Türkiye’nin önde gelen çimento ve yapı malzemeleri üreticilerinden Çimsa, 2015 yılının ilk 6 ayında satış gelirinin 564 milyon TL’ye ulaştığını açıkladı. Şirketin dönem karı ise 129,6 milyon TL olarak gerçekleşti.

40 yılı aşkın süredir Türkiye’deki çimento sektörünün öncüsü olan Çimsa, 2015 yılının ilk 6 aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla şirketin cirosu 564 milyon TL oldu. Sürdürülen faaliyetlerden vergi öncesi kar 161,8 milyon TL olurken, dönem karı ise 129,6 milyon TL olarak gerçekleşti. Çimsa Genel Müdürü Nevra Özhatay: Hedefimiz, operasyonel performansımızı istikrarlı bir şekilde sürdürmektir Hedeflerinin, ilk yarıyılda olduğu gibi yılın ikinci yarıyılında da operasyonel performanslarını istikrarlı bir şekilde sürdürmek olduğunu belirten Çimsa Genel Müdürü Nevra Özhatay, Çimsa’nın bu dönemde satış gelirini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artırarak 564 milyon TL’lik ciroya ulaştığını vurguladı. Nevra Özhatay Sürdürülebilirlik yaklaşımının getirdiği bakış açısıyla; finansal hedeflerle çevresel ve sosyal etki arasında bir denge kurmaya çalıştıklarını belirten Özhatay, “Şirketimizin organizasyon yapısına, iş yapış süreçlerine, ürün ve hizmetlerine de bu anlayış yansıyor. Ülke ekonomisi için yarattığımız doğrudan katma değerin yanı sıra enerji verimliliğini sağlayan ve atıktan enerji üretme yoluyla gerçekleştirilen faaliyetlerle çevresel etki azaltılarak sektörümüz için örnek teşkil ediyoruz.” dedi. 
İnşaat Malzemeleri Bileşik Endeksi Haziran ayında 0,5 puan azalarak 103,9 puan olarak gerçekleşmiştir. Faaliyet Endeksinde artış yavaşlarken, Güven ve Beklenti Endeksleri gerilemiştir. Mevsimsellik ile faaliyetlerde artış olmasına karşın seçim sonuçları ile oluşan koşullar Beklenti ve Güven endekslerinde gerilemeye yol açmaktadır. Faaliyetlerdeki artış da aynı koşullar ile yavaşlamıştır. Faaliyetlerde yurtiçi satışlar ile üretimde artışlar yavaşlamıştır. İhracat faaliyeti ise durağan kalmaya devam etmektedir. Güven endeksi gerilemektedir. İnşaat sektörüne ve inşaat malzemeleri sektörüne ilişkin güven düşmüştür. Ekonomiye olan güven ise halen gerilemektedir. Beklenti endeksinde de gerileme yaşanmıştır. Yurtiçi siparişlerdeki artış beklentisi de uzun süre sonra gerilemiştir. Ekonomiye ilişkin beklentiler ise halen zayıftır. Nisan ve Mayıs aylarında faaliyetlerde yaşanan hızlı toparlanma ardından seçim sonuçları ile ortaya çıkan belirsizlik nedeniyle zayıflayan beklentiler ve güven faaliyetlerin de yavaşlamasına yol açarak mevsimsel toparlanmayı sınırlamaya başlamıştır.