(Prysmian Group Türkiye) Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Konusunda Sektörü Bilgilendiriyor!

Prysmian Group Türkiye, 1988 yılından bu yana üzerinde çalışılan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği, “CPR – Construction Products Regulation (EU) No: 305/2011” ile güç, kontrol ve iletişim kablolarındaki uygulamaları düzenleyen “EN 50575” standardı hakkında sektörü bilgilendirirken, yine bir ilke imza atıyor.

Her yıl binlerce insanın öldüğü, on binlercesinin yaralandığı ve büyük maddi kayıpların meydana geldiği yangınlarda, can ve mal güvenliği, kullanılan malzemelerin yangın esnasında gösterecekleri performans ile doğru orantılıdır. Günümüzde inşa edilen yapılarda, yüksek miktarda kullanılan malzemelerden biri olmalarından dolayı, kabloların seçimi de güvenli yaşam alanlarının inşa edilmesinde çok kritik ve önemli bir rol oynuyor. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’nin amaçları arasında, yapı malzemelerinin temel karakteristikleri ile ilgili performans beyanlarının ve malzemelere CE işaretinin eklenmesinin kurallarını oluşturarak yapı malzemelerinin piyasaya arz edilmesi ve piyasada bulundurulması ile ilgili usul ve esasların belirlenmesi yer alıyor. Bu yönetmelik, aynı zamanda, yapı malzemelerinin performansları ile ilgili olarak güvenilir bir bilgi kaynağı oluşturuyor.

CPR; üreticiler, düzenleyici ve denetleyici kurumların yanısıra proje firmaları, yüklenici firmalar, mühendisler veya mimarlar gibi son kullanıcılara da farklı yükümlülükler getiriyor. CPR’ın kablo sektöründeki uygulamalarını düzenleyen EN 50575 standardı, bina ve altyapı dahil olmak üzere, herhangi bir yapıda kullanılan güç, kontrol ve iletişim kablolarının yangına tepki performansı gerekliliklerini, bu gerekliliklerle ilgili testleri ve uygunluk değerlendirmeleri ile ilgili kriterleri belirliyor. Bununla birlikte, yapılarda kullanılan kabloların yangına karşı performans beyanlarını ve CE işaretlemesini zorunlu kılıyor. 1 Aralık 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak ve bir yıllık geçiş süresinden sonra, yani 1 Aralık 2016 tarihi itibariyle zorunlu olmak üzere; Avrupa Birliği ülkelerindeki pazarlarda, kablo pazarlamak, satmak veya dağıtımını yapmak isteyen firmalar, üreticilerden o ürüne ait bir Performans Beyanı (DoP) düzenlemesini ve ürünün üzerine veya etiketine ilgili formata uygun CE işaretlemesinin yapılmasını yasal olarak talep etme hakkına sahip olacaklar. Bu zorunluluk, Türkiye’de olduğu gibi, Avrupa Birliği ülkeleri dışındaki ülkelerde üretilen ve Avrupa Birliği ülkelerine satılmak istenen ürünler için de geçerli. Bu durumda o ürünü ilgili ülkeye sokmak isteyen ithalatçı veya dağıtıcı da aynı sorumlulukları üstleniyor.

Dünya çapında enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün lideri Prysmian Group, EN 50575 standardının, sadece Avrupa Birliği ülkelerine satış yapacak olan kablo firmaları tarafından değil; ülkemizdeki kablo standartlarını ve kalite bilincini artırmak, yangın güvenliğini sağlayarak oluşabilecek kayıpları en aza indirmek ve standartlara uymayan, düşük kaliteli ürünlerin piyasaya sürülmesinin ve kullanılmasının önüne geçmek isteyen; üreticiler başta olmak üzere, proje firmaları, müteahhit firmalar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, toptancılar ve distribütorler tarafından da çok iyi anlaşılması ve uygulamaya koyulması için önümüzdeki bir yıllık geçiş süresince, elinden geleni yapacağını belirtiyor.

Standartlardaki gelişmeleri yakından takip eden Prysmian Group, CPR kapsamındaki testleri yapabilen malzeme ve yanma laboratuvarlarını kurmuş olup; bununla birlikte, medya ilşkileri, kampanyalar, kılavuz belgeler ve teknik eğitimler başta olmak üzere birçok kanal ile bu konuda paydaşlarını ve sektörü bilgilendirmeye devam etmektedir.

Prysmian Group’un Türkiye operasyonu olan Prysmian Group Türkiye’nin üzerinde son derece yoğun bir şekilde çalıştığı CPR konusunun, önümüzdeki dönemde çok daha fazla önem kazanıp gündemde olacağına kesin gözüyle bakılıyor. “Türkiye’yi Yarınlara Bağlıyoruz” misyonu çerçevesinde, sektörde ilklere imza atmayı seven öncü yapısıyla Prysmian Group Türkiye, CPR konusunda gerçekleştirdiği ve önümüzdeki dönemde hayata geçireceği çalışmalarıyla, bir kez daha gurur duyulacak bir çalışmaya imza atıyor.