EKODesign Konferansı 2016 bitti.

Yapı-Endüstri Merkezi’nin bu yıl 9.sunu düzenleyeceği EKODesign, PonceBloc sponsorluğunda ve YAPI Dergisi Bilgi Sponsorluğu’nda 26 Nisan 2016 Salı günü “Tasarım 4.0: Yeni Nesil Yeşil” teması ile gerçekleşti

Türkiye ve dünyada yeni nesil düşünme, ortak çalışma ve uygulama biçimlerini tartışmak amacıyla tasarlanan EKODesign 2016 isimli konferansta, “Tasarım 4.0: Yeni Nesil Yeşil” teması çevresel, ekonomik, toplumsal boyutları ile ele alındı

Birbirinden beslenen birçok disiplinin bir araya getirildiği etkinlikte farklı oturumlar da düzenlendi. Çok sesli bir platform olma özelliği taşıyan EKODesign, “sürdürülebilir tasarım ve kentleşme”  kavramlarının önünü açmayı ve sektörde farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Mimarlık, müteahhitlik ve malzeme gibi bileşenleri,  özel sektör – kamu ve akademi dünyasının dikkatine sunan EKODesign, sektörde rehber olma niteliği taşıyor.

10. YILA DOĞRU YENİ NESİL

İnterdisipliner yaklaşımla Türkiye ekonomisinin büyümesinde itici güç olan yapı sektörünü, sürdürülebilirlik ekseninde tüm yönleriyle ele alınacağı EKODesign 2016’da, 10. yıla doğru yeni nesil kavramı tartışıldı.

“Tasarım 4.0” başlığı ile geleceğin sürdürülebilirlik,  mimarlık ve kentleşme ekseninde uzman konuşmacılarla gerçekleşecek etkinlikte, alanında öne çıkan isimler bilgilerini aktarıldı.

Mimar, tasarımcı, akademisyen, kent plancısı, fütürist, malzeme üreticisi gibi çok farklı uzmanlık alanlarının bir potada buluştuğu etkinlikte amaç; kentleşme politikalarını doğru, bir zeminde tartışmak.

Çevre, enerji ve su kaynaklarını dikkate alarak sürdürülebilir yapılaşma ve kentleşme yaklaşımını geliştirmeyi hedefleyen EKODesign,  konunun tüm bileşenlerini bir araya getirerek vizyoner bir tavır sergiliyor.

TASARIM 4.0

Endüstri 4.0’dan ilham alan bu başlık, aslında “tasarım” kavramının insan ve teknoloji ilişkisindeki gelişimde yadsınamaz yeri olduğunun altını çizmek için konuldu. Su ve buhar gücü kullanılan mekanik sistemlerden, seri üretime, bilişim teknolojilerinde entegrasyondan sanal ve fiziksel dünyanın internet üzerinden birleşimine adım adım gelişen ve değişen akıllı bir dünyaya doğru evriliyoruz.

“Tamamen bağlantılı olan bir dünyaya doğru ilerlerken hayatımızı verimli sürdürebilmemiz için yeni nesil araçlar neler olacak?” diye soran EKODesign, kentler, malzeme ve ekonomi üzerinden sürdürülebilirliğin geleceğini farklı bakış açılarından ele alacak interdisipliner uzmanlara sahnesinde söz verecek.

İSVEÇ’TEN KENTLERİN GELECEĞİ, İTALYA’DAN ÇAĞDAŞ MİMARLIK KURAMLARI İLE TASARIM 4.0 YORUMLANIYOR!

