(MEF Üniversitesi)’nden Öğrenci ve Akademisyenlere 47. MOBBİG Toplantısı için AÇIK ÇAĞRI

MEF Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 2-3 Kasım 2018’de ev sahipliğini yapacağı 47. MOBBİG (mimarlık okulları bölüm başkanları iletişim grubu) toplantısına katılım için öğrencilere ve akademisyenlere açık çağrıda bulunuyor.

Kriz

Kriz konusunun ana tema olarak belirlendiği buluşma, mimarlık eğitiminde krizin farklı aktörlerce tartışılmasını ve farklı yüzlerinin açığa çıkarılmasını hedefliyor.

İçinde bulunduğumuz zaman diliminin en güncel kavramlarından biri olan kriz mimarlık eğitimi bağlamında da çeşitli konuların tartışılmasına aracılık etmektedir. Dünyada yaşanan ekonomik, politik, ekolojik, vb. krizlerin  mimarlık mesleğine ve eğitimine yansımaları nelerdir? Eğitimde yaşanan krizler nelerdir? Eğitim pedagojileri öğrencilerin yaşadıkları krizleri aşmalarına ne kadar yardımcı olabilmektedir? Krizde üretim yapmak mümkün müdür? Bilginin erişiminin ve paylaşımının arttığı günümüzde etik meseleler bir krize dönüşmekte midir? Türkiye özelinde yeni açılan üniversiteler ve yetersiz akademisyen ilişkisi nasıl bir krizi tetiklemektedir? Mimarlık eğitiminde dikte edilen standartlar ile aynılaşma bir tür krize mi işaret etmektedir? Ekonomik krizle yeni mezun mimarlar nasıl baş edebilirler? Kriz ortamında alternatif mimarlık pratikleri mümkün müdür? 47. MOBBİG toplantısı bu ve benzeri soruları eş zamanlı yuvarlak masa toplantılarında, mimarlık eğitiminin tüm bileşenleriyle birlikte yatay bir organizasyonla tartışmayı hedefliyor.

MEF Üniversitesi Kriz // Dünya, Kriz // Eğitim, Kriz // Üretim, Kriz // Ekonomi, Kriz // Standartlar, Kriz // Akademisyenlik ve Kriz // Öğrenci Olmak masalarında tartışmak, bu konuları sorgulamak  ve yeni olası kararlar almak üzere bu konuya ilgi duyan akademisyenleri ve öğrencileri 2-3 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 47. MOBBİG toplantısına davet ediyor.

Kriz // Dünya: Gezegende hissedilen krizlerde mimarlık eğitimi ve pratiklerinin rolünü tartışılıyor. Nuh’un gemisinin neresindeyiz?

Kriz // Eğitim: Mimarlık bilgisine kimler nasıl erişecek? Mimarlık eğitimi, sahadan ve idari perspektiften sorgulanıyor.

Kriz // Üretim: Bilgi ve becerileri “yaparak” geliştirebilir mi? Popüler terim “Üretim” mimarlık eğitiminde nasıl gerçekleşiyor? Ellerimizi ne kadar kirletebiliriz?

Kriz // Ekonomi: Verilen eğitimin belirli bir maliyeti var. Bunun karşılığında ekonomik düzen tüm mezunlara şans vermeyebiliyor. Mimarlık ve eğitimini kim finanse edecek?

Kriz // Standartlar: Kaliteleri standartlaştırmak için neler yapılıyor? Karakter özellikler nasıl korunabilir? Akreditasyon faaliyetleri için tartışma ve yansıtma ortamı.

Kriz // Akademisyenlik: Değerlere karşı sorumluluk, artan sayılar, yükümlülükler ve imkanlar:  Mesleğin üst başlığını güncel koşullarda tartışmak.

Kriz // Öğrenci Olmak: Oyunun ana karakterlerini kendi perspektiflerini yansıtmaları için davet ediliyor.

Açık Çağrı Başvuruları İçin Son Tarih: 19 Ekim 2018

Kriz temalı açık çağrıya, mimarlık eğitimi içerisinde yer alan bütün akademisyenler, mimarlık bölümü lisans ve lisansüstü öğrencileri başvurabilir. MOBBİG 47 toplantısına belirlenen tema doğrultusunda yuvarlak masa çalışmalarına ve çalışmaların sunulacağı panellere katılmak isteyenlerin formu doldurarak 19 Ekim 2018 gün sonuna kadar göndermesi gerekiyor.

MEF Üniversitesi, mimarlık eğitim ortamından farklı bakışların önemli olduğunu düşünüp bu toplantıya hem akademisyenlerin hem de öğrencilerin katkılarını bekliyor.