4T Uluslararası Tasarım ve Tasarım Tarihi Sempozyumu: “Who Cares?”

Bu sene 14.sü gerçekleşen 4T Uluslararası Tasarım ve Tasarım Tarihi Sempozyumu “Who Cares?” (Kim takar/önemser?) teması ile gerçekleşiyor. 17-19 Kasım 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleşecek sempozyum için makale açık çağrısı 4T’nin web sitesi üzerinden geçtiğimiz günlerde duyuruldu. 2 Temmuz tarihine kadar başvuruları devam eden makale açık çağrısına başvuru için özet metinler çevrimiçi olarak gönderilebiliyor.


4T Uluslararası Tasarım ve Tasarım Tarihi Sempozyumu
2021 Teması: “Who Cares?” (Kim takar/önemser?)
Sempozyum Tarihleri: 17-19 Kasım 2021
Açık Çağrı Son Başvuru Tarihi: 2 Temmuz 2021, Cuma
Seçilen Metinlerin Duyurusu: 23 Ağustos 2021
Mecra: Çevrimiçi
Başvuru Mecrası: EasyChair
Organizasyon: 4T Derneği


Açık çağrısı duyurulan sempozyum, tema etrafında şekillenen tüm makale başvurularını davet ediyor. 800-1000 kelimelik ön özet metin başvuruları için son tarih 2 Temmuz 2021. Açık çağrı başvuru sonuçlarının 23 Ağustos’ta ilan edileceği sempozyumun sunumları ise 17-19 Kasım tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleşecek.

Sempozyum ve açık çağrının Bilimsel Komite’sinde Türkiye ve dünyanın birçok saygın eğitim kurumundan isimler yer alıyor:

Ahenk Yılmaz, Altuğ Kasalı, Alpay Er, Ayça Tunç Cox, Burkay Pasin, Cristina Caramelo Gomes, Deniz Hasırcı, Derya Özkan, Didem Kılıçkıran, Ela Çil, Elçin Tezel, Elif Kocabıyık, Emre Gönlügür, Fatma Korkut, Federico Scaroni, Fehmi Doğan, Gökhan Mura, Gülay Hasdoğan, Gülsüm Baydar, Harun Kaygan, Helena Barbosa, İpek Akpınar, Kıvanç Kılınç, Maria Mitsoula, Meltem Gürel, Nilüfer Talu, Neslihan Dostoğlu, Osman Demirbaş, Pınar Kaygan, Pınar Özdemir, Priscila Lena Farias, Şebnem Yücel, Sinan Niyazioğlu, Susana Barreto, Tevfik Balcıoğlu, Yekta Bakırlıoğlu, Zeynep Tuna Ultav ve Zuhal Ulusoy

Bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olan 4T Derneği, tasarım disiplinleri arasında diyalog ve işbirliğini geliştirmeyi, tasarımın değerini desteklemeyi ve araştırmayı teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu sene “Who Cares?” teması ile gerçekleşecek sempozyumda açık çağrı ile ortaya konan konu başlıkları “care” (önemsemek/ilgilenmek) kavramı etrafında şekilleniyor. Makaleler için açık çağrı açıklama metnini aşağıda bulabilirsiniz.

Makaleler için Açık Çağrı Metni:

“Kovid-19 pandemisi bize bir kez daha bu gezegende varoluşumuzun ve gezegenin kendisinin ne kadar kırılgan ve hassas olduğunu hatırlattı. Aynı zamanda pandemi, bizi, kendimizi daha dayanıklı hale getirmek için ortaya koyduğumuz tasarım girişimlerini eleştirel bir biçimde yeniden ele almaya yöneltti. Türümüz zorlu bir uyanıştan, fark ediş sürecinden geçiyor; bu süreçte, insan yaşamının devamlılığını sağlamak için gezegen ölçeğinde canlı ve cansız her şeyi önemsememiz gerektiğini fark ediyoruz.

Bu durumda, ‘önemsemek’ hiç olmadığı kadar büyük bir ölçekte hiç olmadığı kadar büyük bir öneme sahip oluyor. Ancak kim ‘önemser’ ki? Kim, kendi iyiliğimiz ve gezegenimizi daha iyi ve sağlıklı hale getirmek için tasarımın rolünü önemser? Bu konuyu yeni bir profesyonel, araştırma platformu olarak yeniden mi tanımlamalıyız? ‘Önemseme’ye dair tüm tasarım disiplinlerinin tarihinden, geçmişinden nasıl bir şeyler öğreneceğiz?

Kimin başka olanı önemsemeye gücü var? Tasarım, insanları kendilerini, birbirlerini ve gezegeni önemsemeye nasıl teşvik edebilir?

Bu bağlamda, aşağıdaki maddelerdeki gibi, önemsemek ve tasarım kavramlarını tartışan ve bunlarla da sınırlı kalmayan makaleleri açık çağrımızla davet ediyoruz:

  • ‘Kendi’yi önemseyen tasarım: Kendi bedenlerimiz için nasıl tasarım yaparız? Sağlık ve well-being (esenlik) için nasıl tasarım yaparız? Başkaları için nasıl tasarım yaparız?
  • ‘Gezegen’i önemseyen tasarım: Tasarım yaparken gezegeni önemsememek etik veya mümkün müdür? 
  • ‘Önceki ve sıradaki nesiller’i önemseyen tasarım: Tasarımın yaşlılar veya çocukları önemsemedeki/bakımındaki rolü nedir?
  • Tasarım ve etnisite: Tasarım ayrımcılık yapar mı?
  • Tasarım ve adalet, tasarım ve eşitlik: Tasarım önemsenmeye olan erişimde nasıl bir rol oynar?

Özel odak: Kovid-19’u önemsemek (pandemi zamanında tasarım)

Epidemi ve, büyük ihtimalle, pandemi zamanında, tasarımın geçmiş ve çağdaş uygulamaları tartışmasını özellikle vurgulamak isteriz. Bu kısım, Kovid-19’a karşı bedenlerimizi önemsemeye dair üç önemli başlık üzerine yoğunlaşıyor: hijyen, sosyal mesafe, maske takmak. Bu kısıma, hem mecazi hem de kelime anlamıyla, tasarımcıların aşağıdaki konuları ele alış biçimlerine odaklanan yazıları davet ediyoruz.

  • Hijyen ve önemsemek: Tasarımın daha iyi hijyen sağlayan iletişimi, objeleri, iç mekanları, yapıları, sistemleri ve hizmetleri yaratmadaki rolü nedir?
  • Tasarlamak ve (sosyal) mesafe: Aletlerden iletişime, yapılı çevreden birbirine bağlı sistemlere, tasarım, mesafeleri yaratmakta yardımcı olduğu gibi mesafelenme ve izolasyonun sonuçlarına karşı da mücadele veriyor. Bu bölüme, tasarımın mesafe kavramını nasıl ele aldığı üzerine odaklanan makaleleri davet ediyoruz.
  • Maskeyi tasarlamak: Maske neyi önler, maske nasıl koruma sağlar? Tasarlanmış bir katman/bariyer/membran bizi nasıl önemser?”

4T Uluslararası Tasarım ve Tasarım Tarihi Sempozyumu hakkında daha ayrıntılı bilgi için 4T’nin web sitesini ziyaret edebilirsiniz.