Mimarlığın yenilikçi formları üzerine interdisipliner çalışmalar üreten ve İsveç, İtalya, Avsutralya, İngiltere, Çin, Yunanistan, Kore, Suudi Arabistan, Norveç, Amerika ve Türkiye olmak üzere geniş bir coğrafyaya yayılan Urban Future Organization’ın Tasarım Yöneticisi Jonas Lundberg, EKODesign 2016’nın konuğu olacak. Mimarlık pratiği ve araştırmaları üzerine yaratıcı ve vizyoner bir kolektif olan topluluğu 1996’da Londra’da kuruldu. Mekan, tasarım ve kent ilişkisinde yenilikçi formlar ve bilim kurgudan ilham alan mimarlık fikirlerinin peşine düşerek, teknolojik yenilikler ve çok disiplinli uzmanlar aracılığıyla nüfus yoğunluğu ve küresel iklim değişikliği yaşanan çağımızda sürdürülebilirlik ve uyumluluk konularına dikkat çekiyorlar. Lındberg, EKODesign 2016 “Tasarım 4.0 – Yeni Nesil Yeşil” temasını, doğa, insan ve teknoloji arasındaki simbiyotik ilişkiyi mercek altına alarak yorumlayacak.

Çağdaş mimarlık teorisyeni ve tarihçisi olan Luca Molinari, akademisyen, yazar ve eleştirmen şapkalarıyla EKODesign 2016 sahnesinde yer alarak, dünyamızın ne kadar hızla değiştiğini ve “geleneksel” tartışmalara odaklanılarak kamusal peyzajın yorumlandığını gelecek öngörüleri ile sürdürülebilir dünya mümkün mü sorusunu sorgulayacak. UIA Dünya Mimarlık Kongresi Torino 2008 Kültür Danışmanlığı, Venedik Mimarlık Bienali 2010 İtalyan Pavilyonu Küratörlüğü, Triennale di Milano Bilimsel Direktörlüğü yapmış olan Molinari, bağımsız eleştirmen olarak  Corriere della Sera, La Stampa, L’Espresso, AD, Platform, Domus, Lotus, Abitare, Ottagono, Il progetto, Archis, L’architecture d’aujourd’hui ve A+U gibi İtalyan ve uluslar arası yayın ve gazeteler için yazılar yazarken, SUN (Seconda Università degli Studi, Naples) ve  Cornell Üniversitesi Roma Mimarlık, Sanat ve Planlama Bölümü’nde öğretim üyeliği görevini sürdürüyor.

KENTLERİN KÜRESEL ÇÖZÜMÜNE MİMARLIK VE OYUN MU CEVAP OLACAK?

Dijital teknolojiler ve yeni nesil araçlar geliştikçe kent ve mimarlık alanlarına dair üretimler de hızlanıyor, hatta yön değiştiriyor. Günümüzde “oyun” kavramı hem bilgisayar destekli hem de fiziksel olarak biçim değiştirirken, kullanıcı üzerine bıraktığı etki üzerine araştırmalar yapılıyor. Sürdürülebilirlik, ekoloji, çevresel sorunlar ve kentlerin küresel sorunları üzerine yeniden düşünmeye teşvik eden modellerin gelişmesi EKODesign 2016’da mercek altına alınacak. Bahçeşehir Üniversitesi Oyun Laboratuarı (BUG) & Oyun Tasarımı Yüksek Lisans Programı Kurucu Direktörü Yrd. Doç. Dr. Güven Çatak’a, geçtiğimiz sene İnovatif Mimarlık kategorisinde uluslararası The Plan Ödülü’ nü alan, mekan deneyimleri için hareketin çeşitli ifadeleri üzerinden etki kurmayı amaç edinen ve yeni medya ile mimarlığı biraraya getirdiği işleriyle tanınan yüksek mimar Alper Derinboğaz konuşmacı olarak eşlik edecek.

