Lianzhou Museum of Photography, O-office Architects / Jianxiang He & Ying Jiang, Çin

Lianzhou Museum of Photography, O-office Architects / Jianxiang He & Ying Jiang, Çin

Lianzhou Museum of Photography, O-office Architects / Jianxiang He & Ying Jiang, Çin