidiyet: İstanbul’da yaşayan ve ‘kentsel dönüşüm’ nedeniyle yaşam çevrelerini değiştirmek zorunda kalan  grup ve bireylerin eve verdiği anlam ve kente/eve ait olma duygusu;  Yeni, kalıcı veya geçici kentlilerin barınma mekanından “ev” kavramına varan deneyimleri; Mekanın fiziksel boyutunun aidiyet üzerindeki rolü, zorunlu ve/veya isteğe bağlı mekansal hareketliliğin bireyin mekansal bellek ve aidiyet oluşumuna etkisi.

Ana Tema ile ilişkili olarak bildirilerin içerik olarak;

  • Kent- Kültür-Konut çalışmalarında kavram, kuram ve yöntemler,
  • Kuramsal/ teorik çalışmalar ve uygulama arasındaki ilişki,
  • Ekoloji, davranış ve kültürel bağlamların değişimi,

çerçevesinde kurgulanması beklenmekte. Kamu kuruluşları, belediyeler, sivil toplum örgütleri, uygulamacılar, üniversiteler ve araştırma kuruluşlarının katılımı beklenmekte. Araştırmacıların akademik çalışmalarını sunacakları Poster katılımlarının toplantıyı zenginleştireceği düşünüldüğünden özellikle genç araştırmacı ve akademisyenler bu konuda teşvik edilmekte.Banner_k


Önemli Tarihler

bildiri ve poster özetleri      19 Eylül 2016

özet kabulü                           3.Ekim  2016
bildiriler                                 18  Kasım 2016

son kayıt                               5 Aralık 2016
sempozyum                         15-16 Aralık 2016


Bilim ve Düzenleme Komitesi:

Orhan Hacıhasanoğlu

Hülya Turgut

Güliz Özorhon

Ebru Karahan

Demet Mutman

Ümit Ceren Bayazitoğlu


Bomontiada – Özyegin Üniversitesi- İstanbul

15-16 Aralık 2016, Ulusal Sempozyum : 3

17 Aralık 2016 ,  Kültür ve Mekan Öğrenci Buluşmaları

Kültür ve Mekan Tasarım atölyeleri ; Öğrenci Tasarım yarışması ; Makale Seçkisi (Y.Lisans ve Doktora Ögrencileri); Sempozyum – Kolokyum – Ödül Toreni – Sergi’den oluşan aktiviteler ayrıca duyurulacaktır.


DuyuruPosteri Detaylı bilgi ve iletişim için: iapscultureandspace@gmail.com – http://www.iaps-association.org