[Proje]: “K2” – Ofis

Proje Adı: “K2” – OFİS
İSTANBUL, 2023
Mimari/İç Mimari: BASE ATELIER | DERYA ÇİFTNAMLI, BERK EKMEN
İşveren:
ÇETAŞ OTOMOTİV
Fotoğraf: HACER BOZKURT

İstanbul, Kağıthane’de konumlanan “K2” – Ofis’in mimari ve iç mimari  tasarımı Base Atelier tarafından projelendirildi. 2023 tarihinde tamamlanan ofis projesini tasarım ekibi şöyle anlatıyor:

Bir otomotiv şirketinin mali işler ofisi olarak tasarlanan “K2” – Ofis, kullanıcıya dingin bir mekân deneyiminin yanı sıra dinamik bir çalışma alanı sunmak amacıyla 2022 yılında İstanbul Kağıthane’de uygulandı. Proje, 250 m² net zemin alanını ve 3,60 m tavan yüksekliğine sahip bir hacmi kapsıyor. Açık bir zemin ve tavan planı ile tasarlanan ofis; giriş ve dinlenme alanı, toplantı odası, teknik oda, kitchenette, tuvaletler, çalışma alanları, görüşme alanları ve yönetici alanı başlıkları altında mekânsal olarak tariflenebilir. Fakat tüm bu mekânsal kurguların birbirleri ile olan girift ilişkilerinden doğan ara mekânlar, proje tasarlanırken hedeflenen mimarinin en önemli bileşenlerinden biri.

Çizgisel bir kurguda tasarlanan ofiste, giriş ile birlikte bir bekleme/dinlenme alanı kullanıcıyı karşılıyor. Bu mekâna komşu olan toplantı odası, kullanılan nervürlü cam ile yarattığı optik illüzyonlarla giriş alanının atmosferine doğrudan etki ediyor. Giriş alanını sınırlandıran akustik perdenin yanından geçerek çalışma alanına ulaşıldığında ise projenin orta noktası diyebileceğimiz bir “kitchenette”, ofisin tamamına hizmet etmek üzere konumlandırıldı. Bu alan ile başlayan ve mekâna yayılan çalışma ve yönetici masaları hacmin kalanını şekillendiriyor. Çalışma alanlarının duvarları ise stoklama alanları olarak değerlendirildi.

Mekânın genelinde hakim olan renklerin dolap üzerindeki nişlere ve kulp detayına işlenmesiyle, estetik bütünlüğün sağlanması hedeflendi. Islak hacimlere ise bu dolapların arasında yer alan kapılar ile ulaşılıyor.

Çalışma alanları için hedeflenen yalınlık, pastel renk seçimleri ve beton dokusu ile birleştirilerek farklı yaklaşımların bir arada deneyimlendiği bir mekân oluşturuldu. Proje geneline yayılan renklerin materyaller arası geçişlerde de birbiri ile olan dengesi ve tutarlılığı projenin ana unsurlarından biri hâline getirildi. Renklerin ve dokuların noktasallığı, doğrusallığı ve yüzeyselliği düşünülerek, bunların tanımlanan ilişkilerinden ortaya çıkan bir mekân deneyimi hedeflendi. Bunun sayesinde renk ve doku uygulamaları yatay ve dikey düzlem ayırmaksızın mekânı tanımlar hâle geldi. Bunlarla beraber, açık tavanda kalan birçok mekanik unsurun da tasarıma dahil edildiği bir estetik kurgulandı. Bu mekanik unsurların yarattığı kompleks görsel deneyim düşünülerek, tavan unsurlarının tamamı mekânda pasif bir arka plan oluşturmak amacıyla beyaza boyandı. Tavandan sarkan ve mekâna renk ile dahil olan tek unsur ise aydınlatma öğeleri oldu. Bunlara ek olarak, tavandaki mekanik çizgiselliğin kolonlarda bulunan bazı inişlere de yansıtılması amaçlandı. Bu doğrultuda kullanıcının direkt etkileşime geçtiği elektrik düğmeleri ve bazı kontrol panelleri beyaz ince borulamalarla sağlandı.

“K2” – Ofis dinamik bir mekân arayışıyla, kullanıcıların durum bazlı olarak mekânı dönüştürebilmesi hedeflenerek tasarlandı. Bunun güncel ofis kullanımlarıyla olduğu kadar, proje alanının kendi dinamikleriyle ilişkili sebepleri de bulunuyor. Proje alanının zemin katta yer alması nedeniyle içinde bulunduğu ofis kompleksinin avlusuyla doğrudan bir bağ kuruyor. Bu durumun getirisi olan iç ve dış mekân arası geçirgenliğin istenildiği gibi yönetilebilmesi adına iki alanı ayıran hareketli bir perde düşünüldü. Bu perdenin avlu, dinlenme alanı ve çalışma alanı arasında yarı geçirgen bir alan tanımlaması hedeflendi. Fakat projenin sokağa bakan cephesinde bu geçirgenlik bir sorun olarak düşünüldü ve yarı geçirgen bir cam filmi ile bu sorunun önüne geçildi.

Ofisler için kaçınılmaz bir ihtiyaç olan akustik performans gereklilikleri “K2” – Ofis için de tasarımın önemli girdilerinden biri oldu. Bu anlamda ofis genelinde birçok bileşen kullanıldı. Bunların her biri kendi ayrı fonksiyonlarına da sahip bileşenler olarak düşünüldü. Masa üstü çizgisel aydınlatmalar, mantar haberleşme panosu, akustik bölücü perde, masalar arası seperatörler gibi öğeler, akustik performans verirken aynı zamanda her biri kendi özel fonksiyonlarını da yerine getirecek şekilde konumlandırıldı. Bunlara ek olarak toplantı odası için akustik duvar kaplamaları da kullanıldı. Bütün bunlara rağmen yine de ihtiyaç duyulması hâlinde kullanılabilecek 2 adet akustik pod da mekâna yerleştirildi.

“K2” – Ofis’in önemli mekânlarından biri olan toplantı odası, ofisin kalanından koparılarak tekil bir mekân olarak kurgulandı. Toplantı odası da mekânların efektif kullanımı ilkesi düşünülerek, istenildiği durumda akustik bir perde ile bölümlenerek iki ayrı odaya dönüştürülebilecek şekilde planlandı. Bu sayede mekâna, tekil bir kullanım yerine iki farklı kullanım biçimi tanımlanmış oldu. Toplantı odasının doğramaları için kullanılan nervürlü cam ile de gün ışığının içeri girmesi engellenmeden odanın dış tarafla kurduğu optik bağın zayıflaması sağlandı. Bu sayede kullanıcıların daha iyi odaklanabilmesi hedeflendi. Nervürlü camın bu özelliği sayesinde toplantı anında içerideki kullanıcıların mimiklerinin de dışarıdan okunamaması sağlanmış oldu.

Ana Yüklenici: Taşar Yapı


Aydınlatma

  • Feltouch [Akustik Aydınlatma]
  • Maiizen [Giriş Holü Aydınlatma]

Mobilya Aksesuar

  • Nurus [Ofis Mobilyaları]

Bitirme İşleri

  • Jotun Boya [İç Cephe ve Zemin Boyası]

Islak Hacim

  • Franke [Armatür]
  • VitrA [Armatür ve Vitrifiye]