(İSKİD) Anketlerle COVID-19 Salgınının Sektöre ETKİLERİNİ Ölçerek ÇÖZÜM Arıyor!

İSKİD, COVID-19 salgınının iklimlendirme ve havalandırma sektörüne etkisini belirleyebilmek amacıyla, üyelerine yönelik anketler düzenliyor. Anketlerle elde edilen sektörel veriler ve talepler, paydaş kurumlar üzerinden devlet ve diğer ilgili mercilere iletilerek, sektöre yönelik destek ve önlemlerin alınması amaçlanıyor.

Anket sonuçlarına göre;

 • “Sektörde yer alan firmalarımızın %34’ü ofislerini bu hafta açık tutmakta, %66 oranında tamamen veya kısmen evde çalışmaya geçildiği gözlenmektedir.
 • Önümüzdeki hafta bu oranın %40’a %60 olarak gerçekleşeceği görülmektedir.
 • Üyelerimizin %29’u imalat faaliyetlerine normal süreçte devam etmekte olup, %71’i kısmen veya tamamen (%20’si) üretim faaliyetlerini azaltmış/durdurmuş bulunmaktadır.
 • Sektörümüzdeki firmaların %5’i personel çıkartmak zorunda kalmış, %19’u ücretsiz izin kullandırma yoluna gitmiş, %76’lık büyük bir çoğunluk çalışanların maaş ödemelerinde bir kısıtlamaya gitmeden istihdamını korumaya çalıştığı gözlemlenmektedir.
 • İşten çıkartmak zorunda kalan üyelerimizin personel sayılarını %5’den daha az bir oranda azaltmaya gittiği gözlemlenmiştir. Bu veri ve bir üst maddedeki veri göstermektedir ki sektörümüzdeki firmalar personelini azami oranda korumaya çalışmaktadır.
 • Yurt içi siparişlerde %84 oranında en az %25 olmak üzere azalma kaydedilmiştir. %12 mertebesinde üyemizin ise yurt içi siparişleri tamamen durduğu gözlemlenmiştir.
 • Yurt dışı siparişlerde ise üyelerimizin %75’inde en az %25 mertebesinde azalma olduğu gözlenmiş, %25’sinde ise tamamen durduğu beyan edilmiştir.
 • Bu süreçte üyelerimizin %64’ünde mevcut siparişlerin iptalleri yaşanmıştır.
 • Üretimde yaşanan en büyük sorun yurt dışı ham madde ve yarı mamul tedariğinde olduğu görülmektedir. Bunu sırasıyla personel ve işçi servisleri ile toplu ulaşımda yaşanan sıkıntılar, yurt içi ham madde ve yarı mamul tedariğindeki sıkıntılar ve son olarak üretimde çalışan personelin çeşitli sebeplerle işe gelmek istememesi olarak sayılabilir.
 • İhracat ürünlerinin teslimatında yaşanan en büyük sorunun lojistik olduğu görülmektedir. İhracat müşterilerinde faaliyetlerin askıya alınması ve gümrüklerde salgın nedeniyle oluşan yavaşlama ise diğer önemli etkenler olarak gözlenmektedir.
 • Üyelerimizin neredeyse tamamı sektörümüzde bu yıl salgından dolayı %10’dan fazla küçülme olacağını beklemektedir. Küçülme oranının %25 ve üzerinde olacağını bekleyen üyelerimizin oranı neredeyse yarısı olarak göze çarpmaktadır. Genel beklenti etkinin büyük olacağı şeklindedir.
 • Bu süreçte derneğimizden beklentiler ise hükümet nezdinde sektörümüzün bu zor durumda desteklenmesi adına daha fazla faaliyet yürütmesi şeklinde olduğu gözlenmiştir.” İSKİD
İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Atasoy

İlki 31 Mart Salı günü tamamlanan anketin sonuçlarının İSKİD üyesi firmalar ve sektör paydaşı kuruluşlarla paylaşıldığını belirten İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Atasoy, “Anket sonuçlarından da görüleceği üzere üyelerimiz bu zor durumda istihdam kaybetmemek ve faaliyetlerine devam etmek adına önemli ölçüde özveri gösteriyor. Ancak kontrolümüzde olmayan etkenler nedeniyle sektörün bu süreçte ağır bir hasar alma ihtimali çok yüksek görünüyor. Sektörümüze yönelik her türlü destek ve lobi faaliyetlerinde bu durumu göz önünde bulundurarak, taleplerimizi sektör paydaşları kuruluşlara ilettik. İSKİD olarak her türlü iş birliği ve ortak çalışmaya hazırız. Ülkemizi ve dünyamızı etkisi altına alan bu salgından sektör olarak önce sağlıkla, sonra en az ekonomik ve sosyal kayıpla ayrılmayı umuyoruz” dedi.

İSKİD tarafından güncel durumun tespiti için anketler her hafta yenilenerek, sektörün durumu salgın süresince izlenecek.


İSKİD:
Türkiye’de iklimlendirme, soğutma ve klima cihazları imalatçısı üyeleri arasında iş birliğini sağlayarak üyelerin sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yapmak amacıyla 1992 yılında kurulan İSKİD, iklimlendirme sektörünün gelişmesi ve uluslararası rekabette öne geçmesi yönünde sektör adına faaliyetler yürüten etkin bir kuruluştur.  İSKİD üyelerinin temsil ettiği şirketlerin sayısı 100’ün üzerine ulaşmış ve bu şirketler Türkiye pazarının yüzde 90’ını temsil etmektedir.