(Roca): “Sürdürülebilir Politikalar, Banyo Endüstrisinde Küresel Rekabet Önceliği Sağlıyor”

Dünyadaki küresel ekonomi kurallarını değiştiren sürdürülebilirlik, özellikle de rekabet üstünlüğü sağlamak ve iş süreçlerindeki devamlılık için belirleyici bir rol üstleniyor. Bugünün şirketleri sadece sayısal olarak değil, sürdürülebilir politikalarla topluma ve çevreye sağladığı katma değerler sayesinde büyüyor.

Asırlık geçmişini, yenilikçi yaklaşımlara entegre eden Roca, üretim proseslerinden organizasyonel süreçlere kadar her aşamada sürdürülebilirlik vizyonuyla hareket ediyor. Bu vizyon çerçevesinde birçok proje ve iş birliğine imza atan Roca, sürdürülebilirlik politikalarıyla konuyu ekonomik, sosyal ve çevresel zeminde ele alarak bir değer zinciri oluşturmayı hedefliyor.

Sürdürülebilirlik bir hedef değil, tüm süreçleri domine eden bir güç olmalı

Salvador Lopez Oliva

21.yüzyılın ihtiyaçlarına cevap verebilen, değişen tüketici beklentilerini sürdürülebilirlik temelinde bir anlayışı rehber kabul ettiklerini ifade eden Roca Türkiye Genel Müdürü Salvador Lopez Oliva; “Geleceğin banyolarıyla ilgili temel dinamikleri teknoloji aracılığıyla banyolara entegre ederken, gezegenimizle olan dengemizi her zaman optimum seviyede tutuyoruz. Dolayısıyla tüm hedeflerimizi sürdürülebilir politikalar doğrultusunda şekillendiriyoruz. Bizim için sürdürülebilirlik, tüm operasyon ve süreçlerde devamlılık kriterlerini uygulamak anlamına geliyor. En önemlisi de sürdürülebilirlik sadece yıllık hedeflerimiz arasındaki bir madde değil, tüm süreçlerimizi kapsayan temel argümanımız. Sürdürülebilirlik politikamızın ekonomi ayağında, tüm paydaşlarımıza katma değer yaratmak amacıyla sürekli büyüme hedefi yer alıyor. Yeni teknolojilere yatırımlar, uzmanlarla iş birliği ve bilgi paylaşımı yoluyla sektörün ilerlemesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu noktada her faaliyet ve çalışmamız, Sürdürülebilirlik Direktörlüğü yönetiminde gerçekleşiyor. Birleşmiş Milletler tarafından 2015-2030 için tanımlanan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu olan faaliyetlerimiz, yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegeni korumak ve herkes için refah sağlamak gibi temel misyonları içeriyor” dedi.

Yaşam kalitesini üst düzeye taşıyacak sürdürülebilir çözümler sunuyor

Sürdürülebilirliğin sosyal ayağında kişilerin iyileştirilmiş sağlık ve yaşam kalitesi düzeyine erişimleri için gelişmiş çözümlere imza attıklarını söyleyen Olivia; “Roca’nın sürdürülebilirlik anlayışını oluşturan ana felsefe, günümüzün gerçeklerini dikkate alarak gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir model sunmak. Bu doğrultuda hammaddeden, bu maddelerin teminat sürecine, üretimden depolamaya kadar her aşamada sürdürülebilirlik politikamız geçerli. Politikamız, emisyonların azaltılması, su ve güç tüketiminin azaltılması, geri dönüşümün teşvik edilmesi gibi sürdürülebilirlik amaçlarını içeriyor. Yeni bir su kültürü geliştirmek ve uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın teşvik etmek için farkındalığı artırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Temel sosyal haklardan mahrum olan topluluklarda suya ve temel sanitasyona daha iyi erişim sağlamayı hedefleyen We Are Water Vakfı ile ortak çalışmalara imza atıyoruz” dedi.

Sürdürülebilir teknoloji, enerji tasarrufu ve bütçe avantajı sağlıyor1

Çevresel sürdürülebilirliği ürünlere dâhil edebilmek ve değişen ihtiyaçlara yanıt vermek için birçok yenilik geliştirdiklerini dile getiren Roca Türkiye Genel Müdürü Salvador Lopez Oliva; “Su ve enerji tasarrufunda öncü ürünler ve yenilikçi sistemler geliştiriyoruz. Ürünlerimiz günlük kullanım sırasında su ve enerji tasarrufu sağlamak, ev faturalarını düşürmek ve gezegeni korumaya yardımcı olmak için çözümler içeriyor. Ar-Ge çalışmalarımız doğrultusunda teknoloji ve hijyene odaklanarak banyoları daha tasarruflu kılıyoruz. Ürün gamımızda yer alan su akışını azaltan cold start özellikli ya da zaman ayarlama gibi unsurlar armatürlerde su ve enerji tasarrufu özellikleriyle verimlilik sağlıyor. Aynı zamanda ürünlerin kurulum ve kullanımlarının daha verimli yönetimi için bünyesine akıllı uygulamalar dahil ediliyor. Buna ek olarak suyu son damlasına kadar sürdürülebilir kullanımını amaçlayan W+W, Roca tasarruflu gömme rezervuar ve klozet sistemleri, akıllı duş sistemleri, çevreye duyarlı malzemelerden üretilmiş SUPRALIT® klozet kapakları, STONEX® duş tekneleri ve küvetler de ürün gamımızda yer alıyor” dedi.


Roca:
Roca, mimari, inşaat ve iç mekanlar için tasarlanmış seramik döşeme ve duvar karoları da dahil olmak üzere banyo alanı için ürünlerin tasarımı, üretimi ve pazarlamasına adanmış bir şirkettir. Kökleri 100 yıl öncesine dayanan Roca 4 kıtada 22 ülkede yer alan 83 üretim tesisi ile 24 bine yakın kişiye istihdam sağlıyor. Yıllık yaklaşık 1,8 milyar Euro ciroya sahip olan Roca, ürün ve çözümlerini 170’ten fazla pazarda müşterileriyle buluşturuyor.

Detaylı bilgi için: www.roca.com.tr