⌈söyleşi⌋: Faruk Malhan ile Karya Tasarım Akademisi

Tasarım Vakfı Başkanı Faruk Malhan ile yaptığımız söyleşide, Karya Tasarım Akademisi hakkında merak ettiklerimizi sorduk.

 


 

“Karya Tasarım Akademisi”  fikri nasıl ortaya çıktı? Seçtiğiniz bölgeyle “Tasarım Köyü” kurgunuz arasında bir bağlantı var mı?

Faruk Malhan I Karya bölgesi, neolitik dönemlerden bu yana düşünce, sanat, kültür, tasarım alanlarındaki mirasıyla, dünyanın zengin, üretken tarihsel bölgelerinden biridir. Bu mirasın çeşitliliği ve zenginliği atölye çalışmalarımıza ilham vermiş ve Karya Tasarım Akademisi’ne esin kaynağı olmuştur.

Bodrum Tasarım Köyü 2
Bodrum Tasarım Köyü’nde  “tasarla-uygula” mantığı üzerine kurgulanmış Karya Tasarım Atölyeleri’nin ekonomiye yüksek katma değerle döneceğinden bahsediyorsunuz. Bu konudaki fikirlerinizi biraz açabilir misiniz?

Katma değerli toplumsal dönüşümün kaldıracı olan tasarım ve icatlar, Karya Tasarım Atölyeleri’nin kuluçka ortamlarında filizleneceklerdir. Yurtiçi ve yurtdışından konusunda uzman yürütücülerle gerçekleştirilecek çok disiplinli atölye çalışmaları ile katma değeri yüksek fikirler ve ürünler ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz.

Karya Tasarım Akademisi ile tasarımcı ile sektörleri buluşturarak ekonomiye kazandırmayı hedefliyoruz. Tasarımı üretim stratejisinin kalbine yerleştirmeyi deneyimleteceğiz.

 

Tasarımı üretim stratejisinin kalbine yerleştirmeyi deneyimleteceğiz.

Farklı disiplinlerden tasarımcı ve akademisyenlerle gerçekleştirdiğiniz atölye çalışmalarına öğrencilerin ilgisi nasıldı? Öğrenci katılımını desteklemek için planlarınız var mı?

Karya Tasarım Akademisi Bodrum’da, Haziran’dan bu yana 9 adet atölye gerçekleştirdik. Bunlardan Anette Ponholzer liderliğinde gerçekleştirdiğimiz Mobilya Aksesuarları Tasarımı Atölyesi ve Mimar Zafer Akay liderliğinde gerçekleştirdiğimiz Bauhaus Atölyesi sadece öğrencilerin katılımına açık olarak düzenlendi. Diğer atölyeler ise çoğunlukla profesyonel ve öğrencilerin birlikte katılımı ile gerçekleşti.  Öğrencilerin atölyelere olan ilgisinden ve atölye çıktılarından memnunuz. Öğrenci katılımını desteklemek için Türkiye’deki üniversitelerin ve yüksekokulların ilgili bölümlerine ve ilgili gruplara duyurular yapıyoruz, çoğu zaman da öğrencilerin kendi ağlarında yayılıyor ve bize ulaşıyorlar.

2016 Tasarım Atölyeleri’nde de özellikle yurtdışındaki tasarım okulları, tasarım enstitüleri ile gerçekleştireceğimiz işbirlikleri ön plana çıkacak.

Son olarak… Şu ana kadar konferans, seminer ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapan akademi için geleceğe dair planlarınız nelerdir?

Gelecekte de Bodrum’da keçe, deri, seramik, kilim, dokuma, mobilya, fotoğraf, tekstil tasarımı, cam füzyon, moda tasarımı, mimarlık, tasarım düşüncesi, tasarım yönetimi, açık iş, tasarımla yönetim, sosyal, ekonomik, kültürel inovasyon ve dönüşümleri odağına alan atölye çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Atölye çağrılarımızı uluslararası ölçekte duyuracağız ve dünyanın her ülkesinden katılımcı alacağız. Bununla ilgili bizi destekleyen ve işbirliği içerisinde olduğumuz ulusal/uluslararası kurumlar ve kuruluşlar var ve daha başkalarının da eklenmesini bekliyoruz.

Karya Akademi tasarım atölyelerinde üretilecek ürünlerin üretimine örnekler hazırlayacak, ürün aşamalarına katkılarda bulunacak, tasarlanmış ürünlerin yapımına aracılık edecek, kadın ve genç kadroların işgücüne, istihdama katılımları üzerinde çalışmalar yapacaktır. Ayrıca online tasarım mağazasını faaliyete geçirerek tasarım ürünleri için bir platform olacaktır.

Karya Akademi mal üretme yerine ürün, hizmet, deneyim tasarlama, esin üretebilme projesidir, kapsayacağı alan kentsel tasarımdan, yaşama ait her şeydir.

Keçe İşler Atölyesi_1