ARREDAMENTO MİMARLIK Kasım-Aralık Sayısıyla Dijital Erişimde!

Pandemi koşullarında ücretsiz ve dijital erişim imkanıyla okuyucularına ulaşan Arredamento Mimarlık’ın Kasım-Aralık sayısında Tema başlığı: “Nedir Bu BIM?: Yapı Bilgi Modellemesi ve Mimarlık”.

Bilgi güdümlü çalışma yöntemlerine geçişin yapı sektöründeki yansıması, kolaylaştırıcı etmeni ve temel yapıtaşlarından olan “Yapı Bilgi Modellemesi” (BIM: Building Information Modelling) günümüzde yapı sektörünün gelişiminde kritik bir role sahip. Proje paydaşları ve iş süreçleri arasında iletişim köprüleri kuruyor, proje aşamalarında geçişler arası mesafeyi kısaltıyor ve proje bilgilerinin proje yaşam döngüleri boyunca aktarımını kolaylaştırıyor. Yapı Bilgi Modelleri’nin mevcut proje başlatma, yürütme, izleme ve kapanış süreçlerinin bilgi güdümlü dönüşümüne öncülük ettiği onlarca kullanımı birçok ülkede yerini şimdiden sağlamlaştırmış durumda. Konuya Türkiye ve dünya perspektifinden bakma imkanı veren, farklı uzman ve paydaşların görüş ve deneyimlerini biraraya getiren Tema; Burcu Esen Barutçu’nun konuk editörlüğünde hazırlandı. Elif Çileli, Elçin Filiz Taş, Bahriye İlhan Jones, Hakan Yaman, Jıbid Bulğan, Afif Eymen Nalbant, Ecem Tezel, Heyecan Giritli ve Salih Ofluoğlu’nun metinlerine, Bimfili’nin farklı mesleki pratiklerden paydaşların deneyimlerini aktarmak üzere, Uğur Çelik, Hatem Özdemir, Gökmen Becerik, Fatih Yavuz ve Emre Şavural ile yaptığı söyleşi eşlik ediyor. Tema kapsamında ayrıca MuuM, HENN ve DOME+Partners’ın BIM uygulamalarını örnekleyen projeleri tanıtılıyor.

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası’nın (ÇEİS) katkılarıyla yayınlanan “Opus Caementicium” başlıklı dizinin yeni bölümünde N. Müge Cengizkan, Ankara’da Uygur Mimarlık tarafından projelendirilen TED Ankara Koleji Sahne Sanatları Merkezi’ni inceliyor.

Üretimini Amsterdam’da, Pieter Bannenberg, Walter van Dijk ve Kamiel Klaasse’nin yürütücülüğünde sürdüren NL Architects’in güncel projelerine yer veren sayıda; Mimarhane tarafından bu yıl ilki düzenlenen Öğrenci Projeleri Ödüllü Seçkisi Evrim Düzenli, Melike Öztürk, Ömer İskender Tuluk, Emre Can Yılmaz, Sedat Akdoğmuş, Cemile Feyzan Şimşek ve Halil İbrahim Düzenli tarafından değerlendiriliyor.

Sayıda ayrıca Sevil Enginsoy Ekinci, sanatçı evinin topluma açılma hallerini irdeliyor; Fatma Sinem Akbulut ise erken 20. yüzyılın tekno-muhafazakar ütopyalarında temsil mekanlarını Türkiye örneği üzerinden tartışıyor.

Arredamento Mimarlık’ın 343. Sayısına Ücretsiz Olarak Buradan Ulaşabilirsiniz.

Arredamento Mimarlık’a [abonelik.binatdanismanlik.com] adresinden abone olabilirsiniz. Derginin 2017-2020 yıllarına ait sayılarına ise Dergilik, Türk Telekom E-Dergi, Vodafone dMags Dergi ya da PressReader uygulamaları üzerinden ulaşabilirsiniz.