7. Uluslararası Rotterdam Mimarlık Bienali Kapsamındaki Atölyeler, GELECEĞİN ŞEHİRLERİNDE Enerji Üretimine ODAKLANIYOR

 

IABR-2016 Gelecek Ekonomi’nin enerji dönüşümlerine yönelik somut görselleştirmeler sunuyor. Uluslararası Rotterdam Mimarlık Bienali’nde atölyeler kapsamında, yenilenebilir enerji tarafından yaratılan fırsatlar araştırılıyor.

IABR–2016–THE NEXT ECONOMY sergisi uygulanabilir, yeşil “Gelecek Ekonomi”nin somut görselleştirmelerini sunuyor. “Nordic City” atölyesi Groningen bölgesi ve şehri için yeni bir geleceği keşfederken “2050 – An Energetic Odyssey” atölyesi Kuzey Denizi’nin rüzgâr enerjisinden yararlanarak “2 derece hedefi”ni gerçekleştirmede oynadığı rolü gösteriyor.

Rotterdam Bienali 21. yüzyılın başlıca zorluklarını yarının şehrini keşfetmek ve görselleştirmek için başlangıç noktası olarak ele alıyor. İklim zararsız yaşama ve çalışma çevreleri oluşturmak için fosil yakıtları yenilenebilir enerji kaynaklarına dönüştürme ihtiyacı acilen ele alınması gereken bir konu. Peki, bu dönüşümün mekânsal uygulamaları neler? Öngörülebilir gelecekte enerji dönüşümüne olanak sağlarsak ne tür fırsatlar ortaya çıkar?

Gelecek Ekonomi’nin dönüşümünde tasarımla yaratılan fırsatlara yönelik bu iki atölyenin sonuçları IABR-2016 programının önemli bir parçasını oluşturuyor.

Groningen Atölyesi, yenilenebilir enerjiye ve CO2 salınımının azaltılmasına dayalı Gelecek Ekonomi’nin Kuzey Hollanda ve özellikle Groningen- Eemshaven bölgesi için nasıl ilham verici olasılıklar oluşturabileceğini araştırıyor.

“Atelier 2050 – An Energetic Odyssey”de ise IABR, Ekonomik İşler Bakanlığı, başlıca şirketler ve doğayı koruma organizasyonları ile birlikte Kuzey Denizi’nde büyük ölçekte rüzgâr gücü üretim olasılıklarını araştırıyor.

Kuzey Denizi’nin Enerji Dönüşümündeki Hayati Rolü

1990’la kıyaslandığında 2050’de sera gazı salınımını %80-95 oranında azaltmayı amaçlayan Avrupa İklim Hedefi, kayda değer sistem değişiklikleri gerektiriyor. Bienal atölyelerinden “Atelier 2050 – An Energetic Odyssey” petrol, kömür ve gaz gibi fosil yakıtlardan, büyük ölçüde yenilenebilir enerji kaynaklarıyla beslenen geniş kapsamlı enerji dönüşümünün gelecekte nasıl olacağını gösteriyor. Bu (mekânsal) görev bugün hala göz ardı ediliyor. Merkezi ve merkezi olmayan girişimlerin güneş panelleri, rüzgâr, biyo kütle, jeotermal ısı ve artık ısı ile enerji kazanımı için göstereceği maksimum çaba bile yeterli olmayacak. “2050 – An Energetic Odyssey” oldukça geniş ölçekte rüzgâr enerjisi üretimi ile Kuzey Denizi ve çevresindeki ülkelerde bu boşluğu doldurmayı amaçlayan bir sistemi temsil ediyor.

Kamusal ve özel taraflar arasında kapsamlı bir diyalog için bir referans noktası yaratmayı amaçlayan projenin perspektifi olası gelecek senaryoları ile sınırlandırıldı.

2050 – An Energetic Odyssey, Kuzey Denizi enerji üretiminin talebi karşılayabileceğini ve Gelecek Ekonomi’nin temiz ekonomi olabileceğini gösteriyor. IABR, Ekonomik İşler Bakanlığı, Shell, TenneT, Van Oord, Zeeland Seaports, Avrupa İklim Kurumu, RWE, Natuur & Milieu, Port of Rotterdam Authority ve Amsterdam Port Authority işbirliği ile düzenlenen bu yoğunlaştırılmış atölyeye, IABR 2016 küratörü Maarten Hajer ve 2014 küratörü Dirk Sijmons rehberlik etti. H+N+S Landscape Architects, Ecofys ve Tungsten Pro ise araştırmayı üstlendi.

Groningen Bölgesi ve Şehrindeki “Gelecek Ekonomi” büyümesi için itici güç olarak enerji dönüşümü

Hem Groningen şehri hem de Groningen bölgesi, yenilenebilir enerjiye kaçınılmaz dönüşümün 2035’te büyük ölçüde tamamlanmış olmasını hedefliyor.

Groningen Atölyesi’nde enerji dönüşümünün, hem şehir hem de bölgedeki gelecek ekonomi büyümesi için nasıl fırsat olarak kullanılabileceği inceleniyor. Eğer hükümet, işletmeler ve vatandaşlar birlikte çalışırsa bölge olarak dönüşümü üstlenmek güçlü ekonomik kümelenmelerin ardındaki itici güç olabilir.

Atölyedeki işler bölgenin enerji dönüşümünden nasıl kar edebileceğini gösteriyor. Kalite bilinci ile çevrili güçlü, eksiksiz şehirler ile enerji paylaşımı ve gelişen bölgesel enerji ekonomisinin bir arada tuttuğu sürdürülebilir köyler, Nordic City konseptinde bir araya geliyor.

Groningen Bölgesi, Groningen Belediyesi, Eemsdelta Bölgesi ve Groningen-Assen Bölgesi ile IABR arasında işbirliği ile düzenlenen Atölye Groningen, Jandirk Hoekstra baş tasarımcılığında, H+N+S Landscape Architects ortaklığında gerçekleştirildi. Sonuçları ise

IABR–2016’da sergilenecek.

IABR–2016–GELECEK EKONOMİ sergisi enerji dönüşümü fırsatlarını araştıran, “Energy and Space 2050” ve “Re-Energizing the Subsurface” gibi başka projeler de içeriyor.

IABR Atölyeleri

IABR atölyeleri kapsamında, yarının şehrine somut katkıda bulunabilecek yenilikçi gelişim modelleri, stratejik vizyon, planlar ve projeler, ulusal-uluslararası hükümetlerle işbirliği içinde tasarım aracılığıyla araştırılıyor.

 IABR–2016 atölye çalışmasının sonuçlarını sunuyor:

Groningen, Utrect ve Rotterdam’da olmak üzere üçü Hollanda’da diğerleri Brüksel ve Arnavutluk’ta düzenlenen İki yıldan fazla süren atölyeler IABR direktörü George Brugmans ve program yöneticisi Marieke Francke desteği ile yürütüldü.

 IABR–2016–THE NEXT ECONOMY

7.Uluslararası Rotterdam Bienali “IABR–2016–THE NEXT ECONOMY” 23-24 Nisan 2016 tarihlerinde kapsamlı bir program ile açılıyor.

 IABR–2016’da idari yönetici George Brugmans, baş küratör Maarten Hajer ve uluslararası küratör ekibi şehrin geleceğine odaklanıyor ve kentsel tasarım ve yarının ekonomisi arasındaki ilişkiyi araştırıyor.

IABR–2016 tasarımcılar, yöneticiler, işletmeler, vatandaş ve diğer paydaşlar ile 21. yüzyıl şehrine dair hayaller ve yeni fikirlerle 10 Haziran’a kadar sürecek.