(TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.) Yabancıya Konut Satışını Değerlendirdi!

TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Yönetici Yardımcısı Gamze Ertaş Karcıoğlu, yabancıya yapılan konut satışı konusunda değerlendirmelerde bulundu. Karcıoğlu, “12 Ocak 2017 tarihinden itibaren 1 milyon dolar ve üzeri değerinde taşınmaz alan yabancılara 3 yıl el değiştirmemek şartı ile vatandaşlık hakkı verilmesi, 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren de konut ya da iş yeri olarak inşa edilen yapıların ilk tesliminde yabancılara KDV istisnasının uygulanması, 2017 yılı II. çeyreğinde yabancılara yapılan satışlarda sıçrama yarattı. II. çeyrekte, yaklaşık %25 artış ile konut satışları 5.325 adet seviyesinde gerçekleşti.”

Gamze Ertaş Karcıoğlu

TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Yönetici Yardımcısı Gamze Ertaş Karcıoğlu, “Yabancıya konut satışı, 2012 yılında yapılan kanun düzenlemesi ile birlikte tekrar gündeme gelmişti. Ekonominin önemli lokomatif sektörlerinden olan inşaatın GSYH içindeki payı yaklaşık olarak %8-%9 arasında gerçekleşirken, inşaat sektörünün oluşturduğu hasıla içinde yabancılara yapılan satışların payı da oldukça önem arz ediyor. Yapılan kanun düzenlemesi ile birlikte hareketli bir seyir izleyen yabancıya konut satışları, 2016 ilk çeyreği ile birlikte yavaşlama trendine girmişti. Ancak 2017 II. çeyreği ile birlikte tekrar eski hareketliliğine doğru yönelmeye başladı.

2015 yılından itibaren Türkiye’de en fazla konut alımı sırasıyla Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Rusya Federasyonu vatandaşları tarafından yapıldı.

2017 ilk yarıyılı itibari ile de bu sıralamanın değişmediğini söyleyebiliriz.”

2017 ilk yarıyılında, Suudi Arabistan ve Irak vatandaşlarına yapılan konut satışlarının yabancıya konut satışlarındaki payı yaklaşık %33 olarak gerçekleşti. 2016 yılı aynı döneminde bu oran yaklaşık %26 seviyelerinde idi.

Ülke Uyruklarına Göre Yabancılara Konut Satışları
Ülkeler 2015 2016 2017/I. Çeyrek 2017/II. Çeyrek
Irak 4.228 3.036 884 761
Suudi Arabistan 2.704 1.886 435 1.082
Kuveyt 2.130 1.744 368 430
Rusya Federasyonu 2.036 1.224 252 348
Afganistan 656 1.205 300 224
Diğer 11.237 9.296 2.077 2.525

“2017 ilk yarıyılı değerlendirildiğinde, 2016 yılı aynı dönemine göre yaklaşık %2,3 oranında, 2016 yılı II. yarıyılına göre ise yaklaşık %9,0 oranında büyüme gerçekleştiği görüldü. Bu büyümede en büyük pay Suudi Arabistan vatandaşlarına yapılan satışlar oldu. Çeyrek bazındaki artışı yaklaşık %149 olarak gerçekleşti.”

İller bazında yabancıya konut satışında İstanbul önde!

“2017 yılı itibarıyla Türkiye’de konut alımında yabancılar tarafından en fazla tercih edilen iller İstanbul, Antalya ve Bursa oldu. 2015 yılı öncesi Antalya, Aydın ve Muğla’da yoğunlaşan talep 2015 yılından itibaren İstanbul, Bursa ve Yalova’ya kaydı.

Yabancıya konut satışlarının yapılan teşvik ve düzenlemelerle birlikte, 2017 II. çeyreği itibari ile tekrar yükseliş trendine geçtiğini, yeni konut fiyat endeksindeki yavaşlamayla birlikte de bu yükseliş trendinin devam edebileceğini düşünüyoruz.”

İller Bazında Yabancılara Konut Satışları
İller 2013 2014 2015 2016 2017/ I. Çeyrek 2017/ II. Çeyrek
İstanbul 2.447 5.580 7.493 5.811 1.478 2.004
Antalya 5.548 6.542 6.072 4.352 856 1.235
Bursa 375 954 1.501 1.318 380 322
Yalova 284 765 1.425 822 212 220
Aydın 1.112 1.191 1.107 871 105 186
Muğla 1.053 1.051 830 632 106 155
Diğer 1.362 2.876 4.402 4.383 1.133 1.203
Toplam 12.181 18.959 22.830 18.189 4.270 5.325