İnşaat Malzemeleri Bileşik Endeksi Haziran ayında 0,5 puan azalarak 103,9 puan olarak gerçekleşmiştir. Faaliyet Endeksinde artış yavaşlarken, Güven ve Beklenti Endeksleri gerilemiştir. Mevsimsellik ile faaliyetlerde artış olmasına karşın seçim sonuçları ile oluşan koşullar Beklenti ve Güven endekslerinde gerilemeye yol açmaktadır. Faaliyetlerdeki artış da aynı koşullar ile yavaşlamıştır. Faaliyetlerde yurtiçi satışlar ile üretimde artışlar yavaşlamıştır. İhracat faaliyeti ise durağan kalmaya devam etmektedir. Güven endeksi gerilemektedir. İnşaat sektörüne ve inşaat malzemeleri sektörüne ilişkin güven düşmüştür. Ekonomiye olan güven ise halen gerilemektedir. Beklenti endeksinde de gerileme yaşanmıştır. Yurtiçi siparişlerdeki artış beklentisi de uzun süre sonra gerilemiştir. Ekonomiye ilişkin beklentiler ise halen zayıftır. Nisan ve Mayıs aylarında faaliyetlerde yaşanan hızlı toparlanma ardından seçim sonuçları ile ortaya çıkan belirsizlik nedeniyle zayıflayan beklentiler ve güven faaliyetlerin de yavaşlamasına yol açarak mevsimsel toparlanmayı sınırlamaya başlamıştır.