Türklerin BANYO ve MUTFAK tercihleri belli oldu…

Türk tüketicileri mutfakta evrensel, banyoda otantik tasarımları tercih ediyor. GROHE tarafından TNS işbirliği ile gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre mutfak tercihlerinde yüzde 40 ile ‘Evrensel’, banyoda yüzde 37 ile ‘Otantik’ tasarım tercih ediliyor.

GROHE Türkiye’nin TNS işbirliğiyle gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarına göre Türkler, mutfak ve banyolarını değiştirirken en çok kullanım kolaylığı ve işlevselliği önemsiyor.

Türkiye genelinde yüksek nüfuslu 18 ilde1551 kişinin katıldığı araştırmaya göre 25 yaş üzerinde olup mutfak ve banyolarını değiştirenler, yüzde 30 oranında kullanım kolaylığı, yüzde 25 oranında işlevsellik,yüzde 25 oranında model ve tasarım, yüzde 20 oranında ise garanti süresini dikkate alarak hangi ürünü alacaklarına karar veriyorlar.

Mutfakların yenilenmesinde 18 yaş ve üzeri kadın ve erkekler yüzde 40 oranlarıyla evrensel tasarım çizgilerine sahip Cosmopolitan tasarım anlayışıyla üretilen armatürler ve çağdaş tasarım anlaşyışıyla üretilen Contemporary armatürleri tercih ettiklerini ifade ettiler. 18-24 yaş grubunda, Contemporary tarzı mutfak tercihi, diğer yaş gruplarına göre daha yüksek oldu.

Banyoların yenilenmesi durumunda ise, 18 yaş ve üzeri kadın ve erkeklerin tercih edecekleri banyo tipi sorgulandığında, yüzde 37 oranı ile otantik çizgilere sahip Authentic tip banyo ilk sırada yer aldı. Bu banyo tipini sırasıyla Cosmopolitan (yüzde 36) ve Contemporary (yüzde 28) banyo tipleri takip etti. Cosmopolitan banyo tipi tercihi AB SES grubunda, diğer gruplara göre daha yüksek oranda tercih edildi.Print

Banyo ve mutfak değiştirmenin en büyük sebebi ‘eskime’

Aynı araştırmada, banyo ve mutfakların değiştirilme nedeni olarak da 25 yaş üzeri katılımcıların yüzde 33’ü “eskidiğinde (kırıldığında, bozulduğunda)”, yüzde 30’u “yeni ev satın aldığımda” (ev sahibi olarak), yüzde 22’si “modası geçtiğinde” ve yüzde 15’i de “yeni eve taşındığımda” (kiracı olarak) cevaplarını verdi.1460728031_Otantik__2_

Mutfak ve banyo değiştirme ortlaması 9 yıl

Türkiye kent / kır genelini temsili nitelikte yapılan araştırmada ayrıca, hanelerde ortalama 4 kişinin yaşadığı, görüşülen 1551 kişinin yüzde 5’nin iseyalnız yaşadığı belirlendi. Yalnız yaşayanların oranının AB gelir grubunda diğer gelir gruplarına oranla daha yüksek olduğu görülürken,25 yaş ve üzeri Türkiye nüfusunun mutfak ve banyo değiştirme sıklığı ortalama 9 yıl olarak saptandı.

Mutfakta ortalama 2 saat geçiriyoruz

Araştırma ayrıca, Türk insanının mutfakta bir gündeortalama 2 saat geçirdiğini, 35-54 yaş grubundaki kadınların mutfakta daha fazla zaman geçirdiğini ortaya koydu. Araştırmaya katılanların yüzde 63’ü mutfağı yalnızca yemek ihtiyacını karşılamak için kullanırken kadınlar, erkeklere oranla mutfakta daha fazla keyif amaçlı vakit geçiriyorlar.

Araştırmaya katılan her 10 kişiden 8’i (yüzde 83) banyoyu yalnızca kişisel ihityaçlarını karşılamak amaçlı kullanırkek kadınlar ve AB SES grubu, göreceli olarak keyif amaçlı banyoyu daha fazla kullanıyorlar.1460728039_otantik1