YAPI DERGİSİ ÖZEL SEÇKİSİ | “Anatomik Bir Vaka Etüdü: ÖzÜ SCOLA Binası”

Özyeğin Üniversitesi Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi (EÇEM), Türkiye’nin de paydaşı olduğu, beş ülkeden on yedi kurumun ortaklığında ve İspanyol CIRCE firmasının koordinatörlüğünde gerçekleştirilen “NEED4B: Yeni Binalarda Enerji Verimliliği Uygulamaları” projesini 2012 yılından beri yürütmektedir. Bu proje kapsamında beş farklı iklim bölgesinde bulunan ve farklı inşaat kültüründen gelen değişik tipolojiler ve büyüklüklerde uygulama binaları yapılıyor. Projenin Türkiye ayağında uygulama binası olarak inşa edilen ÖZÜ Yabancı Diller Okulu (SCOLA), EÇEM koordinasyonunda FİBA Holding ve B-Design ortaklığıyla gerçekleştirildi. Yenilikçi ve bağdaştırıcı enerji uygulamalarının kullanıldığı SCOLA binası, ÖzÜ Çekmeköy yerleşkesi içinde yer alıyor. Bina, diğer LEED sertifikalı binaların bulunduğu yerleşkede birbiriyle ilişkili olarak düşünülen/örülen eğitim işlevli mekansal ağın önemli bir parçası.  YAPI Dergisi Seçkisi Panelinde, SCOLA binası “Anatomik Bir Vaka Etüdü” olarak ele alınacak. Panel’de, EÇEM Direktörü Prof. Dr. M. Pınar Mengüç, Y. Mimar Yasemin Somuncu ve B-Design’dan Mimar Emre Gürsoy ile SCOLA binası boydan boya kesilere/yarılarak “anatomik” müdahaleler yoluyla gözlemlenecek. Böylece, hem enerji verimli bir mimari yapıyı anlamak, hem enerji etkin-düşük maliyetli yapı üretme sürecini incelemek, hem de bu süreci ve mekanı tasarlamak için gereken yaklaşım ve süreci analiz etme fırsatı bulunacak. Ayrıca, yeni nesil “yeşil” kavramları çözüm odaklı adımlarla ele alma olanağı da elde edilecek. Böylece yapının tasarım, yapım ve işletim evrelerinde NEED4B projesi kapsamında hem birbiriyle bütünleşik sürecini,  hem de performans ölçüt geliştirme kavramları irdelenecek. İlaveten, SCOLA Binası’nın AB Proje hedefinin de altında kalan 45 kWh/m2’lik tüketim miktarının yıllık 200.000 USD’lık Görünmeyen Tasarruf Değeri’ne etkisini de NEGAWATT kavramı üzerinden tartışma açıldı.

YENİ NESİL MİMARLIKLAR ÜZERİNE YENİ NESİL MİMARLAR

Girişimci, süreç odaklı, kolektif çalışan ve farkındalık yaratma arzusunda olan yeni nesil bir mimarlık üretimi çağındayız. Bu mimarlık üretimi salt mimarlıklar ile de kalmıyor, tasarım üst başlığında yeni medya, teknoloji, yenilikçi malzeme gibi araçlar kullanarak uygulama ve düşünme biçimlerini yeniden sorguluyor. İşte tam da bu noktada, Endüstri 4.0 devriminden ilham alan ve yeni nesil ekolojiyi tanımlamaya çalışan, sürdürülebilirliğin geleceğine, insan ve tasarımın iletişimine odaklanma amacında olan  EKODesign 2016’yı dokuzuncu yılında yorumlamaları adına genç mimarlık ofislerine söz bırakılacak.

Serbest kürsü formatında, kendilerine ayrılan süre içinde bağımsızca konuşacak olan yeni neslin temsilcileri, EPITOME Collaborative Network Kurucu Ortakları Cemal Koray Bingöl, Deniz Tümerdem, Gamze Gündüz, SUPER EIGHT Ortağı Bilge Kobaş, ABOUTBLANK Kurucu Ortağı Erhan Vural ve ATÖLYE Labs Kurucu Ortağı ve Tasarım Yöneticisi Engin Ayaz olacak.

EKODesign 2016 sırasında sosyal medya üzerinden #ekodesign2016 etiketiyle twitter.com/YEMEtkinlik ve facebok.com/YEMEtkinlik sayfalarında soru ve görüş iletmek mümkün olacak.