(Salt)’ın Cumhuriyet’in 100. Yılı Programı “Türkiye’de Nüfusun Seyri: Değişen Toplumun İzinde” Konuşmasıyla Devam Ediyor!

Çocuk, genç, kadın ve erkeklerden oluşan geniş bir ailenin fotoğrafı. Salt Araştırma, İstanbul Haneleri Arşivi.

Salt’ın Cumhuriyet’in 100. yılına yönelik hazırladığı program dizisi kapsamında Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden Didem Danış, 19 Eylül Salı günü saat 18.30’da Salt Galata, Atölye II-III’te “Türkiye’de Nüfusun Seyri: Değişen Toplumun İzinde” başlıklı bir konuşma gerçekleştirecek.


“Türkiye’de Nüfusun Seyri: Değişen Toplumun İzinde”
Konuşma

Konuşmacı: Didem Danış
Tarih: 19 Eylül 2023  Salı | Saat: 18.30
Yer: Salt Galata, Atölye II-III


Türkiye nüfusunun yapısı ve seyrini odağına alan konuşmada, modernleşme ve kentleşme başta olmak üzere toplumsal dönüşümlere paralel olarak değişen demografinin dinamikleri ele alınacak. Bir toplumu anlamanın temel ögelerinden biri olarak mevcut yapı ve muhtemel geleceğe yönelik önemli bulgular sunan nüfus değişimi değerlendirilirken, Türkiye’deki farklı nüfus politikalarının izi sürülecek. Doğurganlık, ölüm ve göç verilerindeki güncel değişimlerin yanı sıra nüfus yapısı ve özelliklerini etkilemeye yönelik politikalar irdelenecek.

Ulus gazetesinden 29 Ekim 1960 tarihli bir kupür. Salt Araştırma, Feridun Fazıl Tülbentçi Arşivi.

Garanti BBVA tarafından kurulan Salt, Cumhuriyet’in 100. yılında Türkiye’nin tarihini ve toplumsal dönüşümleri yansıtan yerel örnekleri odağına alan bir dizi etkinlik gerçekleştiriyor. Farklı alanlardan akademisyen ve araştırmacıların katkılarıyla hazırlanan programda, Salt’ın sanat, mimarlık, tasarım, kent, toplum ve ekonomi alanlarında erişime sunduğu arşivler üzerinden kurgulanan sergi projeleri, konuşmalar ve film gösterimleri yer
alıyor.

Türkiye’nin 1935 Genel Nüfus Sayımı sonucuna göre nüfus yoğunluğu haritası. Salt Araştırma, Harita Arşivi.

2023 yılı boyunca devam edecek programlar ile sanat tarihi yazımından sanat eğitiminin geçirdiği dönüşümlere, Maârif Vekâleti (bugünkü adıyla Millî Eğitim Bakanlığı) öğretmenlerinden mimarlık fakültelerindeki eğitim ortamına, Türkiye’nin yüzyıllık toplumsal ve kültürel birikimi değerlendirmeye açılıyor. Tarih yazımı, öğretim ve eğitimin toplumdaki dönüştürücü rolü gibi konuların çok yönlü ve disiplinlerarası bakış açılarıyla ele alındığı programlara, Salt Blog’da yayımlanacak bir yazı dizisi eşlik edecek.

Programlara ilişkin ayrıntılı bilgi için saltonline.org adresi ziyaret edilebilir.


Didem Danış
Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi, Göç Araştırmaları Derneği (GAR) kurucu başkanı ve Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü’ne (IFEA) bağlı AMiMo (Axe de Migrations et Mobilités) üyesidir. Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Sosyoloji bölümlerinden, yüksek lisans derecesini ise ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nden alan Danış, doktorasını 2008 yılında EHESS’te (École des hautes études en sciences sociales) tamamlamıştır.

Araştırma alanları göç, kent sosyolojisi ve sosyal demografidir. Akademik dergilerde yayımlanmış çok sayıda bilimsel makalesi, kitap bölümleri ve editörlüğünü yaptığı kitaplar bulunmaktadır.