(TMMOB Mimarlar Odası)’ndan: “Dönüşen Kentler, Değişen Yaşamlar”

Dönüşen Kentler, Değişen Yaşamlar, Program

TMMOB Mimarlar Odası, “Kamu Yararı Bakışıyla Mimarlık ve Toplum Buluşmaları – I” kapsamında 10 Temmuz, Cumartesi günü Bursa’da “Dönüşen Kentler, Değişen Yaşamlar” başlıklı panel/forum serisini düzenliyor. Program kapsamında konuşmalar, söyleşiler ve forum yer alıyor. 


Dönüşen Kentler, Değişen Yaşamlar
Kamu Yararı Bakışıyla Mimarlık ve Toplum Buluşmaları – I

Tarih: 10 Temmuz 2021, Cumartesi
Konum: Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi, Oditoryum


Bursa, Muğla, Giresun ve Şanlıurfa’da yapılması planlanan Kamu Yararı Bakışıyla Mimarlık ve Toplum Buluşmaları, geleceğin çağdaş kentsel mekanlarının planlanmasında yön gösterici olacak, yerele ait sorunların, yönetimlere dair önerilerin, kullanıcılar perspektifinden de tartışılacağı forumlarda disiplinlerarası uzmanların, yerel yönetimlerin ve halkın buluşmasını, ortak değerlendirme platformlarının oluşmasını hedefliyor.

TMMOB Mimarlar Odası 47. Dönem Merkez Yönetim Kurulu programa yaklaşımlarını şöyle açıklıyor:

“Bugün kentlerimizde, ülkemizde ve dünyada, kentsel mekânda, kırsal alanda hızlı bir değişim ve dönüşüm sürecinin içerisindeyiz. Küresel neoliberal politikalarının, piyasa mekanizmalarının ve sermaye baskısının şekillendirdiği kentlerde ve tüm yaşam çevrelerinde kamu yararı ilkesi ve toplumcu anlayış önceliğini kaybetti. 2020 yılına damgasını vuran salgın sorunu ile farklı boyutlar da kazanan süreçler mesleğimizin güncel bilgi birikimini ve deneyimini akılcı yöntemlerle kullanarak sorgulamalar yapmayı, çeşitli işbirliği modelleri geliştirerek çözüm önerileri üretebilmeyi gerekli kılıyor.”

Bu odakta gerçekleşen Dönüşen Kentler, Değişen Yaşamlar panel/forum programı kapsamında açılış konuşmaları, 2 oturum ve bir forum yer alıyor.

Dönüşen Kentler, Değişen Yaşamlar, Program
Dönüşen Kentler, Değişen Yaşamlar, Program

Program hakkında daha ayrıntılı bilgi için için bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.