[Söyleşi]: “Çevik yaklaşımın yapı sektöründe uygulanması görece yeni bir girişim.”

Neslihan İmamoğlu, Simon Orrell. Dinamikler 2018; Fotoğraf: Sahir Uğur Eren

Bu yıl 19.’su düzenlenen IPYD Dinamikler 2018 Uluslararası Proje Yönetim Kongresi kapsamındaki 2. Dinamik İnşaat Yönetimi Zirvesi’nin iletişim sponsoru olarak “İnşaat Sektöründe Çevik Dönüşüm” üzerine bir dizi söyleşi gerçekleştirdik.* Zirvede inşaat sektöründe giderek yaygınlaşan “Çevik-Scrum” uygulamalarının kazanımlarını anlatan Kanadalı konuşmacı Simon Orrell, Zirve sonrası sorularımızı yanıtladı.


Belirsizliklere ve değişikliklere nasıl adapte olabileceklerini keşfetmeleri için insanlara, takımlara ve organizasyonlara yardımcı oluyorum.

Neslihan İmamoğlu: Bize kısaca mesleğinizden bahseder misiniz? “Çevik” yaklaşım ile ne zaman karşılaştınız ve “Çevik” pratiklerin mesleğinizdeki yeri nedir?

Simon Orrell: Çevik koçluğu yapıyorum. Bu da şu anlama geliyor: Belirsizliklere ve değişikliklere nasıl adapte olabileceklerini keşfetmeleri için insanlara, takımlara ve organizasyonlara yardımcı oluyorum. Birçok açıdan dünyaya “Çevik” bir yaklaşımla bakıyorum. Her şeyi daima yaratılacak değerlere göre önceliklendiriyorum; “bitmiş” işin neye benzediğini/ne olduğunu kavramaya çalışıyorum, harekete geçiyorum ve bu elde edilen bilgileri kullanarak yaratılacak değerlere göre yeniden önceliklendiriyorum.

Dünyada “Çevik İnşaat Yönetimi”ne odaklanan başka bir konferans duymadım.

Dünyada ve özellikle Türkiye’de yapı sektöründeki “Çevik” yaklaşımlar hakkında ne düşünüyorsunuz?

“Çevik” yaklaşımın yapı sektöründe uygulanması görece yeni bir girişim. 2011’de koçluğa başladığım zaman, Çeviklik inşaat ekiplerinin benim daha önce yazılım geliştirme ekiplerinde de şahit olduğum semptomları hedef alan bir deneyimdi. Bir dizi deneyim bunun değerli olduğunu kanıtladı ve şimdi daha fazla yapı ekibi ile çalışıyorum. Ayrıca Türkiye bu alanda oldukça ileri görüşlü. “2. Dinamik İnşaat Yönetimi Zirvesi”nin bir parçası olduğum için oldukça mutluyum. Dünyada “Çevik İnşaat Yönetimi”ne odaklanan başka bir konferans duymadım.

Çevik Yaklaşımı uygulamak ve Çevik/Scrum değerlerini modellemek problemleri ortaya çıkarıyor; takımların ve organizasyonların bu problemlerle yüzleşmelerini sağlıyor.

Bir projede karmaşıklığı nasıl tanımlarsınız ve projelerde şu ana kadar gözlemlediğiniz ortak problemler neler?

“Karmaşıklık” genellikle birçok parçadan oluşan ve parçalarının birbiriyle çoklu ve genellikle tahmin edilemeyen bir şekilde etkileşime geçtiği bir şeyi tanımlamak için kullanılır. Karmaşık bir sistem, öğeleri arasındaki bağımlılık ile nitelenir. Büyük inşaat projeleri öğeleri arasında geniş ölçüde bağımlılıkla oldukça karmaşık projelerdir. Bu bağımlılıklar dikkate değer gecikme maliyeti yaratabiliyor ve bu durum genellikle ortak hedeflerin olmayışı, gözle görülür olmayan ilerlemeler/engeller, sahiplenmenin eksikliği, zamanında bilgi paylaşımının yapılmayışı gibi birçok faktör tarafından şiddetleniyor. Çevik Yaklaşımı uygulamak ve Çevik/Scrum değerlerini modellemek problemleri ortaya çıkarıyor; takımların ve organizasyonların bu problemlerle yüzleşmelerini sağlıyor.

2. Dinamik İnşaat Yönetimi Zirvesi’ndeki sunumunuza “Scrum”ın beş değerinden bahsettiniz. Bunlar: odaklanma, cesaret, sadakat, şeffaflık ve saygı. Bu değerler Çevik Yaklaşımda geleneksel proje yönetimine göre nasıl farklılaşıyor?

En büyük fark; bu değerlerin unvanlar, süreçler, araçlar, hiyerarşi ve organizasyonel yapıdansa açıkça insanlara ve aralarındaki etkileşime dair olması. İlkinin bazı öğeleri gerekli fakat ikincisi başarıya ulaşmak için çok daha önemli.

Mehmet Yitmen, Demet Demirer, İlke Bozkurt, Alev Akın, Simon Orrell. Dinamikler 2018; Fotoğraf: Sahir Uğur Eren

Neyin değerli olduğunu ve bu değeri elde edip edemediğini nasıl anlayabileceğini ortaya çıkarmak ilk adım.

Çalışmalarında Çevik yaklaşımları uygulamak isteyen kişilere/kurumlara neler önerirsiniz?

“Önceliklerini” düşünmeye yoğunlaşmalarını öneririm. Çeviklik temelinde deneyim ve değere ulaşmak için tekrar eden/artan bir yaklaşım. Neyin değerli olduğunu ve bu değeri elde edip edemediğini nasıl anlayabileceğini ortaya çıkarmak ilk adım. Düzenli ve sık sık deneyimlemek ve gelecek planlarını güncellemek için yeni keşfedilen verileri kullanmak ise yolculuğun ikinci adımı.


*2.Dinamik İnşaat Yönetimiş Zirvesi’nde bi_özet söyleşilerine mobilya desteği veren Ersa’ya teşekkürler.