15. Prefabrikasyon Sempozyumu: “Önüretim Teknolojisi ve Kentler” Gerçekleşti…

Türkiye Prefabrik Birliği tarafından düzenlenmekte olan geleneksel prefabrikasyon sempozyumlarından 15.cisi Harran Üniversitesi işbirliği ile beraber “Önüretim Teknolojisi ve Kentler” ana başlığı altında yapılmıştır.

2019’un “Göbeklitepe Yılı” olarak ilan edilmesine referansla 15 Ekim 2019 tarihlerinde Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi Şanlıurfa’da gerçekleştirilmiştir.

Açılış konuşmalarında Şanlıurfa Belediye Başkanı Sn. Zeynel Abidin Beyazgül ve Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Şanlıurfa’da yapılan bu sempozyumda emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etmiştir.  Türkiye Prefabrik Birliği Yönetim Kurul Başkanı Sn. Halil Bağıban ülkemizde sınır hareketinde askerlerimize muvaffakiyet dileyerek başladığı konuşmasında Göbeklitepe’nin öneminden bahsetmiş, prefabrikasyonun avantajlarına değindikten sonra o da Şanlıurfa’ya gelen konuşmacılara ve katılımcılara teşekkürlerini belirtmiştir.

Türkiye Prefabrik Birliği tarafından verilen Altın Kiriş Ödülleri’nin sahiplerine verildiği ödül töreninin ardından başlayan sempozyumda Kentler-Deprem Güvenliği- Önüretim çok katlı betonarme yapılar, Kentsel Ulaşım (Trafik bariyerleri, beton güvenlik bariyerleri ve gürültü bariyer sistemleri) ve Altyapı ve Kent Mobilyaları konularında oturumlar düzenlenmiştir.

Sempozyumda yapılan sunumlar:

 • “Göbeklitepe Bilgi Notu” Celal Uludağ
 • “Ütopyadan Geleceğe Kentler Ve Önüretim Teknolojileri” Doç. Dr. İlkay Koman
 • “Deprem Aktivitemiz ve Deprem Zararlarının Azaltılmasında 2023 Hedefleri” Dr. Murat Nurlu
 • “Türkiye’deki Mevcut Yapıların Deprem Performansının Belirlenmesi” Ahmet Yakut
 • “Araştırma Yapan, Bilgi ve Teknoloji Üreten Bir Stk: Türkiye Prefabrik Birliği” Prof. Dr. Ercan Yüksel
 • Pasif Kontrollü Ard Germe Yönteminin Betonarme Prefabrik Kiriş Kolon Birleşim Bölgesinin Davranışı Üzerine Etkisinin Araştırılması.” Doç. Dr. Recep Kadir Pekgökgöz
 • “Isı Katmanlı Ön Dökümlü Betonarme Perde Duvarının Deprem Performansının İncelenmesi” Mucip Tapan
 • “Karayolları Trafik Güvenliği Çalışmaları” Gençağa Karakaş,
 • “Farklı Amaçlara Yönelik Prefabrike Ürünler: İston Uygulamaları” Yunus Bingöl
 • “Yol Kenarı Güvenliği Ve Beton Bariyerler”Prof. Dr. İsmail Özgür Yaman
 • “Trafik Kaynaklı Çevresel Gürültünün Kontrolünde Bariyer Uygulamaları” Doç. Dr. Nesimi Özkurt
 • “Delta Bloc Beton Bariyerleri” Ender Bülbül
 • “Kent ve Görünüm” Muzaffer Tunçağ
 • “Prekast Beton ve Sürdürülebilir Kentler” Bülent Tokman
 • Şanlıurfa, İhsan Şenocak
 • “Kent Mobilyalarının Kent Kimliğini Temsilinde Önemi: Urfa Taşı İle Üretilen Kent Mobilyaları” Dr. Öğr. Üyesi F.Şebnem Kuloğlu Yüksel

Ayrıntılı bilgi için: www.prefab.org.tr


Türkiye Prefabrik Birliği:
Türkiye Prefabrike Beton/Betonarme Yapı Elemanı Üreten Kuruluş Mensupları Birliği, kısa adıyla Türkiye Prefabrik Birliği (Kuruluş 1984) 38 üyesi ile prefabrik üretimde bulunan kuruluşların Ankara merkezli temsil organıdır. Birlik, Türkiye Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu (YÜF) ile Avrupa Prefabrik Yapı Elemanları Üreticileri Birliği (BIBM) üyesidir.

Türkiye Prefabrik Birliği; üretime yönelik yeni projelerin tanımlanması, üyelerinin teknik ve idari sorunlarının muhataplarına iletilmesi ve çözümlenmesi çabalarının yanı sıra; bugüne kadar prefabrikasyon (önüretim) teknolojisinin değişik başlıklarında 15 adet ulusal ve uluslararası teknik sempozyum gerçekleştirmiştir. Birliğimiz bu alanda yayınladığı çok sayıda teknik kitap ve referans ile yine yapageldiği teknik eğitimlerle sadece üye kuruluşlar mühendislerine değil, hem tüm inşaat sektörüne hem de diğer alan ilgililerine (inşaat mühendisliği, mimarlık bölüm öğrencileri ile yüksek lisans ve doktora adayları) katkıda bulunmaya çaba göstermektedir.